Czwartek, 25 października 2018

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2018
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czeslaw Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: https://komott.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników.
W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.
 
Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net

Uwaga: Najbliższe imprezy polonijne w Ottawie.
  • 27 października 2018, sobota, godz. 11:30 - Polish Review - Polonijny program TV z Ottawy - stacja Rogers Cable, kanały 510 i 22
  • 27 października 2018, sobota, godz. 18:15 (6:15pm)  - Jan Ludwik Popławski (1854 - 1908) - Ku Wielkiej Polsce - Sala Parafialna kościoła Św. Jacka, 201 LeBreton North
  • 31 października 2018, środa, godz. 18:15 (6:15pm)  - Bal Wszystkich Świętych - Sala Parafialna kościoła Św. Jacka, 201 LeBreton North

Poszukiwana pomoc do opieki w domu

Poszukuję osoby do pomocy w domu z mężem, który ma początkujący Alzheimer.  Pomoc byłaby potrzebna  przez kilka godzin tygodniowo.

Zakres zajęć do omówienia - np. towarzystwo, pomoc w przygotowaniu posiłku, itd.

Zofia,  Telefon 613 797 1903


W dzisiejszym wydaniu

- Kalendarz Ottawski.

- Wesprzyj organizacje polonijne w Ottawie, jeśli dajesz składkę na United Way!

- Listy do Redakcji
      - Podziękowanie za pomoc polskim misjom

- Wiadomości z Ottawy i z Internetu

     - Światowe Porozumienie Polskich Patriotów: Dobrze Jest Być Polakiem 1
     - Beyond Bravery - Poland in World War II
     - Poland’s Property Restitution - Marek Chodakiewicz
 
    - UWIERZ POLSKO, wykonanie: Zespół Wokalny Soul Sanok
     - Linki do stron internetowych z wiadomościami


- Kącik HumoruPogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html


 


Kalendarz Ottawski


Zgłoś wydarzenie wysyłając e-mail na adres: redakcja@komott.netKalendarz Ottawski w skrócie
  • 27 października 2018, sobota, godz. 11:30 - Polish Review - Polonijny program TV z Ottawy - stacja Rogers Cable, kanały 510 i 22
  • 27 października 2018, sobota, godz. 18:15 (6:15pm)  - Jan Ludwik Popławski (1854 - 1908) - Ku Wielkiej Polsce - Sala Parafialna kościoła Św. Jacka, 201 LeBreton North
  • 31 października 2018, środa, godz. 18:15 (6:15pm)  - Bal Wszystkich Świętych - Sala Parafialna kościoła Św. Jacka, 201 LeBreton North
  • 24 listopada 2018, sobota, godz. 19:00 (7pm) - Zabawa Andrzejkowa - Dom Polski SPK, 379 Waverley St. - BILETY WYPRZEDANE27 października 2018,  sobota, godz. 11:30   - "Polish Review" - polonijny program TV z Ottawy
Rogers Cable Ottawa, channel 510 and 22

Październikowe
wydanie programu "Polish Review".

Imprez było wiele Imprez było wieleWydarzeń polonijnych było wiele w ostatnich tygodniach: Spotkanie Sybiraków, Święto Wojska Polskiego,  Narodowe Czytanie, KONCERT PIEŚNI POLSKIEJ - 100 Lat Niepodległości, itd. Nie wiadomo, ile materiału zmieści się do emisji ze stacji Rogers.
- Reportaże z niektórych imprez polonijnych w Ottawie (Sybiracy - Ocalić od Zapomnienia, Święto Wojska Polskiego, Koncert Pieśni Polskiej - 100 Lat Niepodległości).
- Migawki kamery Polish Review z V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się w Warszawie w dniach 20-23 września 2018.

Archiwum:
https://www.rogerstv.com/show?lid=12&rid=4&sid=2736


Wrzesień 2018: https://www.rogerstv.com/show?lid=12&rid=4&sid=2736&gid=300309
27 października
2018, sobota, godz. 18:15 (6:15pm)  - Jan Ludwik Popławski (1854 - 1908) - Ku Wielkiej Polsce
Adres:
Sala Parafialna kościoła Św. Jacka, 201 LeBreton North, OttawaSzanowni Państwo,
Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie (Oskar Halecki Institiute in Canada)
zaprasza swoich Członków i Sympatyków na II wykład z cyklu
Nieznani Twórcy odzyskania Niepodległości Ojczyzny
dr Maciej Jabłońskiego
p.t.

