Środa, 14 lutego 2018

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2018
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czeslaw Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: https://komott.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników.
W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.
 
Komunikaty Ottawskie na Facebook

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net


W dzisiejszym wydaniu

- Dzisiaj Środa Popielcowa - Dzień Obowiązkowego Postu w Kościele Katolickim
- 76 lat temu powstała AK - największa armia podziemna w okupowanej Europie
- Cześć i Chwała Bohaterom - Znany Żołnierz AK z Ottawy - Ewa Konopacka z domu Ponińska
- Przychodzimy - Odchodzimy, Tadeusz August Kwaśniewski
- Kalendarz Ottawski
- List Marszałka Senatu w sprawie obrony dobrego imienia Polski i Polaków
     - List Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie
     - Stanowisko Prezesa KPK Oddział Toronto w sprawie oświadczeń Zarządu Głównego Kongresu Polonii 
        Kanadyjskiej (KPK) i Rady Polonii Świata (RPŚ) na temat nowelizacji ustawy o IPN
- Apel Komitetu Pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie Ottawskim

- Listy do Redakcji
    - Andy Kavchak: New video on Katyn - English Books
    - Kandydatka pro-life i anty Sex Ed na lidera Ontario PC Party
    - Petycja do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Sprawie Wznowienia Ekshumacji w Jedwabnem
    - Występy Kasi Sądej w Ottawie

- Wiadomości z Internetu
     - Liczna liczba linków do wiadomości internetowych
              

              

Pogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html


  

Dzisiaj  Środa Popielcowa - Dzień Obowiązkowego Postu w Kościele Katolickim

O. Janusz Blazejak

Kościół Św. Maximilliana Kolbe, MississaugaW środę 14 lutego rozpoczynamy święty i zbawienny czas WIELKIEGO POSTU. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia będzie posypanie głowy popiołem oraz podjęcie różnych form umartwienia. Popiół przypomina nam, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Wielki Post to czas pokuty, postu, wyrzeczeń, modlitwy i ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

PRZYKAZANIE KOŚCIELNE zobowiązuje nas w okresie wielkopostnej pokuty do powstrzymania się od udziału w zabawach oraz do przystąpienia do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Zachęcamy wszystkich do wewnętrznego zobowiązania się do wyrzeczenia na rzecz Chrystusa. Jeszcze nie jest za późno. Z czego zrezygnujesz na okres Wielkiego Postu: może z palenia papierosów, z pica alkoholu, z marnowania czasu na Internecie, a może postanowisz być lepszym, życzliwszym dla żony, męża czy też teściów. A może zrezygnujesz ze słodyczy, plotkowania, nadużywania TV… Wybierz choć jedną rzecz, abyś wiedział, że przeżywasz Wielki Post. Uczyń to dla Chrystusa ukrzyżowanego.

W ŚRODĘ POPIELCOWĄ obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz abstynencja polegająca na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy od 18 do 60 roku życia. Kościół jednak zachęca, aby w praktykę postu wprowadzać także tych, którzy nie są do niego zobowiązani.

CZY KATOLIK MOŻE ŚWIĘTOWAĆ WALENTYNKI, GDY WYPADAJĄ W ŚRODĘ POPIELCOWĄ?

Ponieważ w tym roku walentynki wypadają w Środę Popielcową, to ze względu na ten szczególny dzień pokuty, katolicy winni zachować powagę dnia i choć nic nie przeszkadza w składaniu sobie życzeń oraz ofiarowaniu prezentów jako oznak sympatii i miłości, to jednak powinno się unikać wystawnych przyjęć, tańców i urządzania imprez rozrywkowych, ze względu na solidarność z Chrystusem, który zaprasza nas do modlitwy i postu – wyjaśnia o. Derdziuk z KUL. Warto zdawać sobie sprawę, że nowa świecka tradycja wypiera obchodzony od wieków dzień pokuty, który jest zakorzeniony w Ewangelii i ma swoje ważne miejsce w refleksji chrześcijanina nad przemijaniem. Dzień ten jest okazją do zweryfikowania, na ile Chrystus ma miejsce w moim życiu zaabsorbowanym licznymi zajęciami w codziennym zabieganiu. Szczególny dzień rozpoczęcia Wielkiego Postu domaga się należnego potraktowania Chrystusowego zaproszenia „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Radzimy, aby ci którzy obchodzą uroczyście Walentynki, obeszli je we wtorek, a więc dzień wcześniej.

https://www.facebook.com/janusz.blazejak/posts/1148375651931417

  
   
76 lat temu powstała AK - największa armia podziemna w okupowanej Europie

76 lat temu, 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Utworzona 76 lat temu AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

Armia Krajowa była konspiracyjną organizacją wojskową stanowiącą integralną część Sił Zbrojnych RP. Podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. W zamierzeniach rządu miała być organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną, a jej Komendant Główny jedynym, upełnomocnionym przez rząd dowódcą krajowej siły zbrojnej. Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony i przygotowanie armii podziemnej na okres powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec.

