Sobota, 6 czerwca 2020

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2020
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników.
W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net


    
Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net
  


W dzisiejszym wydaniu

- Przychodzimy - Odchodzimy:  Regina Grabowska
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie
     - Przygotowania do wznowienia mszy świętych z udziałem wiernych
- Człowiek Roku Ottawa 2020
- You could WIN $20,000 for your favourite charity!
- Ottawa Public Health messages
- Wybory prezydenckie odbędą się w Polsce w dniu 28 czerwca, w Kanadzie w sobotę 27 czerwca
- Listy do redakcji
     - STO - Internetowe spotkanie z Katarzyną Sądej
     - Nieudany lot LOT-em do Polski
-  Wspierajmy polonijne biznesy!


Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link):  https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów.

   


Pogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html

Przychodzimy - Odchodzimy
Regina Grabowska
1924 - 2020


GRABOWSKA, Regina (Przystupinska)

            Październik 1924 - Maj 2020


Po pełnym i pięknym życiu pełnym pieśni, tańca, podróży i dobrego jedzenia, Regina (Renia) Grabowska, ukochana żona Mirosława (Mirka) Grabowskiego zabrała swoją energię do nieba 29 maja 2020 roku, w wieku 95 lat.

Renia była znana pod wieloma imionami, Reniusia przez ukochanego Mirka po 67 latach małżeństwa, Mama dla syna Marka (Basia) i córki Iwony (Paweł), Babcia dla Agaty (Kazik), Maćka (Jenn) i Samanthy, Pra Babcia dla prawnuków Olivii, Niko i Isabeli, a także przyjaciel, kuzyn i rodzina dla wielu innych.

Urodzona w Hrebenne w Polsce w 1924 r. Jej życie obejmowało epoki historyczne, od nowo narodzonej Polski, po II wojnę światową (gdzie jej umiłowany brat Aleksander zginął podczas zbrodni katyńskiej), do pracy i wychowywania dzieci, do pomocy w wychowywaniu wnuków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w latach 80 i 90tych. Wykształcona jako ekonomistka, świeciła jako żona i matka. Była naturalną pięknością, elegancką i stylową kobietą, która przyciągała, wielu wielbicieli swoją blond fryzurą i uroczym uśmiechem. Jej uroda była ponadczasowa i niewielu mogło uwierzyć, kiedy ujawnialiśmy jej prawdziwy wiek. Renia uwielbiała jasne, gorące słońce i w ten sam sposób wnosiła promienna radość każdemu pomieszczeniu, do którego weszła. Zapalona podróżniczka, Renia uwielbiała podróże z mężem po całej Europie, Afryce Północnej, a później w Ameryce Północnej i na Karaibach. Uwielbiała przebywać na słońcu i cieszyć się piękną pogodą i bujną scenerią.

Renia każdego lata wracała do rodzinnego Wrocławia, gdzie cieszyła się przyjaciółmi, rodziną i miastem swojej młodości. Piosenki, tańce i gry, szczególnie z dzieciństwa, zawsze wywoływały uśmiech, śmiech i psotny błysk w oku. Nawet w wieku 95 lat jej młodzieńczy duch stanowił podstawę jej relacji z wnukami i prawnukami poprzez zabawę i niezliczone polskie rymowanki i piosenki. Ogromną przyjemność czerpała ze znajomości polskiego gotowania - pierogi, kotlety, kopytka, bitki, gulasz, zupy, naleśniki, surόwki - i szczerze mówiąc, wszyscy, którzy mieli to szczęście i mogli to posmakować! Renia była pobożną katoliczką, dumną parafianką Polskiego Kościoła Katolickiego Świętego Jacka w Ottawie, a w 2018 r. świętowała 65 rocznicę ślubu z namiętnym pocałunkiem dla męża przed rozradowaną parafią.

Żyła, przynosząc energie i ciepło dla przyjaciół i rodziny. Jej priorytety były proste: kochać i być kochanym, być otoczona kochającą rodziną i przyjaciółmi.

