Czwartek, 25 czerwca 2020

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2020
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników.
W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net


    
Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net
  


W dzisiejszym wydaniu

- PILNE: Wybory prezydenta RP w Ottawie
       - Dostarczanie kopert zwrotnych do konsula
- Wacław Kujbida: Dlaczego wybory te są tak ważne?
- Przychodzimy - Odchodzimy: Barbara (Basia) Brzezińska, z domu Fijałkowska
- APEL do Polonii Ottawskiej: Pomóżmy państwu Gawalewiczom
- Wesprzyj organizacje polonijne!
- Quo Vadis Student Connect
- Polonijna firma będzie wymieniać dwa mosty na autostradzie #417
       - Rapid Bridge Replacement
       - Highway 417 to close in both directions July 2 to 6 for bridge replacement
- Msze Święte z udziałem wiernych w kościele Świętego Jacka
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie
- Public Health messages

Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link):  https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów.

   


Pogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html    
Wybory prezydenta RP w Ottawie

INFORMACJA WYBORCZA

Otrzymałem liczne e-maile i telefony z zapytaniami, gdyż czytelnicy mieli problemy z dotarciem do konsulatu.
Zgodnie z posiadanymi informacjami komunikuję, że:
1. Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) w Polsce zatwierdziła listę kandydatów w wyborach Prezydenta RP dopiero w dniu 15 czerwca. Pretensje odnośnie krótkiego terminu do głosowania korespondencyjnego należy składać do Senatu RP i Marszałka Grodzkiego, który celowo opóźnił uchwalenie ustawy o 30 dni.
2. Po tej decyzji PKW z 15 czerwca placówki dyplomatyczne otrzymały wzór karty do głosowania w dniu 16 czerwca.
3. Po wydrukowaniu kart do głosowania w dniu 16 czerwca Obwodowa Komisja Wyborcza (OKW) w Ottawie przystąpiła do ich stemplowania.
4. Pracownicy Konsulatu wspólnie z członkami OKW przygotowywali pakiety wyborcze (pakowanie, rejestrowanie, wysyłka).
5. Pakiety były dostarczane na pocztę w środę 17 czerwca. Termin dostarczenia zależy wyłącznie od poczty kanadyjskiej i miejsca zamieszkania adresata.

Przypominam, że wybory w Ontario są wyłącznie korespondencyjne, bez możliwości osobistego dostarczenia kopert zwrotnych do konsula oraz Obwodowej Komisji Wyborczej, co wynika wprost z
obowiązujących w czasie pandemii zarządzeń instytucji kanadyjskich i władz lokalnych. Koperty mogą być dostarczane do konsulatu drogą pocztową (poczta/kurierzy) do godziny 21:00 (9pm) w sobotę, 27 czerwca 2020.Jeśli jeszcze nie głosowałeś, to zapoznaj się z instrukcją, która mówi jak głosować. Do większości wyborców w Ottawie pakiet z konsulatu może dotrzeć dopiero od poniedziałku 22 czerwca. Termin jest pilny, gdyż koperta zwrotna musi dotrzeć do ambasady RP w Ottawie przed sobotą 27 czerwca. Nie można dostarczać kopert osobiście.

Możesz wysłać list przez kuriera, jeśli chcesz być pewnym, że zdąży dotrzeć do konsulatu przed sobotą.
Nie polegaj na zwykłej poczcie kanadyjskiej - skorzystaj z usługi kuriera!

Koperta zwrotna musi dotrzeć do konsulatu najpóźniej w sobotę. Sugeruję wysłanie kurierem, który doręcza nawet w soboty, gdy zwykła poczta tylko do piątku. Kurier może dostarczyć tego samego dnia lub na drugi dzień. Można zapakować kilka kopert zwrotnych w jedną większą przesyłkę, żeby obniżyć koszt. Mogą to być osoby mieszkające pod jednym dachem lub grupa przyjaciół lub znajomych z okolicy. W konsulacie otworzą przesyłkę zbiorową i rozdzielą na poszczególne indywidualne koperty zwrotne.