Kolejnymi dowódcami AK byli generałowie: Stefan Rowecki ps. Grot - do 30 czerwca 1943 roku, Tadeusz Komorowski ps. Bór - do 2 października 1944 roku, Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek - do 19 stycznia 1945 roku. Komendant Główny AK podlegał Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych. Organem dowodzenia AK była Komenda Główna, w której skład wchodziły oddziały, piony organizacyjne i samodzielne służby - oddziały: I Organizacyjny, II Informacyjno-Wywiadowczy, III Operacyjno-Szkoleniowy, IV Kwatermistrzostwa, V Łączności Operacyjnej, VI Biura Informacji i Propagandy oraz VII Finansów i Kontroli, a także Kierownictwo Dywersji.

Liczba zaprzysiężonych żołnierzy AK wynosiła na początku 1942 roku ok. 100 tys., zaś w lecie 1944 roku już ok. 380 tys., w tym ok. 10,8 tys. oficerów, 7,5 tys. podchorążych i 87,9 tys. podoficerów. Kadra AK rekrutowała się z oficerów i podoficerów armii przedwrześniowej oraz z absolwentów tajnych Zastępczych Kursów Szkoły Podchorążych Rezerwy i Zastępczych Kursów Podoficerów Piechoty, a także przerzucanych do kraju oficerów, tzw. cichociemnych. Od 1943 roku w jednostkach podporządkowanych Komendzie Głównej AK tworzono kompanie i bataliony, od 1944 roku - pułki, brygady, dywizje, zgrupowania pułkowe i dywizyjne.

Kulminacją wysiłku zbrojnego AK było Powstanie Warszawskie. Po jego klęsce jednostki AK na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane.

19 stycznia 1945 roku Komendant Główny gen. Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu AK. Straty AK wyniosły ok. 100 tys. poległych i zamordowanych żołnierzy, ok. 50 tys. zostało wywiezionych do ZSRS i uwięzionych. Do moskiewskiego więzienia trafił m.in. gen. Okulicki, sądzony w procesie szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

Wobec represji sowieckich i polskich służb bezpieczeństwa nie wszystkie oddziały AK podporządkowały się rozkazowi o demobilizacji. Powstały nowe organizacje konspiracyjne m.in. Ruch Oporu Armii Krajowej i Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość". Żołnierze AK byli prześladowani przez władze komunistyczne, zwłaszcza w okresie stalinizmu, wielu z nich skazano na karę śmierci lub wieloletniego więzienia.

Cały artykuł:
http://niezalezna.pl/217000-76-lat-temu-powstala-ak-najwieksza-armia-podziemna-w-okupowanej-europieCześć i Chwała Bohaterom

Znany Żołnierz AK z Ottawy
Ewa Konopacka z domu Ponińska
(ur. 4 maja 1926 w Paryżu), łączniczka w Powstaniu Warszawskim
Kapitan Wojska Polskiego w stanie spoczynku

Wstąpiła do 33. Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej. Ukończyła kursy obsługi telefonów wojskowych. W lutym 1943 r. została zaprzysiężona w Armii Krajowej i jako żołnierz II Obwodu Żoliborz Okręgu Warszawa AK ukończyła kursy nauki o broni i przygotowania do walk ulicznych.

Oddział: II Obwód Armii Krajowej "Żywiciel" (Żoliborz) - zgrupowanie "Żyrafa II" - pluton łączności 228. Pod koniec Powstania związania z harcerskim plutonem 227.

Żoliborz. Po walkach pierwszego dnia Powstania, wobec przewagi niemieckiej, zgrupowanie wycofało się do Kampinosu, ale następnego dnia, ostrzelane po drodze przez niemieckie czołgi, powróciło na Żoliborz. Tam "Ewa" obsługiwała telefony polowe i łącznice, reperowała linie telefoniczne uszkadzane przez pociski, a później jako kurierka ustnie przekazywała rozkazy. Pod koniec Powstania dołączyła do harcerskiego plutonu 227. W czasie skoncentrowanego natarcia wojsk niemieckich, "Ewa" zgłosiła się do nawiązania kontaktu z odciętym klasztorem Sióstr Zmartwychwstanek na Żoliborzu, w którym broniły się polskie oddziały.