Krótka ceremonia i pogrzeb z udziałem najbliższej rodziny odbędzie się 8go czerwca o 13:30 (do dodania do webcast, napisz na adres rg19242020@gmail.com).

Większe świętowanie życia nastąpi w późniejszym terminie. Na razie proszę wznieść toast lub zapalić świeczkę na jej pamięć i wspomnij czas spędzony z Renią. Kondolencje / życzenia można przesyłać na cmentarz Beechwood; zamiast kwiatów można przekazać darowiznę na rzecz Canadian Cancer Society.

Opłakujemy utratę naszej kochającej gwiazdy ... nigdy jej nie zapomnimy i zawsze będzie dotykać nas jej wspaniały uśmiech z daleka.
GRABOWSKA, Regina (Przystupinska)
            October 1924 - May 2020


After a full and beautiful life full of song, dance, travel, and good food, Regina (Renia) Grabowska, beloved wife of Miroslaw (Mirek) Grabowski took her energy to the heavens on May 29, 2020, at the age of 95.

Renia was known by many names, Renusia by her beloved Mirek after 67 years of marriage, Sweet Mama to son Marek (Basia) and daughter Iwona (Pawel), Babcia to Agata (Kazik), Maciek (Jenn) and Samantha, Pra Babcia to great-grandchildren Olivia, Niko and Isabela as well as friend, cousin and family to numerous others.

Born in Hrebenne, Poland in 1924, the arc of her life spanned across historical eras, from a newly reborn Poland, to World War II (where her beloved brother Aleksander was lost at the Katyn Massacre), to working and raising children, to helping to raise her grandchildren in the US and Canada in the 1980s and 90s. Trained as an economist, she shined as a wife and mother. She was a natural beauty, a statuesque and stylish woman who drew many admirers with her blonde bouffant and charming smile. She was positively ageless and few could believe when we shared her true age. Renia adored the bright, hot sun, and in the same way she brought luminous joy to every room she entered. An avid traveller, Renia loved her journeys with her husband all over Europe, North Africa, and later in North America and the Caribbean. She loved basking in the sun and the simple pleasures of enjoying beautiful weather and lush scenery.

Renia returned every summer to her native Wrocław, where she would enjoy her friends, family, and the treasured city of her youth. Song, dance, and games, especially from her childhood, always brought a smile, laugh, and mischievous twinkle to her eyes. Even at 95, her youthful spirit would form the bedrock of her relationships with her grandchildren and great-grandchildren through play and countless Polish rhymes and songs. She derived great pleasure from her mastery of Polish cooking – pierogi, kotlety, kopytka, bitki, gulasz, zupy, naleśniki, surόwki – and frankly, so did everyone that was lucky enough to eat it! Renia was a devout Catholic, a proud parishioner of St. Hyacinth Polish Catholic Church in Ottawa, and in 2018 celebrated her 65th anniversary of marriage with a passionate kiss to her husband in front of an overjoyed congregation.

She lived to bring vivacious energy and warmth to friends and family through her care and attention. Her priorities were simple: to love and be loved, to be surrounded by the simple, precious delights of family and friends.

A short ceremony and the burial for immediate family will take place on June 8 at 1:30 pm (to be added to the webcast, please write to rg19242020@gmail.com).

A larger celebration of life will happen at a later date. For now, please raise a glass or light a candle to her memory and reflect on a good time you had together. Condolences/tributes may be sent to Beechwood Cemetery; in lieu of flowers, a donation may be made to the Canadian Cancer Society.

We mourn the loss of our loving star...never to be forgotten and always affecting us with her brilliant smile from afar.


Zawsze będziesz światłem które lśni w naszym życiu. Śpiewaj, tańcz, i baw się dobrze z aniołami.
Kochamy Cię Babciu! Mirek, Iwona, Paweł, Marek, Agata, Kazik, Maciek, Jennifer, Samantha, Olivia, Niko, Isabela.


GRABOWSKA, Regina (Przystupinska)
           
Październik 1924 - Maj 2020