Listy do Redakcji Komunikatów Ottawskich
Subject:  APEL DO POLONII - STOP DZIELENIU POLONII ORAZ AGRESJI W DYSKUSJI WEWNĄTRZPOLONIJENEJ PRZEZ SPK OTTAWA  
Date:     Fri, 8 Dec 2017 21:12:12 -0500
From:     Czytelnicy KO <czytelnicyko@gmail.com>
Reply-To:     czytelnicyKO@gmail.com
To:     redakcja@komott.netAPEL DO POLONII - STOP DZIELENIU POLONII ORAZ AGRESJI W DYSKUSJI WEWNĄTRZPOLONIJENEJ PRZEZ SPK OTTAWA

My, członkowie Polonii, zbulwersowani postawą prezesa Zarządu Koła nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Ottawie, dr Jerzego Kulczyckiego liczymy na to, że członkowie SPK w Ottawie krytycznie odniosą się do działalności swego Prezesa i rozważą odwołanie go z pełnienia funkcji w SPK, Oddział Ottawa.

W październiku br. Zarząd Koła nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Ottawie wysłał do swoich członków list, nawołujący do bojkotu pierwszego spotkania Polonii Ottawskiej z nowym Ambasadorem RP w Kanadzie dr. Andrzejem Kurnickim.

Szczegóły:   http://komott.net/KomOtt_18_oct_2017.html#SPK

Kilka tygodni później, w Biuletynie KPK Ottawa ukazał się kolejny list SPK, opublikowany przez Prezesa Kulczyckiego, zawierający kolejne niewybredne ataki na osoby, które są szanowanymi członkami Polonii Ottawskiej, patriotami, rzetelnymi dziennikarzami i działaczami całkowicie poświęconymi od lat społecznej pracy - zarówno na rzecz Polonii jak i Ojczyzny.

Szczegóły:   http://komott.net/main/komott_30nov2017.html

Treść obu listów sygnowanych przez Prezesa SPK, dr Jerzego Kulczyckiego jest zaprzeczeniem intencji budowania wspólnej platformy działalności wśród szeroko pojętej Polonii Ottawskiej. Działalność społeczna wymaga poszanowania wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz danego środowiska bez względu na powiązania organizacyjne, sympatie lub przekonania polityczne. Namawianie do nieuczestniczenia w spotkaniu z ambasadorem RP czy jakimkolwiek innym spotkaniu organizowanym przez Polonię jest jak najbardziej naganne.

My, niżej podpisani, protestujemy przeciwko dzieleniu Polonii oraz agresji w dyskusji wewnątrzpolonijnej.

Chcemy prosić wszystkich członków Polonii, którym nasze zasady poszanowania pracy społecznej nie są obce, do poparcia naszego apelu i podpisywania listu, za co z góry dziękujemy.

Prosimy o podpisanie naszego apelu, dostępnego pod
https://secure.avaaz.org/en/petition/Czlonkowie_Polonii_Ottawskiej_Apel_o_etyczne_wypowiedzi/


Czytelnicy Komunikatów Ottawskich
czytelnicyKO@gmail.com


W imieniu grupy Czytelników Komunikatów Ottawskich
Wiesław Zadrożny


Listy do redakcji - 18 grudnia 2017Subject: List do redakcji K.O.
Date: Mon, 18 Dec 2017 01:41:12 -0500
From: Witold Krzywiecki
To: redakcja@komott.net

Jestem oburzony niespodziewanymi atakami pod adresem redakcji Komunikatów Ottawskich przez historycznie renomowaną organizację Polonijną, reprezentowaną przez prezesa SPK w Ottawie. Jest to symptomatyczna działalność, która może być przypisywana działalności opozycji totalnej w Polsce czy tzw. piątej kolumny w krajach uchodźstwa polskiego, sponsorowanych przez polskie służby specjalne,
 które działały w celu rozbicia Polonii w świecie i odizolowania jej wpływu na życie polityczne w Polsce.