Po kapitulacji wyszła do niewoli, najpierw przebywała w Stalagu XI A Gross Lübars (podobóz Stalagu XI A Altengrabow), następnie w Stalagu VI C Oberlangen. Po uwolnieniu 12 kwietnia 1945 r. obozu jenieckiego przez 1. Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka wyjechała do Włoch. Jako żołnierz 2. Korpusu Polskiego została odkomenderowana do II klasy licealnej i po roku zdała maturę w Porto-San-Giorgio. Wraz z 2. Korpusem wyjechała do Anglii, gdzie została zdemobilizowana w kwietniu 1946 r. w Camp Foxley.

W lutym 1954 roku przyjechała do Montrealu. Od roku 1983 na emeryturze. Całe swoje życie w Kanadzie poświęca na działalność w środowisku polonijnym.

Rozkazem ppłk. Mieczysława Niedzielskiego "Żywiciela" z 30.09.1944 odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari i awansowana do stopnia plutonowego. Po wojnie odznaczona Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Medalem za Warszawę 1939-1945, Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” z Mieczami, Srebrną Honorową Odznaką Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. W 2000 r. mianowana podporucznikiem, a w 2005 r. porucznikiem, a 11.11.2010 r. kapitanem WP w stanie spoczynku. 6.04.2010 r. postanowieniem Prezydenta RP odznaczona została za wybitne zasługi dla niepodległości RP oraz za działalność społeczną Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2013 roku uhonorowana w Ottawie Medalem "Pro Patria".Przychodzimy - Odchodzimy
Tadeusz August Kwaśniewski
December 23, 1951 - February 5, 2018

Tadeusz August Kwaśniewski
Professor Emeritus at Carleton University in Ottawa
M.Sc., Ph.D. (Warsaw Technical University - PW, IBJ)
December 23, 1951 - February 5, 2018

Passed away in the Ottawa Hospital General Campus on Monday morning, February 5, 2018, a few weeks after his 66th birthday, following an arduous and relentless struggle with a terminal cancer: multiple myeloma. Tad's memory will be cherished in the hearts of his wife, Elizabeth, his sister Maria, and his brother Richard. He will be lovingly remembered by his nieces and nephews, relatives, friends and neighbours.

Tad was born in Poland. In 1982, he and his wife made Canada their home, residing briefly in Montreal and Thunder Bay before settling down in Ottawa. For the majority of his professional life, Tad taught as a Professor of Electronics, at Carleton University in Ottawa. He was passionate about sharing his knowledge and experiences with young people who truly cherished his honesty, compassion, and insightful guidance.

He was endowed with a life full of gifts: an inquisitive mind, deeply engaging interests (from history and nature to the fate of minorities in Poland and antique clocks and radios) but greatest of all was his ability to share this wealth unflinchingly. He deeply loved life and people. He had a great desire to understand things, namely how they work, and how this manifested itself in the Universe and in the human mind. His presence was commanding, in part because of his prominent stature, and features reflecting a certain Slavic solemnity, but chiefly because of the gentle authority of his wisdom, and tenderness of heart whose warmth was felt at the turn of every sudden smile.

Tad endured months of unbearable pain and distressing symptoms with gentle equanimity. This suffering was subtly felt every time his voice faltered to a whisper. However, Tad stoically persevered in suffering, never submitting to despair. Even in his last weeks he could be caught letting out a chuckle among his friends and nurses. Full of genuine kindness, generosity and humour, Tad was a caring, unique and bright presence who left us much too soon after his challenging illness.

A visitation to celebrate Tad's life will be held on Friday, February 16, 2018, from 6:00 to 8:00 p.m. at the Pinecrest Visitation Centre (2500 Baseline Rd. Ottawa). The funeral mass will take place on Saturday, February 17, 2018, at 11:00 a.m. at St. Hyacinth Catholic Church (201 Lebreton St N, Ottawa). A private burial will take place at a later date.


