Sobota, 16 grudnia 2017

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
XXX Lat:  1987 - 2017
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czeslaw Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: https://komott.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treść i opinie zamieszczone w listach czytelników.
W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.UWAGA: 
przerwa w wydawaniu e-mailowej wersji Komunikatów Ottawskich:  18 grudnia 2017 do 12 stycznia 2018.
W tym czasie, Komunikaty będą dostępne wyłącznie na Facebook
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

       
Komunikaty Ottawskie na Facebook

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.netW dzisiejszym wydaniu

- UWAGA: Może i Ty nie widzisz całego wydania Komunikatów Ottawskich
- APEL DO POLONII - STOP DZIELENIU POLONII ORAZ AGRESJI W DYSKUSJI WEWNĄTRZPOLONIJENEJ PRZEZ SPK OTTAWA
- Wiadomości Internetowe
- Kalendarz Ottawski

  
                    


Pogoda dla Ottawy
http://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.htmlUWAGA: Może i Ty nie widzisz całego wydania Komunikatów Ottawskich

Otrzymuję ostatnio wiele pytań i reklamacji odnośnie Komunikatów Ottawskich (KO).
Dominują dwa:
 1. Moja koleżanka otrzymała dłuższe wydanie Komunikatów a ja tylko widzę jedną trzecią tego, co wyświetla się u mojej koleżanki. Nie widać było u mnie listów czytelników ani żadnego Apelu do Polonii w wydaniu z 13 grudnia.
 2. Otrzymywałam KO regularnie a ostatnio nie dochodzą.

1. Moja koleżanka otrzymała dłuższe wydanie Komunikatów a ja tylko widzę jedną trzecią tego, co wyświetla się u mojej koleżanki.

Zależy to od metody czytania KO - czy programem/aplikacją poczty (Outlook, Thunderbird, itp.) czy przeglądarką internetową (IE - Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, itp.). Dodatkowo może zależeć to od urządzenia, które używamy (desktop, laptop, tablet, iPhone, inny cellphone, itp.).
WSKAZÓWKA:
Ostatnie wydania KO dostępne są na stronie internetowej  https://komott.net
Sprawdź, czy miałeś wyświetlone całe wydanie danego KO.
Jeśli na końcu e-mail z KO nie widzisz poniższej informacji, to znaczy, że nie zostało wyświetlone całe wydanie:
________________________________________________

Komunikaty Ottawskie - data wydania
https://komott.net
________________________________________________

Przykład poniżej z poprzedniego wydania z 13 grudnia 2017:
________________________________________________

Komunikaty Ottawskie - 13 grudnia 2017
https://komott.net
________________________________________________

Zauważ, że list z KO jest przeważnie dość duży. Jeśli dany e-mail jest duży, wtedy aplikacje czytające pocztę mogą wyświetlać jedynie początkową część listu, informując na przykład w przypadku poczty Gmail: [Message clipped]  View entire messageNależy kliknąć na View entire message, żeby zobaczyć cały list.

Obecną formę KO najlepiej czyta się na komputerach, o wiele mniej wygodnie w aplikacjach mobilnych, m.in. z powodu sporej ilości zdjęć (images).


2. Otrzymywałam KO regularnie a ostatnio nie dochodzą.

Jest to typowy przykład zatrzymywania poczty e-mail przez serwery lub programy poczty, które wychwytują tzwn. spam. W czasie analizy danego e-mail brane jest pod uwagę wiele czynników.

Program antyspamowy filtruje twój mail zanim trafi on do skrzynki odbiorcy. Ten sam zestaw specjalnych skryptów, na których opierają się filtry antyspamowe programów pocztowych, skanuje nagłówki (czy np. czy poczta nadana na bardzo dużo adresów, czy są ukryte adresy e-mail, Bcc:) i zawartość, szukając tych elementów wiadomości, które mogą wskazywać na spam. Reguły na podstawie których działa filtr spamu, nie ograniczają się jednak do przeszukiwania samej treści. Rozbudowane zostały o inne algorytmy. Kontrolują również formatowanie tekstu (wyłapywane są np. duże litery w temacie wiadomości, czy rażące kolory czcionek wykorzystane w kreacji, język, podejrzenie o reklamę: czy są ceny $$$, itd.), skanują kod html i sprawdzają również współczynnik tekstu do grafiki.