Komunikaty Ottawskie i Państwo Piastowie są świetlaną reprezentacją patriotycznej działalności Polonijnej na rzecz dobra i wolności Polski i Polaków w świecie oraz historycznego przywiązania Polonii do działania na rzecz prawdziwej wolności i godności narodu polskiego.

KO są poczytywane z wielkim zainteresowaniem nie tylko w okręgu Ottawskim czy Torontońskim ale także w wielu metropoliach kanadyjskich, w USA, Szwecji i Polsce.

Jako patriota i Polak, zbiegły niewolnik systemu PRL-u i okupacji sowieckiej w Polsce nie życzę sobie i nie dawałem nigdy mandatu by być reprezentowanym przez organizacje i działaczy polonijnych, jakich przykładem stało się ottawskie SPK i jej lider. Najwyższy czas by dobra zmiana zawitała do polskich służb dyplomatycznych i organizacji polonijnych, w których niby mamy zrzeszać kombatantów z wojen, które miały miejsce ponad 70 lat temu. To organizacja wnuków i dzieci oraz sympatyków tych prawdziwych kombatantów. I tak się powinna nazywać...

Witold Krzywiecki,
GTO, Ontario


Listy do redakcji - 13 grudnia 2017


Dalsze echa w sprawie bojkotu otwartego spotkania nowego ambasadora RP w Kanadzie przez Zarząd SPK Ottawa.
 

Subject:     W sprawie listu p. Kulczyckiego
Date:     Wed, 6 Dec 2017 13:02:32 -0500
From:     jolanta kania <kwiatjola@gmail.com>
To:     Czeslaw Piasta (Komunikaty Ottawskie) <redakcja@komott.net>


Szanowny Panie Redaktorze,

Dziękuję  za ostatni numer KO i dokładne wyjaśnienie sprawy  związanej z otwartym spotkaniem Polonii z nowym ambasadorem RP w Kanadzie dr. Andrzejem Kurnickim, które odbyło się 11 października  w Ottawie.

W kontekście tychże wyjaśnień oraz  listu  Bogdana Gajewskiego byłoby  ważne, aby pan J. Kulczycki , prezes kola SPK nr 8 w Ottawie powrócił do treści swojego niefortunnego i niegrzecznego  listu  i zaprzestał niezasłużonych ataków na pańską osobę.
 
Mieszkam w Ottawie od 1990 roku i nigdy nie słyszałam o żadnych otwartych spotkaniach z nowymi ambasadorami, które  zdaniem p. Kulczyckiego były organizowane  przez lokalny zarząd  KPK  lub  kolo SPK nr 8 dla całego  środowiska polonijnego.

Dlatego z wielka nadzieją - na dobrą zmianę współpracy - przyjęłam wiadomość o otwartym spotkaniu  w dniu 11 października w Ottawie.


Z poważaniem,

Jolanta Kania
Subject:     W sprawie listu dr Jerzego Kulczyckiego
Date:     Thu, 07 Dec 2017 10:03:59 -0500
From:     Bogdan Gawronski <bogdan.g@zoho.com>
To:     redakcja <redakcja@komott.net>

Szanowna Redakcjo,

W pełni zgadzam się z innymi osobami, które wyraziły wcześniej swoje opinie o liście opublikowanym przez Kolo SPK Nr 8. Produkowanie dzielących Polonię napastliwych listów jest całkowicie sprzeczne z tym czego należałoby oczekiwać od takiej organizacji jaką było SPK. Ale jest jeszcze jedna sprawa, która powinna być koniecznie wyjaśniona.

W swoim liście pan dr Kulczycki napisał:
"A kto potrafi czytać, to zrozumie że w notatce nie było wzywanie do bojkotu Pana Ambasadora, a jedynie niezadowolenie z powodów technicznych"

    Jakie przyczyny techniczne uniemożliwiły SPK/KPK zorganizowanie otwartego spotkania z nowym ambasadorem zanim inicjatywę w swoje ręce przejął Klub Gazety Polskiej?
    Czy w SPK lub KPK nie było nikogo, kto wystąpiłby z taką inicjatywą wcześniej?
    Czy Kolo SPK Nr 8 ma "czarną listę" innych niż Klub Gazety Polskiej organizacji lub osób, które bojkotuje? Taka informacja powinna być opublikowana aby w przyszłości uniknąć pretekstu do bojkotu ważnych społecznych inicjatyw przez SPK i KPK.