Visitation   
Pinecrest Visitation Centre
2500 Baseline Road, OTTAWA, ON, CANADA, K2C 3H9 (map)
Friday, 16 Feb 2018 6:00 PM - 8:00 PM

Funeral   
St. Hyacinth Roman Catholic Polish Church
201 Lebreton St. N., OTTAWA, ON, CANADA (map)
Saturday, 17 Feb 2018 11:00 AM

Ś.P.
Prof. dr inż.
Tadeusz August Kwaśniewski, P.Eng.* 23 XII 1951, Szczecin, Polska

… 5 II 2018, Ottawa, Kanada


Non omnis moriar

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas do wieczności, po ciężkiej i nieuleczalnej chorobie, nasz przyjaciel i kolega, wybitny inżynier elektronik, profesor doktor inżynier Tadeusz August Kwaśniewski, Profesor Wydziału Inżynierii Elektronicznej, Carleton University w Ottawie, laureat wielu nagród inżynierskich, autor kilkunastu  patentów amerykańskich w dziedzinie elektroniki (US Patents).

Tadeusz Kwaśniewski urodził się w Szczecinie. Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej (PW) w 1974 r. (mgr inż.) oraz studia doktoranckie w Instytucie Badań Jądrowych (IBJ) (doktor nauk technicznych). W latach 1974 – 1981 pracował w IBJ w Świerku. W okresie Solidarności przez Austrię przybył do Kanady. W Austrii pracował w VOEST Company w Linzu. Po przybyciu do Kanady pracował jako nauczyciel akademicki w Lakehead University w Thunder Bay, a od 1985 na Carleton University w Ottawie.

W 1994 otrzymał najwyższą promocję profesorską - Full Professor, Department of Electronic Engineering, Carleton University. Członek Związku Inżynierów w prowincji Quebec i Institute for Electronics and Electrical Engineering (IEEE).

Professor Tadeusz Kwaśniewski was a highly recognized specialist in High-Speed Serial Data Communications (Clock and Data recovery Circuitry, Transmission and Receiving End Equalization and Serializer / Deserializer Circuitry); Frequency Synthesis (PLL and DLL Building Blocks VCO) and in Implementation of Dedicated DSP Blocks. He was supervisor of many Master’s and Ph.D. degree students, and author and co-author of more than 150 publications (journal papers and papers in conference proceedings) and about 20 U.S. Patents in the domain of electronics.

Prof. Tadeusz Kwaśniewski był długoletnim członkiem Oddziału Ottawskiego, Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie. W 2014 został członkiem-założycielem Oskar Halecki Institute in Canada (Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego) i jego pierwszej Rady Programowej (2014-2017). Wspierał zawsze swoją radą nasze wszelkie działania w trudnym okresie dla naszego Instytutu.

Tadeusz był naszym przyjacielem i nieocenionym towarzyszem dyskusji na wiele tematów zarówno współczesnych jak i historycznych, nurtujących polskie kręgi intelektualne w Kanadzie. Kochał życie i ludzi. Był człowiekiem wielkiego serca dla wszystkich, lubianym i cenionym profesorem przez swoich studentów.

Z powodu tak wielkiej i niepowetowanej straty składamy najgłębsze wyrazy współczucia dla Jego Żony Elżbiety, Brata Ryszarda i Siostry Marii z Rodzinami.

Cześć Jego Pamięci!
Non omnis moriar

dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, P.Eng.
prezes
Oskar Halecki Institute in Canada


A visitation to celebrate Tad's life will be held on Friday, February 16, 2018, from 6:00 to 8:00 p.m. at the Pinecrest Visitation Centre (2500 Baseline Rd. Ottawa). The funeral mass will take place on Saturday, February 17, 2018, at 11:00 a.m. at St. Hyacinth Catholic Church (201 Lebreton St N, Ottawa). A private burial will take place at a later date.

Tadeusz Kwaśniewski
Professor Emeritus at Carleton University in Ottawa
M.Sc., Ph.D. (Warsaw Technical University - PW, IBJ)
December 23, 1951 - February 5, 2018


Serdeczne wyrazy współczucia dla Żony Elżbiety, Siostry Marii i Brata Ryszarda, najbliższych Tadeusza, Jego przyjaciół i kolegów. Miałem okazję współpracować z Kolegą Tadeuszem na niwie zawodowej w czasie mojej pracy w firmie Mitel Semiconductor. Firma nawiązała kilkuletnią bliską współpracę z prof. Kwaśniewskim i Jego studentami - wspólne prace badawcze, praktyki zawodowe studentów w Mitel Semicondutor a niektórzy z absolwentów podejmowali pracę w naszej firmie. Spotykaliśmy się również na licznych konferencjach międzynarodowych, na których prof. Kwaśniewski i Jego podopieczni mieli prezentacje na tematy najnowszych technik projektowania układów scalonych. Wielu moich kolegów pisało prace magisterskie i doktorskie pod Jego kierunkiem. Był znakomitym fachowcem w swojej dziedzinie oraz wysoce cenionym wykładowcą.