Jeżeli tylko zostanie spełniony jakiś warunek, program przyznaje wiadomości "punkt karny". Po przekroczeniu progu punktowego (domyślnie np. 5 punktów), wiadomość uzyskuje status spamu. Im niższa wartość punktowa, tym większe prawdopodobieństwo, iż wiadomość prawidłowo trafi do skrzynki odbiorczej i nie zostanie sklasyfikowana po wysyłce finalnej jako „niechciana” poczta - SPAM.

Często jednak może się zdarzyć, że filtr antyspamowy uzna za spam wiadomości, które nim nie są. Z tego względu zaleca się sprawdzanie od czasu do czasu zawartości folderu ze spamem. Filtrowanie mogło nastąpić na serwerze, przed wysłaniem do programu poczty na twoim komputerze. Dodatkowo filtrują programy poczty (Outlook, Thunderbird, itp.). W związku z tym, należy sprawdzić skrzynkę spam w programie poczty na komputerze oraz zalogować się na pocztę e-mail na stronie twojego serwera poczty i również sprawdzić skrzynkę spam.

Jeżeli okaże się, że skrzynka SPAM (lub JUNK) zawiera pożądane wiadomości, powinieneś ponownie sklasyfikować je jako NIE SPAM, wtedy list zostanie przesłany do twojej skrzynki odbiorczej Inbox. W ten sposób w przyszłości wiadomości o podobnych właściwościach nie będą uznawane za spam. Często otrzymasz możliwość dodania danego nadawcy do "listy zaufanych nadawców" (np. White List). Po wybraniu tej opcji wiadomości wysyłane przez tego samego nadawcę nie będą już klasyfikowane jako spam.

Niezbyt często, ale zdarza się, że abonent zmienia adres e-mail i nie informuje o tym redakcji KO. Oczywiście, jeśli nie otrzymałem nowego adresu e-mail, to poczta nie dochodzi. W takim przypadku, po otrzymanych zwrotach spod starego adresu, ten adres jest usuwany z listy abonentów. Może być również usunięty, jeśli przyszło kilka zwrotów z informacją, że skrzynka pocztowa danego adresata jest zapchana (full).
WSKAZÓWKI:
 • Sprawdzaj skrzynki SPAM dość często, gdyż zatrzymany e-mail może zostać usunięty po krótkim czasie (np. po 7 lub 10 dniach).
 • Żeby uniknąć zatrzymywania poczty od wybranych nadawców, wprowadź ich adresy e-mail na Listę zaufanych nadawców (White List). Wprowadź na stronie internetowej twojej poczty oraz w programie poczty na komputerze.
 • Staraj się nie używać komputerów w miejscu pracy, gdyż tam mogą być bardzo ostre kryteria dla filtrowania poczty, szczególnie w językach innych niż angielski i francuski.
 • Prześlij informację o zmianie adresu e-mail na redakcja@komott.net
 • Jeśli sądzisz, że zbyt długo nie otrzymujesz KO, sprawdź czy nie ma nowych wydań na stronie  https://komott.net Jeśli widzisz nowe wydania, których nie otrzymałeś, to sprawdź skrzynki SPAM. Jeśli nie było w SPAM, skontaktuj się w sprawie pomocy z redakcja@komott.net


W związku z reklamacjami, że niektórzy czytelnicy nie widzieli całego wydania KO z 13 grudnia 2017, poniżej podany jest list na temat Apelu.

UWAGA: całe wydania KO dostępne są na stronie  https://komott.netSubject:  APEL DO POLONII - STOP DZIELENIU POLONII ORAZ AGRESJI W DYSKUSJI WEWNĄTRZPOLONIJENEJ PRZEZ SPK OTTAWA  
Date:     Fri, 8 Dec 2017 21:12:12 -0500
From:     Czytelnicy KO <czytelnicyko@gmail.com>
Reply-To:     czytelnicyKO@gmail.com
To:     redakcja@komott.netAPEL DO POLONII - STOP DZIELENIU POLONII ORAZ AGRESJI W DYSKUSJI WEWNĄTRZPOLONIJENEJ PRZEZ SPK OTTAWA

My, członkowie Polonii, zbulwersowani postawą prezesa Zarządu Koła nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Ottawie, dr Jerzego Kulczyckiego liczymy na to, że członkowie SPK w Ottawie krytycznie odniosą się do działalności swego Prezesa i rozważą odwołanie go z pełnienia funkcji w SPK, Oddział Ottawa.