Byłbym bardzo wdzięczny za przekazanie tych pytań członkom i zarządom SPK i KPK!

Pozdrawiam,
Bogdan Gawroński

Subject:  APEL DO POLONII - STOP DZIELENIU POLONII ORAZ AGRESJI W DYSKUSJI WEWNĄTRZPOLONIJENEJ PRZEZ SPK OTTAWA  
Date:     Fri, 8 Dec 2017 21:12:12 -0500
From:     Czytelnicy KO <czytelnicyko@gmail.com>
Reply-To:     czytelnicyKO@gmail.com
To:     redakcja@komott.netAPEL DO POLONII - STOP DZIELENIU POLONII ORAZ AGRESJI W DYSKUSJI WEWNĄTRZPOLONIJENEJ PRZEZ SPK OTTAWA

My, członkowie Polonii, zbulwersowani postawą prezesa Zarządu Koła nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Ottawie, dr Jerzego Kulczyckiego liczymy na to, że członkowie SPK w Ottawie krytycznie odniosą się do działalności swego Prezesa i rozważą odwołanie go z pełnienia funkcji w SPK, Oddział Ottawa.

W październiku br. Zarząd Koła nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Ottawie wysłał do swoich członków list, nawołujący do bojkotu pierwszego spotkania Polonii Ottawskiej z nowym Ambasadorem RP w Kanadzie dr. Andrzejem Kurnickim.

Szczegóły:   http://komott.net/KomOtt_18_oct_2017.html#SPK

Kilka tygodni później, w Biuletynie KPK Ottawa ukazał się kolejny list SPK, opublikowany przez Prezesa Kulczyckiego, zawierający kolejne niewybredne ataki na osoby, które są szanowanymi członkami Polonii Ottawskiej, patriotami, rzetelnymi dziennikarzami i działaczami całkowicie poświęconymi od lat społecznej pracy - zarówno na rzecz Polonii jak i Ojczyzny.

Szczegóły:   http://komott.net/main/komott_30nov2017.html

Treść obu listów sygnowanych przez Prezesa SPK, dr Jerzego Kulczyckiego jest zaprzeczeniem intencji budowania wspólnej platformy działalności wśród szeroko pojętej Polonii Ottawskiej. Działalność społeczna wymaga poszanowania wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz danego środowiska bez względu na powiązania organizacyjne, sympatie lub przekonania polityczne. Namawianie do nieuczestniczenia w spotkaniu z ambasadorem RP czy jakimkolwiek innym spotkaniu organizowanym przez Polonię jest jak najbardziej naganne.

My, niżej podpisani, protestujemy przeciwko dzieleniu Polonii oraz agresji w dyskusji wewnątrzpolonijnej.

Chcemy prosić wszystkich członków Polonii, którym nasze zasady poszanowania pracy społecznej nie są obce, do poparcia naszego apelu i podpisywania listu, za co z góry dziękujemy.

Prosimy o podpisanie naszego apelu, dostępnego pod
https://secure.avaaz.org/en/petition/Czlonkowie_Polonii_Ottawskiej_Apel_o_etyczne_wypowiedzi/


Czytelnicy Komunikatów Ottawskich
czytelnicyKO@gmail.com


W imieniu grupy Czytelników Komunikatów Ottawskich
Wiesław Zadrożny

Subject:     W odpowiedzi " Do Zarzadu oraz Czlonkow SPK.....
Date:     Mon, 11 Dec 2017 23:35:47 -0500
From:     Roman Gorny <rgorny53@gmail.com>
To:         <redakcja@komott.net>


List ten wysylam do  KO smiem przypuszczac ze sie gdziec zawieruszy dlatego wysylam rowiez do KPK