Niech spoczywa w Pokoju Wiecznym!
Czesław Piasta
  

Kalendarz Ottawski


Zgłoś wydarzenie wysyłając e-mail na adres: redakcja@komott.net
Kalendarz Ottawski w skrócie
  • 18 lutego 2018, niedziela, godz. 11:00 - 14:00 (2pm) - Ice Fishing Derby - Constance Lake, Dunrobin (mapa)
  • 4 marca 2018, niedziela, godz. 11:00 - Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych - kościół Św. Jacka Odrowąża, 201 LeBreton St. N
  • 4 marca 2018, niedziela, godz. 16:00 (4pm) - Film fabularny "Wyklęty" - Dom Polski SPK, 379 Waverley St.
  • 22 kwietnia 2018, niedziela, godz. 15:00 (3pm) - Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży - Dom Polski SPK, 379 Waverley St.
Kalendarz Kościoła Św. Jacka Odrowąża
  • 24 lutego 2018, sobota, godz. 18:00 (po mszy świętej o godz. 17:00) - "Kawiarenka" w Sali Parafialnej kościoła Św. Jacka

18 lutego 2018,  niedziela, 11:30  - "Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy
Stacja Rogers Cable Ottawa, channel 510 (HD) oraz 22


Lutowe wydanie polonijnego programu "Polish Review"

PolishReview@rogers.com


18 lutego 2018,  niedziela, 11:00 - 14:00 (2pm) -  Ice Fishing Derby - Constance Lake, Dunrobin

Rideau Outdoor Club zaprasza:  Fishing Derby - Constance Lake, Dunrobin (mapa)24 lutego 2018,  sobota, 11:30  - "Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy
Stacja Rogers Cable Ottawa, channel 510 (HD) oraz 22


Lutowe wydanie polonijnego programu "Polish Review"

PolishReview@rogers.com

4 marca 2018, niedziela, godz. 11:00   Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych
Adres

4 marca 2018, niedziela, godz. 16:00 (4pm)   Film fabularny "Wyklęty"
Adres


22 kwietnia 2018, niedziela, godz. 15:00 (3pm)   Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży
Adres
Dodatkowe informacje i zgłoszenia:  Ewa Zadarnowska 613-739-8663

Informacje Kościoła Św. Jacka Odrowąża

Adres:  kościół Św. Jacka Odrowąża, 201 LeBreton St. N, OttawaBiuletyn Parafialny: 
https://www.swjacek.ca/Biuletyn.pdf

WIELKI POST
Środą Popielcową, 14 lutego, rozpoczniemy 40-dniowy okres Wielkiego Postu. Tego dnia zostaną odprawione Msze św. o godz. 11:00 i 19:00. W piątki zapraszamy na Drogę Krzyżową na godz. 18:30, a w niedziele na Gorzkie Żale na godz. 8:00. Rekolekcje Wielkopostne wygłosi dla nas od soboty 24 lutego do czwartku 1 marca O. Krzysztof Borodziej , OMI.

POST ŚCISŁY W ŚRODĘ POPIELCOWĄ
W Środę Popielcową, tak jak i w Wielki Piątek, obowiązuje wszystkich dorosłych post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia: możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki w ciągu roku.

ZAŚWIADCZENIE PODATKOWE i KOPERTKI NA ROK 2018
Zaświadczenia do podatku za ofiary składane w roku 2017 są do odebrania w sali parafialnej. Zestawy kopertek na rok 2018 są do odebrania na stoliku przy wejściu do kościoła. W sprawie nowych kopertek prosimy kontaktować się z biurem parafialnym. Przypominamy, że korzystanie z kopertek jest najlepszym sposobem uzyskania zaświadczenia podatkowego za składane ofiary.

JUBILEUSZOWY ALBUM PARAFIALNY
Album parafialny wydany z okazji Jubileuszu 60-lecia Parafii św. Jacka będzie w sprzedaży w sali parafialnej w niedziele po mszach świętych po przerwie świątecznej od niedzieli 7 stycznia. Cena albumu wynosi $10.