W październiku br. Zarząd Koła nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Ottawie wysłał do swoich członków list, nawołujący do bojkotu pierwszego spotkania Polonii Ottawskiej z nowym Ambasadorem RP w Kanadzie dr. Andrzejem Kurnickim.

Szczegóły:   https://komott.net/KomOtt_18_oct_2017.html#SPK

Kilka tygodni później, w Biuletynie KPK Ottawa ukazał się kolejny list SPK, opublikowany przez Prezesa Kulczyckiego, zawierający kolejne niewybredne ataki na osoby, które są szanowanymi członkami Polonii Ottawskiej, patriotami, rzetelnymi dziennikarzami i działaczami całkowicie poświęconymi od lat społecznej pracy - zarówno na rzecz Polonii jak i Ojczyzny.

Szczegóły:   https://komott.net/main/komott_30nov2017.html

Treść obu listów sygnowanych przez Prezesa SPK, dr Jerzego Kulczyckiego jest zaprzeczeniem intencji budowania wspólnej platformy działalności wśród szeroko pojętej Polonii Ottawskiej. Działalność społeczna wymaga poszanowania wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz danego środowiska bez względu na powiązania organizacyjne, sympatie lub przekonania polityczne. Namawianie do nieuczestniczenia w spotkaniu z ambasadorem RP czy jakimkolwiek innym spotkaniu organizowanym przez Polonię jest jak najbardziej naganne.

My, niżej podpisani, protestujemy przeciwko dzieleniu Polonii oraz agresji w dyskusji wewnątrzpolonijnej.

Chcemy prosić wszystkich członków Polonii, którym nasze zasady poszanowania pracy społecznej nie są obce, do poparcia naszego apelu i podpisywania listu, za co z góry dziękujemy.

Prosimy o podpisanie naszego apelu, dostępnego pod
https://secure.avaaz.org/en/petition/Czlonkowie_Polonii_Ottawskiej_Apel_o_etyczne_wypowiedzi/


Czytelnicy Komunikatów Ottawskich
czytelnicyKO@gmail.com


W imieniu grupy Czytelników Komunikatów Ottawskich
Wiesław Zadrożny

Kalendarz Ottawski


Zgłoś wydarzenie wysyłając e-mail na adres: redakcja@komott.net
Kalendarz Ottawski w skrócie
 • 16 grudnia 2018 (sobota), godz. 16:30 (4:30pm)  -  KONCERT KOLĘD POLSKICH I KANADYJSKICH - Trinity Anglican Church, 1230 Bank St.,  Ottawa
 • 16 grudnia 2018 (sobota), godz. 18:00 (6pm)  -  Film "Avila - miasto światowego dziedzictwa" - Sala Parafialna kościoła Św. Jacka w Ottawie
 • 17 grudnia 2017,  niedziela, 11:30 - Polish Review - grudniowe wydanie polonijnego programu TV z Ottawy - Stacja Rogers Cable Ottawa, channel 510 (HD) oraz 22
 • 19 grudnia 2017,  wtorek, 17:30 (5:30pm) - Polish Review - grudniowe wydanie polonijnego programu TV z Ottawy - Stacja Rogers Cable Ottawa, channel 510 (HD) oraz 22
 • 23 grudnia 2017,  sobota, 11:30 - Polish Review - grudniowe wydanie polonijnego programu TV z Ottawy - Stacja Rogers Cable Ottawa, channel 510 (HD) oraz 22
 • 20 stycznia 2018, sobota - Bal Sportowca Klubu "Białe Orły" - Dom Polski SPK
 • 26 stycznia 2018 (piątek) godz. 19:00 (7pm) -  Spotkanie Wrocławian, Łodzian i przyjaciół tych miast - restauracja Villa Lucia, 3430 Carling Ave, Ottawa (mapa)
Kalendarz Kościoła Św. Jacka Odrowąża
 •  16 grudnia 2017,  sobota, po mszy o godz. 17:00  - film "Avila - miasto światowego dziedzictwa" - Sala Parafialna kościoła Św. Jacka
 •   7 stycznia 2018,  niedziela, godz. 14:00 (2pm)  - Opłatek Parafialny - Dom Polski SPK
 • Niedziela, 21 stycznia 2018, godz. 13:30 (po mszy św. o godz. 12:30) - Koncert Kolęd i Pastorałek - Schola Parafii Św. Jacka w Ottawie - Iskierki Maryi - Kościół Św. Jacka Odrowąża, 201 LeBreton St. N, Ottawa16 grudnia 2018 (sobota), godz. 16:30 (4:30pm)  KONCERT KOLĘD POLSKICH I KANADYJSKICH
Adres
Organizacja: Ambasada RP w Ottawie