Powodzenia!


UWAGA: 
Do dużej koperty zwrotnej
wkładamy
- zaklejoną kopertę na kartę od głosowania z twoim głosem (bez jakichkolwiek innych kart w tej kopercie)
- podpisane oświadczenie osobiste z twoimi danymi osobistymi (nie wolno tego oświadczenia wkładać do koperty na kartę do głosowania)


Obejrzyj uważnie wideo przygotowane przez konsula RP w Ottawie p. Jacka Bryniaka!
Subject:     Dostarczanie kopert zwrotnych do konsula
Date:     Wed, 24 Jun 2020 13:27:33 +0000
From:     Ambasada RP w Kanadzie - Wydział Konsularny <ottawa.amb.wk@msz.gov.pl>


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w przypadku obwodu głosowania utworzonego w okręgu konsularnym Referatu ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie, koperty zwrotne w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będą przyjmowane przez konsula wyłącznie od operatorów pocztowych/kurierów do czasu zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 czasu lokalnego w sobotę 27 czerwca.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z wydanymi obwieszczeniami nie jest możliwe osobiste dostarczanie przez wyborcę koperty zwrotnej do konsula i obwodowej komisji wyborczej.


Łącząc wyrazy szacunku,

Jacek Bryniak
Konsul RP
Kierownik Referatu ds. Konsularnych i Polonii
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie
Telefon: +1 (613) 789 0468, wew. 425
Faks: +1 (613) 789 8835
https://www.gov.pl/kanada
  
Wacław Kujbida
Dlaczego wybory te są tak ważne?Moim zdaniem każde wybory - jako demokratyczne prawo w demokratycznym państwie, są istotnym prawem ale i powinnością każdego obywatel. Również i te. Najbardziej wymownym przykładem tego jest federalne prawo wyborcze w Kanadzie, kraju gdzie mieszkam ponad trzydzieści lat. Tutaj, każdy obywatel ma wręcz obowiązek uczestniczenia w wyborach. Nie tylko prawo.

Pod względem samego tematu oddawania głosów, popierania tego czy innego polityka, tej a nie innej partii lub programu, ciągle jeszcze, z niedowierzaniem, obserwuję wśród naszych rodaków dwa fenomeny.

Pierwszy to obojętność. Brak chęci uczestniczenia w w jakiejkolwiek aktywności wyborczej.
Bierność. Jakże często słyszymy: “…mnie po prostu polityka nie interesuje…”. Czy:…”polityka to brudna sprawa, nie chce mieć z tym nic wspólnego…”. I wreszcie:”…i tak mój głos nie będzie miał na wyniki żadnego wpływu…”.

Naprawdę? logika godna brakiem zainteresowania przez rybę stanem wody w akwarium, w którym pływa. Jedno jest pewne - jeżeli “nie interesujemy się polityką” to bądźmy chociaż świadomi, że owa polityka będzie bardzo się nami interesować. Bo stworzy nam albo nie, konkretne warunki bytowe na kilka lat, takie albo inne udogodnienia socjalne, w ten czy inny sposób podzieli podatki a naszych płac, wynagrodzeń czy emerytur. Wreszcie będzie chronić lub nie naszego wewnętrznego czy zewnętrznego bezpieczeństwa, czy umacniać albo osłabiać wizerunek kraju i obywatela za granicą.

Po prostu - chcemy tego czy nie, to żyjemy w warunkach stworzonych i kierowanych przez polityków i ich administracyjnych czy wykonawczych przedstawicieli na wszystkich szczeblach drabiny społecznej.


Drugi fenomen to jakże niestety powszechne zjawisko które ja nazywam “gorączką przedwyborczą”.

Zaczytywaniem się w programy poszczególnych kandydatów, wsłuchiwanie w spotkania przedwyborcze, w przemówienia i deklaracje. Codzienne też, przedwyborcze śledzenie radiowych, przedwyborczych relacji, ocen, komentarzy - żeby nie powiedzieć propagandy - w swojej ulubionej stacji TV czy w radio. W to czy w inne.