GRUPA MŁODZIEŻOWA - Spotkania w każdą sobotę

Spotkanie dla młodzieży szkół średnich: w soboty o godz. 18:00,
dla studentów: o godz. 20:00.
Kontakt: Piotr Mietus, tel. 647-966-0631;  peter.mietus@gmail.com

Film DVD z Misji Świętej w parafii Św. Jacka w Ottawie

TV Niezależna Polonia z Ottawy wyprodukowała DVD z pierwszej w historii parafii Misji Świętej. DVD (NTSC) z nagraniami z mszy świętych, uroczystościami pod Krzyżem Misyjnym, procesją, itd. jest dostępne do kupienie w sali parafialnej po mszach świętych u pana Jurka Palucha (w okienku z kawą).
Cena DVD:  $20
Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele parafii Św. Jacka.

  • 24 lutego 2018, sobota, godz. 18:00 (po mszy świętej o godz. 17:00) - "Kawiarenka" w Sali Parafialnej kościoła Św. Jacka


  
Subject:     List Marszałka Senatu w sprawie obrony dobrego imienia Polski i Polaków
Date:     Fri, 9 Feb 2018 20:28:39 +0000
From:     Kucy Aleksandra <aleksandra.kucy@msz.gov.pl>

Szanowni Państwo,

W związku z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej przekazuję niniejszym list Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego z dnia 7 lutego 2018 r. skierowany do Polonii z uprzejmą prośbą o jego rozpowszechnienie. List dostępny jest pod linkiem:
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10422,list-marszalka-senatu-do-polonii-i-polakow-za-granica-w-zwiazku-z-ustawa-o-ipn.htm

Z poważaniem,

Aleksandra Kucy
Konsul RP
Kierownik Referatu Konsularnego
Ambasada RP w Ottawie
Telefon: +1 (613) 789 0468, faks: +1 (613) 789 8835
www.ottawa.msz.gov.pl                                                                  Szanowni Państwo
                                                                  Prezesi i Członkowie
                                                                  Polskich i Polonijnych Organizacji
 
            Szanowni Państwo,
 
od wielu lat Polacy w kraju i za granicą stykają się z krzywdzącym, niesprawiedliwym, a przede wszystkim nieprawdziwym sformułowaniem „polskie obozy śmierci” i oskarżeniami Polaków o współudział w Holocauście, które uwłaczają naszej godności i dumie narodowej.

W związku z tym nadszedł najwyższy czas, żeby wolna od 29 lat Polska upomniała się o prawdę historyczną. Przyjęta ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej pozwoli dochodzić do prawdy, na której wszystkim nam zależy.

Dwudziestomilionowa społeczność Polaków i osób polskiego pochodzenia  zamieszkujących na całym świecie wielokrotnie pokazała, że może skutecznie wspierać polską rację stanu. Miało to miejsce między innymi wtedy, kiedy zabiegaliśmy o wejście do NATO i należne miejsce w rodzinie narodów europejskich. Dlatego mając na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej zwracam  się do Państwa z apelem o podejmowanie wszelkich możliwych działań,  których celem będzie upominanie się o prawdę historyczną.
Jako naród stanowimy wspólnotę, którą łączy język, kultura i historia.

W znowelizowanej przez polski parlament ustawie o IPN napisano:
„Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie […] podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3”. Zapisy tej ustawy w żadnej mierze nie cenzurują debaty publicznej, nie ograniczają działalności badawczej czy też twórczości artystycznej. Służą wyłącznie temu, by z życia publicznego wyeliminować kłamstwa o współudziale narodu polskiego i państwa polskiego w zbrodniach popełnionych na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej.

Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu powiedział: „Kłamstwo oświęcimskie to nie tylko negowanie niemieckich zbrodni, ale również inne sposoby fałszowania historii. Jedną z najgorszych form tego kłamstwa jest pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców – i przypisywanie tej odpowiedzialności ich ofiarom. Chcemy walczyć z tym kłamstwem, w każdej jego postaci […] Obozy, w których wymordowano miliony Żydów nie były polskie. Ta prawda musi być chroniona, ponieważ jest częścią prawdy o Holocauście”.

Reakcja opinii światowej, a w szczególności przedstawicieli władz Izraela na nowelizację ustawy o IPN wywołała w Polsce zdziwienie, ponieważ projekt ustawy był znany wszystkim zainteresowanym.

