Wtorek, 23 czerwca 2020

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2020
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników.
W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net


    
Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net
  


W dzisiejszym wydaniu

- PILNE: Wybory prezydenta RP w Ottawie
- Przychodzimy - Odchodzimy: Barbara (Basia) Brzezińska, z domu Fijałkowska
- APEL do Polonii Ottawskiej: Pomóżmy państwu Gawalewiczom
- Wesprzyj organizacje polonijne!
- Msze Święte z udziałem wiernych w kościele Świętego Jacka
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie
- Public Health messages

Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link):  https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów.

   


Pogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html
    
Wybory prezydenta RP w Ottawie

INFORMACJA WYBORCZA

Otrzymałem liczne e-maile i telefony z zapytaniami, gdyż czytelnicy mieli problemy z dotarciem do konsulatu.
Zgodnie z posiadanymi informacjami komunikuję, że:
1. Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) w Polsce zatwierdziła listę kandydatów w wyborach Prezydenta RP dopiero w dniu 15 czerwca. Pretensje odnośnie krótkiego terminu do głosowania korespondencyjnego należy składać do Senatu RP i Marszałka Grodzkiego, który celowo opóźnił uchwalenie ustawy o 30 dni.
2. Po tej decyzji PKW z 15 czerwca placówki dyplomatyczne otrzymały wzór karty do głosowania w dniu 16 czerwca.
3. Po wydrukowaniu kart do głosowania w dniu 16 czerwca Obwodowa Komisja Wyborcza (OKW) w Ottawie przystąpiła do ich stemplowania.
4. Pracownicy Konsulatu wspólnie z członkami OKW przygotowywali pakiety wyborcze (pakowanie, rejestrowanie, wysyłka).
5. Pakiety były dostarczane na pocztę w środę 17 czerwca. Termin dostarczenia zależy wyłącznie od poczty kanadyjskiej i miejsca zamieszkania adresata.

Przypominam, że wybory w Ontario są wyłącznie korespondencyjne, bez możliwości osobistego dostarczenia kopert zwrotnych do konsula oraz Obwodowej Komisji Wyborczej, co wynika wprost z
obowiązujących w czasie pandemii zarządzeń instytucji kanadyjskich i władz lokalnych.Jeśli jeszcze nie głosowałeś, to zapoznaj się z instrukcją, która mówi jak głosować. Do większości wyborców w Ottawie pakiet z konsulatu może dotrzeć dopiero od poniedziałku 22 czerwca. Termin jest pilny, gdyż koperta zwrotna musi dotrzeć do ambasady RP w Ottawie przed sobotą 27 czerwca. Nie można dostarczać kopert osobiście.

Możesz wysłać list przez kuriera, jeśli chcesz być pewnym, że zdąży dotrzeć do konsulatu przed sobotą.
Nie polegaj na zwykłej poczcie kanadyjskiej - skorzystaj z usługi kuriera!

Koperta zwrotna musi dotrzeć do konsulatu najpóźniej w sobotę. Sugeruję wysłanie kurierem, który doręcza nawet w soboty, gdy zwykła poczta tylko do piątku. Kurier może dostarczyć tego samego dnia lub na drugi dzień. Można zapakować kilka kopert zwrotnych w jedną większą przesyłkę, żeby obniżyć koszt. Mogą to być osoby mieszkające pod jednym dachem lub grupa przyjaciół lub znajomych z okolicy. W konsulacie otworzą przesyłkę zbiorową i rozdzielą na poszczególne indywidualne koperty zwrotne.

Powodzenia!


UWAGA: 
Do dużej koperty zwrotnej
wkładamy
- zaklejoną kopertę na kartę od głosowania z twoim głosem (bez jakichkolwiek innych kart w tej kopercie)
- podpisane oświadczenie osobiste z twoimi danymi osobistymi (nie wolno tego oświadczenia wkładać do koperty na kartę do głosowania)


Obejrzyj uważnie wideo przygotowane przez konsula RP w Ottawie p. Jacka Bryniaka!