Przecież to absurd. Z każdej deklaracji i obietnicy można się wycofać. Każdy dosłownie projekt i obietnica, która nie jest oparta na realnych możliwościach budżetowych, politycznych czy konstytucyjnych jest warta tyle, co zeszłoroczny śnieg.

Zadaję sobie ciągle pytanie - dlaczego nie potrafimy połączyć punkcików na tej układance? Connect the dots please!
Wystarczy na zimno zanalizować osiągnięcia, poziom życia, stan państwa, gospodarki, kondycję infrastruktury, udogodnienia i stan służby zdrowie - itp.,itd. Pod jednym, drugim trzy trzecim stronnictwem i partią, żeby przewidzieć który kandydat rokuje jakie nadzieje, jaki będzie jako lider i jakie będzie miał osiągnięcia.

Większość z obecnych kandydatów wykazała się tą czy inną polityczną aktywnością, pracą na płaszczyźnie społecznej i politycznej. Za jednej, drugiej czy trzeciej ekipy coś się wydarzyło, coś nie. Ten czy inny lider składał już przedtem jakieś deklaracje, obietnice. Przedstawiał programy i miał lub nie sukces w ich dotrzymaniu. Ludziom żyło się konkretnie w jeden, drugi czy trzeci sposób. Wszystko zatem jest przewidywalne a obietnice? Obiecać można wszystko i wszędzie.

Na koniec wrócę też jeszcze do tematu naszych ulubionych mediów. Radia i TV (chociaż coraz częściej też blogów i dyskusji na forach).

Jako dziennikarz i publicysta, po ponad trzydziestu latach przebywania poza krajem mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że wolne media po prostu nie istnieją. Wiele, wiele lat temu słuchając w tajemnicy Głosu Ameryki czy Wolnej Europy, naszemu pokoleniu wydawało się, że propagandowe media to domena komunizmu a na zachodzie ludzie mają dostęp do wolnej prasy, TV czy rozgłośni radiowych. Tak pewnie i wtedy było.

Tylko, że to "…pane Havranek to se ne wrati…” Również i na kontynencie na którym mieszkam.

Powiem tylko tyle - Ludzie oglądający CNN oraz ludzie oglądający FOX News to ludzie żyjący i oglądający dwie różne Ameryki, żyjący w dwóch skrajnie różnych rzeczywistościach i mający całkowicie skrajnie różne percepcje świata.

Dlaczego? Przecież za drzwiami jest konkretny świat, konkretne warunki życia, konkretne wydarzenia?
Przecież możemy mieć swoje osobiste zdanie czy ocenę?
Dlatego, że nasza cywilizacji straciła całkowicie swoje własne zdanie. Swoją ocenę rzeczywistości.
Obiektywizm. W to miejsce zapanował toksyczny relatywizm. Nie ma bieli ani czerni. Czerń jest biała jeżeli tak napiszą w gazecie, powiedzą w radio czy pokażą w telewizji.
Niestety ale wszyscy i wszędzie mówimy i patrzymy na świat albo FOX-em albo CNN-em.
Zależy to od własnych preferencji. Rzadziej od logiki czy obiektywizmu.  I tak jest proszę państwa wszędzie.
To pranie mózgów tak trwa i trwa na całej naszej kochanej Ziemi. Bez końca.

Dlatego - nie dajmy się zwariować. Zamknijmy radio, wyłączmy telewizor, odłóżmy na półkę gazetę.

Rozglądnijmy się dookoła, po naszym realnym świecie. Gdzie jesteśmy, jak i dlaczego.

Czy Polakom jest gorzej, czy lepiej i w jakiej Polsce chcielibyśmy żyć?

I w jaki sposób chcemy, żeby ktoś układał życie i świat w którym będziemy żyli. My, nasze dzieci i wnuki. I dopiero wtedy idźmy glosować.

Ottawa, Kanada, 23 czerwca 2020
Wacław Kujbida