Z nadzieją oczekujemy na wyniki prac zespołu ekspertów powołanego przez Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanjahu, premierów Polski i Izraela.
Jestem głęboko przekonany, że jest to dobra droga do budowania mostów pomiędzy oboma narodami, które od tysiąca lat żyły obok siebie, których kultury wzajemnie się przenikały.
Polska poniosła podczas II wojny światowej bezprecedensowe straty – 6 milionów Polaków straciło życie, w tym 3 miliony polskich Żydów. Straciliśmy znaczną część terytorium, przeżyliśmy wysiedlenia, zsyłki, obozy, rabunek mienia na niewyobrażalną skalę, wreszcie zburzenie Warszawy. Nasi rodzice doświadczyli głodu, terroru, śmierci szalejącej na ulicach miast i wsi. Utraciliśmy suwerenność, pozostawiono nas po sowieckiej stronie „żelaznej kurtyny”.

O dramatycznym losie Żydów jako pierwszy społeczność międzynarodową poinformował rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Jednakże wtedy, alianci nie zareagowali na raporty przedstawione przez Jana Kozielewskiego -Karskiego. Świat z obojętnością słuchał informacji o eksterminacji Żydów, jaką hitlerowskie Niemcy prowadziły na okupowanych ziemiach polskich.

Jedynie w Polsce za udzielenie jakiejkolwiek pomocy Żydom groziła kara śmierci dla całej rodziny. Mimo to Polacy nie pozostali obojętni na los Żydów więzionych w gettach i mordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Wielu Polaków straciło życie ratując Żydów. Szczególnym świadectwem jest także działanie  Rady Pomocy Żydom - ”Żegota”, która funkcjonowała przy Delegaturze Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj.

Obok zachowań,  które napawają nas dumą, miały miejsce czyny haniebne, które w żadnym wypadku nie określają postawy narodu polskiego. Były to przypadki odosobnione, za które Podziemne Państwo Polskie karało wyrokami śmierci, a my, współcześni, również jednoznacznie je potępiamy.

Przez wiele lat po wojnie Polska i Polacy nie mogli mówić własnym głosem, gdyż nie mieli suwerennego państwa. W tym czasie nie mieliśmy wpływu na kształtowanie międzynarodowej opinii publicznej, nie mogliśmy bronić się przed oszczerstwami.
 
Szanowni Państwo,
Polonia zawsze wspierała Polskę. W różnych okresach naszej historii, w mrocznych czasach stanu wojennego, popierała polskie dążenia do odzyskania niepodległości i pełnej suwerenności. Zabiegała też o to, by nasz głos był słyszany na arenie międzynarodowej. Polonia przechowywała i pielęgnowała polskie wartości – przywiązanie do wolności, tradycji polskiej i Kościoła. Polska  to wielkie zaangażowanie pamięta i jest za okazaną pomoc wdzięczna.

Wierzę, że i teraz nasi Rodacy nas nie zawiodą. Wierzę, że cierpliwie,  wspólnie zbudujemy porozumienie ze środowiskami żydowskimi w poszczególnych krajach dając świadectwo prawdzie o II wojnie światowej.
 
           Szanowni Państwo,
jako marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, sprawującego opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, zwracam się do wszystkich Rodaków na całym świecie z apelem o dokumentowanie i gromadzenie wszelkich świadectw okrucieństw, zbrodni przeciw ludzkości popełnionych podczas II wojny światowej. Ostatni świadkowie wydarzeń pomału odchodzą. Trzeba utrwalić ich wspomnienia dla zachowania pamięci o wyrządzonych krzywdach tak Żydom jak i Polakom, Romom i wszystkim pokrzywdzonym.
Proszę o dokumentowanie i reagowanie na przejawy antypolonizmu, krzywdzące nas sformułowania i opinie. Proszę o powiadamianie naszych ambasad, konsulatów i konsulów honorowych o pomówieniach naruszających dobre imię Polski.

Apeluję o organizowanie seminariów, wystaw, spotkań, wysyłanie listów, o podejmowanie działań, których celem będzie skuteczne  upominanie się o prawdę historyczną. Proszę także o wykorzystanie swoich partnerskich, dobrych, nawiązywanych przez całe lata współpracy kontaktów z przedstawicielami Państwa władz krajowych, władz samorządowych, organizacji społecznych, w tym również reprezentujących inne mniejszości narodowe, do propagowania rzetelnej wiedzy o Polsce i Polakach. Moje wielostronne kontakty międzynarodowe uświadamiają mi za każdym razem, że mamy za granicą wielu sprawdzonych przyjaciół, gotowych na podjęcie z Polską partnerskiego dialogu i włączenie się w dzieło obrony dobrego imienia naszej Ojczyzny. Wszyscy Polacy mogą i powinni być ambasadorami polskości. Jestem przekonany, że podjęte w takiej intencji działania przyniosą w nieodległej perspektywie wymierne, pozytywne skutki, zarówno dla Polski, jak i dla całej wspólnoty Polaków mieszkających w różnych zakątkach świata.Wierzę, że Państwa działania będą skutecznym narzędziem w walce o dobre imię Polski i Polaków.
                                 