AMBASADA RP SERDECZNIE ZAPRASZA NA KONCERT KOLĘD POLSKICH I KANADYJSKICH

Szanowni Państwo,

Ambasada RP w Ottawie współorganizuje po raz drugi koncert kolęd polskich i kanadyjskich, z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Pięknych, tradycyjnych, zawsze chętnie słuchanych kolęd,  śpiewanych po polsku, angielsku  i francusku, w wykonaniu artystów polsko-kanadyjskich oraz artystów ottawskich i z Quebecu warto będzie posłuchać, by wejść powoli w atmosferę zbliżających się Świąt. Część kolęd można będzie śpiewać wraz z wykonawcami.

Koncert odbędzie się 16 grudnia o godz. 16:30 w Trinity Anglican Church, 1230 Bank St.,  Ottawa. 

Serdecznie Państwa zapraszamy. 

W załączeniu plakat  z dodatkowymi informacjami dotyczącymi tego wydarzenia.

Koncert ma charakter otwarty,  mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Zbigniew Chmura
I Radca
Ambasada RP w Ottawie
443 Daly Avenue
Ottawa, Ontario K1N 6H3
www.ottawa.mfa.gov.pl


16 grudnia 2018 (sobota), godz. 18:00 (6pm)  Film "Avila - miasto światowego dziedzictwa"
Adres
Organizacja:  Zarząd Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie wraz z Parafią św. Jacka Odrowąża

Szanowni Państwo,

Zarząd Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie wraz z Parafią św. Jacka Odrowąża zaprasza na pokaz filmu p.t. "Avila - miasto światowego dziedzictwa",
w ramach Ottawskiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego (pokaz # 29).

Pokaz odbędzie w Sali Parafialnej św. Jacka Odrowąża, w sobotę 16 grudnia 2017 o godz. 18-tej (po mszy św. wieczornej o godz. 17-tej).

Szczegóły są zawarte w zał. zaproszeniu.

Serdecznie zapraszamy!

Za Zarząd Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

dr inż. Aleksander M. Jabłoński
prezes


17 grudnia 2017,  niedziela, 11:30  - "Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy
Stacja Rogers Cable Ottawa, channel 510 (HD) oraz 22


Grudniowe wydanie polonijnego programu "Polish Review"

PolishReview@rogers.comListopadowe wydanie "Polish Review" dostepne jest pod
http://www.rogerstv.com/show?lid=12&rid=4&sid=2736&gid=285859

19 grudnia 2017,  wtorek, 17:30 (5:30pm)  - "Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy
Stacja Rogers Cable Ottawa, channel 510 (HD) oraz 22


Grudniowe wydanie polonijnego programu "Polish Review"

PolishReview@rogers.comListopadowe wydanie "Polish Review" dostepne jest pod
http://www.rogerstv.com/show?lid=12&rid=4&sid=2736&gid=285859


23 grudnia 2017,  sobota, 11:30  - "Polish Review" - Polonijny program TV z Ottawy
Stacja Rogers Cable Ottawa, channel 510 (HD) oraz 22


Grudniowe wydanie polonijnego programu "Polish Review"

PolishReview@rogers.com


Listopadowe wydanie "Polish Review" dostepne jest pod
http://www.rogerstv.com/show?lid=12&rid=4&sid=2736&gid=28585920 stycznia 2018 (sobota)  Bal Sportowca Klubu "Białe Orły"
Adres
Organizacja:
Klub Sportowy "Białe Orły"

KS "Białe Orły" zaprasza na doroczny Bal Sportowca.
Bilety:  Ryszard Bojarski  (613) 736-9517


26 stycznia 2018 (piątek) godz. 19:00 (7pm) Spotkanie Wrocławian, Łodzian i przyjaciół tych miast
Adres 3430 Carling Ave, Ottawa, ON K2H 5B1 (mapa)
Organizacja: Anna Minkiewicz i Grażyna Piasta