Jan Ludwik Popławski (1854 - 1908) - Ku Wielkiej Polsce

Wykład odbędzie się w sobotę 27 października 2018, o godz. 18:15
(po Mszy św. o godz. 17-tej)
w Sali Parafialnej św. Jacka Odrowąża
201 Lebreton St. N., Ottawa, ON K1R 7H9

Po wykładzie organizatorzy zapraszają na herbatę/kawę z ciastem.
Przyjmujemy wolne datki, które umożliwiają naszą działalność.
Można będzie uregulować też składki członkowskie za obecny rok 2018.

Rozpoczynamy też sprzedaż książek z II Sympozjum im. Oskara Haleckiego
p.t. Wkład Polonii dla Kanady - z okazji 150-lecia Konfederacji
w cenie $30 za egzemplarz. Mamy do sprzedaży ich ograniczoną ilość.
Książka zawiera prawie wszystkie artykuły wygłoszone na II Sympozjum (w jęz. angielskim i w jęz. polskim).

Hanna Kępka, B.A.
General Secretary
Dr. Alexander M. Jabłonski, P.Eng.
President
Oskar Halecki Institute in Canada

-------
Jan Ludwik Popławski, pseud. ,,Cajus”, ,,Jan Lubelczyk”, ,,Jan Raźniak”, ,,J.L. Jastrzębiec”, ,,J. Mroczek”, ,,Jan Nieborski”, ,,Leszek”, ,,Lig”, ,,Ludwik Bolski”, ,,Ludwik Bystrowicki”, ,,Raźmiak”, ,,Siermiężny”, ,,V-4”, ,,Victor”, ,,Wiat”, ,,Wiatko”, ,,Wiktor Bolski” (1854 – 1908), współtwórca polskiego nurtu narodowego, polityk, publicysta, dziennikarz i redaktor pism, współtwórca wielu instytucji wspierających ruch narodowy we Lwowie.
Urodził się 17 1 1854 w rodzinnym majątku Bystrzejowice, k. Lublina jako trzecie dziecko Wiktora Popławskiego, h. Jastrzębiec, właściciela ziemskiego i Ludwiki z d. Ponikiewskiej h. Trzaska. Był wychowany w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego ojciec brał udział w Powstaniu Styczniowym. Początkowe wykształcenie zdobył w rodzinnym dworze, a następnie rodzice posłali go do gimnazjum w Lublinie, z którego został usunięty po awanturze z kolegą szkolnym, którego podejrzewał o donosicielstwo. Maturę zdał eksternistycznie w 1872 i następnie wstąpił na Wydział Prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów włączył się w działalność konspiracyjną. W 1877 wraz z Antonim Szymańskim założył tajną organizację - Związek Synów Ojczyzny, która miała powiązania z Konfederacją Narodu Polskiego w Galicji. Organizacja Związek Synów Ojczyzny miała za cel przygotowanie powstania, które miało wybuchnąć jedynie w wypadku wojny między zaborcami. W 1878 organizacja została rozbita przez carską Ochranę, a jej przywódcy zostali osadzeni w Pawilonie X Cytadeli Warszawskiej. Po rocznym śledztwie Popławski został skazany na 8-letnie zesłanie na Syberię we wsi Bisiorowo, w gub. wiackiej. Dzięki staraniom rodziny zwolniono go wcześniej i w 1882 powrócił do Warszawy. W 1883 rozpoczął współpracę z Aleksandrem Świętochowskim w tygodniku Prawda. Dzięki swoim zdolnościom pisarskim stał się prawą ręką Świętochowskiego wraz ze swoim przyszłym szwagrem Józefem Karolem Potockim. Współpraca z tym pismem zaowocowała 26 artykułami o tematyce politycznej i społecznej, 60 krytycznoliterackimi i ponad 70 felietonami w cyklu Na widnokręgu i również wielu recenzjami. W 1885 Popławski został aresztowany za utrzymywanie kontaktów z ,,Proletariatem” (organizacja socjalistyczną zał. Przez Ludwika Waryńskiego). Został osadzony na trzy miesiące w Cytadeli Warszawskiej. Po zwolnieniu odszedł z Potockim z Prawdy i założył nowe pismo Głos, które przeszło do historii piśmiennictwa polskiego tego okresu. Głos zdobył szybko ogromną popularność adresując ważne problemy społeczne i narodowe. Na jego łamach debiutowali wybitni pisarze m.in. Stefan Żeromski, Jan Kasprowicz, Władysław S. Reymont czy Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Dzięki Popławskiemu pismo stało się ekspozyturą tajnej Ligi Polskiej, organizacji trójzaborowej zał. w Szwajcarii przez Z. Miłkowskiego (Teodora Tomasza Jeża), Ludwika Michalskiego, Maksymiliana Hertla i Aleksandra Hirschberga. Sam Popławski został komisarzem Ligi na Królestwo Polskie. W 1890 Jan Ludwik poznał młodego Romana Dmowskiego i pozostał z nim w przyjaźni aż do swojej przedwczesnej śmierci. Popławski i Dmowski razem zorganizowali obchody 100-lecia Konstytucji 3 Maja w Warszawie i wspólnie przekształcili Ligę Polską w prężną i tajną Ligę Narodową. Jan Ludwik wszedł do jej Tajnej Rady i do Komitetu Centralnego. Liga Narodowa stała się wkrótce dzięki J.L. Popławskiemu, R. Dmowskiemu i Z. Balickiemu centrum nurtu narodowego, który miał odegrać pierwszorzędną rolę w odrodzeniu narodowym Polski i odzyskaniu niepodległości w 1918. Jej organizacje tzw. zewnętrzne stworzyły polityczny obóz narodowy, który nadawał ton dla całej prawicy polskiej przez ponad pół wieku. Po kolejnym aresztowaniu w 1894, po zamknięciu i wkrótce po przejęciu redakcji Głosu przez czynniki socjaldemokratyczne, Jan Ludwik postanowił zbiec do Lwowa. Lwowska działalność Popławskiego była bardzo bogata. Założył wspólnie z Romanem Dmowskim ważne pisma dla całego ruchu narodowego: m.in., Przegląd Wszechpolski, Polak czy Przegląd Polski, później Słowo Polskie, Ojczyzna i Wiek XX. Równocześnie opracował program zarówno dla Ligi Narodowej jak i dla powstałego wtedy Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. W 1906 przejął po Romanie Dmowskim redakcję Gazety Polskiej w Warszawie. Pracował w niej tylko do jesieni 1907, gdy zachorował ciężko na raka gardła.
Zmarł 12 III 1908 i został pochowany na cmentarzu Powązkowskim. Jan Ludwik Popławski był współtwórcą polskiego ruchu narodowo-demokratycznego i twórcą koncepcji włączenia szerokich warstw ludowych do idei narodowej. To dzięki Jego pracy u podstaw nastąpiło stworzenie szerokiej platformy wszystkich warstw społecznych dla idei narodowej. To dzięki Jego radykalnej i wolnej myśli powstawał nowoczesny naród polski. Jego ogromny dorobek ocenia się na 40 tomów (po 300 stron każdy) różnego typu artykułów programowych i publicystycznych, chociaż nie wydał pojedynczej i większej pozycji.
31 października
2018, środa, godz. 18:15 (6:15pm)  - Bal Wszystkich Świętych
Adres:
Sala Parafialna kościoła Św. Jacka, 201 LeBreton North, Ottawa