Z poważaniem,
Stanisław Karczewski

----

Angielska wersja listu: https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/defaultaktualnosci/2/10422/1/180208_list_do_polonii_ang-1.pdfList Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

Subject:     Fwd: Fw: List Marszałka Senatu RP do Polonii
Date:     Thu, 8 Feb 2018 22:31:51 -0500
From:     Alexander M. Jablonski <alexstarza@gmail.com>
To:     redakcja KomOTT <redakcja@komott.net>

Przesyłam nasz list do Członków i Sympatyków OHI z załączonym ważnym listem, który zawiera Apel do Polonii Pana Marszałka Senatu, Pana dr Stanisława Karczewskiego;


Pozdrawiam serdecznie,

Maciej Jabłoński

-----

Ottawa, 7 lutego 2018


Szanowni Państwo Członkowie i Sympatycy Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie,

Przesyłamy. list przedstawiciela Polonii Australijskiej Pana Adama Gajkowskiego w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP.
Do niego załączony jest Apel do Polonii Pana Marszałka Senatu dr Stanisława Karczewskiego w dwóch językach polskim i angielskim.

Jak zaznaczyliśmy w naszym poprzednim liście, wzywaliśmy Pana Prezydenta RP dr Andrzeja Dudę do podpisania nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
Rzeczywiście Pana Prezydent podpisał tę nowelizację wczoraj 6 lutego 2018.

Obecnie różne środowiska przeciwne Polsce rozpętują kampanię przeciwko nowelizacji ustawy IPN, przeciwko obecnym władzom w Polsce i przeciwko samej naszej Ojczyźnie.
Czyńmy co w naszej mocy w celu obrony dobrego imienia Polski, Polaków  i Polonii na gruncie kanadyjskim. Wyjaśniajmy nasze stanowisko wokół nas wśród Kanadyjczyków.

Zwracamy się do Kongresu Polonii Kanadyjskiej o zajęcie odpowiedniego stanowiska w tej sprawie ponieważ uważamy, że dzisiejszy list nie spełnia naszych oczekiwań
jako organizacji wchodzącej w skład federacji jaką jest Kongres Polonii Kanadyjskiej.

Przyłączamy się do zdecydowanego poparcia jakie udzielają koła Polonii w świecie dla obecnego Rządu Rrzeczypospolitej Polskiej. Każde państwo i każdy naród ma prawo postawić tamę oszczerstwom, które
nie mają żadnego pokrycia w historii Polski. Jest to nasze bezwarunkowe poparcie dla stanowiska Polski.

Boże chroń Polskę!

Dr. Alexander Maciej Jabłoński, P.Eng.
President 

Hanna Kępka, B.A., B.L.S.
General Secretary
      
______________


Szanowni Rodacy, Przyjaciele Polski.

W dniu wczorajszym tj.: 6 lutego br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
Treść ustawy przed podpisaniem była zawzięcie atakowana rząd Izraela, środowiska żydowskie w Nowym Jorku jak i polityków amerykańskich. Co za tym idzie dokonano też masowego ataku na Polskę w światowych mediach. 

Ustawa w sposób zdecydowany zakazuje używania określenia "Polskie obozy zagłady" czy też "Polskie obozy śmierci".


Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacją ustawy o IPN, każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni". Penalizacji nie będzie podlegała działalność naukowa oraz artystyczna.


Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski zwrócił się z prośbą do Polonii o rozpropagowanie treści listu, gdzie jest to tylko możliwe.

Bądźmy ambasadorami polskości w środowisku w którym żyjemy!
Wysyłajmy angielską treść listu do polityków i mediów australiskich!


W załącznikach list Marszałka Senatu RP w wersji polskiej i angielskiej.


Z poważaniem -Adam Gajkowski
Prezes Stowarzyszenia
Nasza Polonia

Członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej
przy Marszałku Senatu RP

e-mail: adamgaj@yahoo.com
Stanowisko Prezesa KPK Oddział Toronto w sprawie oświadczeń Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK) i Rady Polonii Świata (RPŚ) na temat nowelizacji ustawy o IPN