Wtorek, 19 listopada 2019

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2019
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników.
W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net
 
Przerwa urlopowa Komunikatów Ottawskich
 
Komunikaty Ottawskie będą miały przerwę urlopową od 10 grudnia 2019 do 20 stycznia 2020. W tym okresie może być bardzo limitowana liczba wydań oraz ilość przekazywanych informacji, spowodowana możliwościami technicznymi. Jeśli masz jakieś planowane ogłoszenia, proszę prześlij do redakcja@komott.net przed 10 grudnia.


W dzisiejszym wydaniu

- Przychodzimy - Odchodzimy;  Jerzy Czartoryski
- „POLAND FIRST TO FIGHT" HISTORY CONFERENCE, Live-streamed direct
- Looking for a Polish woman who might be willing to help elderly lady

- Profesjonalna sesja zdjęciowa ze Świętym Mikołajem
- Kalendarz Ottawski w skrócie
- Kalendarz Ottawski

Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link):  http://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów.


 
Przychodzimy - Odchodzimy
Jerzy Czartoryski
1 stycznia 1939 - 17 listopada 2019

 
Jerzy Czartoryski
(1 stycznia 1939 - 17 listopada 2019)

Szczere wyrazy ubolewania oraz kondolencje dla Rodziny Zmarłego Jerzego Czartoryskiego, składają członkowie Oddziału Ottawskiego SIP.

Pokój jego duszy!

W imieniu Oddziału Ottawskiego SIP

Bogdan Gajewski – przewodniczący Oddziału
Krótkie wspomnienie, życiorys i zarys działalności Jerzego Czartoryskiego:

Jerzy Czartoryski

Ur. 1 stycznia 1939, Babki (pow. Poznań). Żonaty, trzech synów, córka i czworo wnuków. Od 1965 r. zamieszkiwał na stałe w Kanadzie (Edmonton, AB, Ottawa, ON, Aylmer, QC).

Wykształcenie:
1952-1956, VIII Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1956-1961 Akademia Górniczo Hutnicza (AGH), Wydział Geologii Poszukiwawczej, Geofizyka (Kraków). 1961-1963 Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Geografia Ekonomiczna (Poznań).1963 Magisterium UAM Poznań.

Praca zawodowa:
Atlas of Alberta, Secretary of the Atlas Project, Edmonton, Alberta,1965-1970 (pierwszy atlas geograficzny Prowincji Alberta). Canadian Hydrographic Services, DFO, Head of the Geomatics Research, Ottawa, Ontario, (V 1971- do emerytury1998). Budowa pierwszych na świecie komputerowych systemów do produkcji map morskich i nawigacji morskiej.

Praca społeczna:
Wielokrotny Wice-Prezes (po roku 1985) Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), Okręg Stołeczny, Ottawa.
Prezes (od roku 2005 do marca 2013) Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), Okręg Stołeczny, Ottawa.
Członek Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie (PINK). Członek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIP).
Kawaler Honoru i Dewocji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich – Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalików Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim. Członek Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Przewodniczył zebraniom Międzynarodowego Forum Polonijnego w Toruniu (lata 2008-2012). Prezes - Polska Jedność Narodowa Inc. (PJN) od 2008.
Wice-prezes, The Ruebenbauer Fundation, Inc., od 2012.
Członek Koordynacyjnej Rady Programowo-Technicznej - TvInterPolonia.com.

Autor komputerowej bazy genealogicznej zawierającej ponad 140,000 osób CZARTORYSKI'S GENEALOGY PAGE.
                                                      
Spoczywaj w pokoju Drogi Przyjacielu.
Bogdan Gajewski
----
Informacje pogrzebowe (będą ogłoszone wkrótce) oraz kondolencje na stronie

https://www.dignitymemorial.com/obituaries/aylmer-qc/jerzy-czartoryski-8932496