Zobacz szczegóły poniżej w ogłoszeniach parafii Św. Jacka.
24 listopada
2018, sobota, godz. 19:00 (7pm)  - Zabawa Andrzejkowa
Adres: Dom Polski SPK, 379 Waverley St.

UWAGA: Organizatorzy informują, że wszystkie bilety wyprzedane.


Parafia Św. Jacka Odrowąża w Ottawie


Nowa wersja strony internetowej parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie

https://swjacek.ca/

Biuletyn ParafialnyNABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe są odprawiane od wtorku do piątku o godz. 18:30, w soboty o godz. 16:30. W środy nabożeństwo różańcowe łączymy z nabożeństwem ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

MSZA ŚW. Z UDZIAŁEM DZIECI
Zapraszamy na Mszę św. z udziałem dzieci w niedzielę 28 października o godz. 12:30.
Schola "Iskierki Maryi) zaprasza dzieci do śpiewania oraz osoby grające na instrumentach do udziału we Mszy św. z udziałem dzieci w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 12:30. Kontakt: iskierki.maryi@gmail.com lub tel. 613-899-1279.BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, środa, 31 października 2018, godz. 18:15
Rodziny Domowego Kościoła, w przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych, w środę 31 października, zapraszają dzieci na „Bal Wszystkich Świętych” w sali parafialnej. Będziemy radośnie promować chrześcijańskie wartości. W programie będą zabawy i quizy dotyczące życia i atrybutów Świętych, ciepła przekąska oraz dyskoteka. Zabawa zacznie się o godz.18:15  i potrwa około 2 godzin. Zachęcamy uczestników do przebrania się za Świętych.
Bilety w cenie $10 do nabycia w sali parafialnej u pana Jurka, po mszach świętych oraz w polskiej szkole.