Czwartek, 30 listopada 2017

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
XXX Lat:  1987 - 2017
Bardzo nieregularny


REDAKCJA: Czeslaw Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: https://komott.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treść i opinie zamieszczone w listach czytelników.
W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

Komunikaty Ottawskie na Facebook

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.netW dzisiejszym wydaniu

- Listy do redakcji
- Kalendarz Ottawski


Poszukiwana osoba do towarzystwa dla starszej pani

Samodzielna starsza pani przyjmie na dłuższy czas osobę do wspólnego mieszkania w prywatnym domu.

Szczegóły do uzgodnienia.

Proszę dzwonić pod (613) 823-1375

                    


Pogoda dla Ottawy
http://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html


Listy do redakcjiKolejne wydanie bardzo nieregularnych Komunikatów Ottawskich wychodzi po dłuższej przerwie. Poprzednie wydanie było w czwartek 9 listopada. Od tego czasu nadeszło sporo listów, z których kilka wymaga odpowiedzi redakcji.

Subject:     Re: Komunikaty Ottawskie - czwartek, 9 listopada 2017
Date:     Fri, 10 Nov 2017 11:36:06 -0500
From:     Mark Kiejna <mkiejna0401@bell.net>
To:     redakcja@komOTT.net


Szanowny Panie Redaktorze,
 
Dziękuję bardzo za opublikowanie informacji.

I am also very impressed  with Your research on my past career and finding a piece from the Globe and Mail on the Baghdad terrorist attack in 2003. Next year we will commemorate the 15th Anniversary of this tragic event in which 24 of my colleagues and friends died and hundreds including myself were wounded.
 
Serdeczne dzięki,
 
Marek Kiejna and Family

---

KO

Szanowny Panie Kiejna,
dziękuję za list.

I hope that I will be able to publish
interview with you on the subject of  your work in humanitarian missions of the United Nations, including any additional information about those tragic events that occurred 15 years ago. Let's meet sometime early next year, if you will be available.

Pozdrowienia,
Czesław PiastaPoniżej listy na temat artykułu, który był opublikowany w Komunikatach Ottawskich 18 października 2017. Artykuł zatytułowany "OTWARTE SPOTKANIE Ambasadora RP w Kanadzie z Polonią w Ottawie 11 października 2017" jest dostępny na internet pod
https://komott.net/KomOtt_18_oct_2017.html

Proszę przeczytać spokojnie cały artykuł, gdyż to może być pomocne w czasie czytania listów oraz odpowiedzi. Jest tam również link do reportażu filmowego z otwartego spotkania nowego ambasadora RP w Kanadzie dr Andrzeja Kurnickiego. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji obejrzeć, to zachęcam - warto obejrzeć i wysłuchać w całości. Pan ambasador opowiedział wiele ciekawostek ze swojego życiorysu, który przeplatał się m.in. z  życiorysem prof. Kieżuna. Ambasador wymieniał również niektóre priorytety pracy na nowym stanowisku oraz prac rządu w Polsce. Wiele fragmentów swojego wystąpienia poświęcił Polonii. Podkreślał wielokrotnie, że Polonia będzie odgrywała silną rolę, gdy będzie zjednoczona. Dłuższy fragment na ten temat zaczyna się około 1:30:00.

Link do video:  https://www.youtube.com/watch?v=HLzGto9wd_o

Na początku reportażu podane są w 3-minutowym skrócie niektóre wątki poruszane w czasie wieczoru, po czym obejrzeć można całość wystąpienia pana ambasadora.

Poniżej są fakty, które były przedstawione w KO:

   1. Zarząd Koła SPK nr 8 podjął w imieniu wszystkich członków decyzję, że nie sankcjonuje otwartego spotkania nowego ambasadora RP dr Andrzeja Kurnickiego z Polonią Ottawską i nie zachęca członków SPK do uczestnictwa. Powodem wskazanym w liście był fakt, że spotkanie to organizował pan Kujbida - szef Klubu Gazety Polskiej w Ottawie oraz koordynator 10-ciu Klubów Gazety Polskiej w Kanadzie. List z taką decyzją Zarządu Koła został wysłany do wszystkich jego członków.

   2. Zarząd Koła reprezentuje wszystkich członków czyli całe Koło nr 8. W efekcie takiej decyzji Zarządu SPK Koła nr 8, rozumieć należy, że otwarte spotkanie nowego ambasadora z Polonią, organizowane przez Klub GP, zostało zbojkotowane przez Koło SPK nr 8 - wszystkich jego członków.

   3. Pośredni efekt ostateczny: pan ambasador dr Andrzej Kurnicki stał się obiektem bojkotu przez Koło nr 8 SPK.List od pani dr Marianny Sikorskiej-Walker

Pierwszym listem otrzymanym przez redakcję Komunikatów Ottawskich, po publikacji wspomnianego wyżej artykułu, był list od pani dr Marianny Sikorskiej-Walker - sekretarki Koła SPK nr 8, która rozesłała w imieniu Zarządu Koła list nawołujący do nie uczestniczenia w spotkaniu. Miałem okazję rozmawiać z panią Sikorską-Walker przez 30 minut w Domu Polskim po zakończeniu Akademii z okazji Święta Niepodległości w dniu 12 listopada 2017. Była to bardzo rzeczowa rozmowa i okazja do wzajemnego wyjaśnienia sobie wielu aspektów związanych z tym niefortunnym wydarzeniem, jakim było wysłanie listu Zarządu Koła do swoich członków oraz z moim artykułem opublikowanym w Komunikatach Ottawskich 18 X 2017. Pani Sikorska-Walker poprosiła o wstrzymanie się z publikacją jej listu do czasu, kiedy poda swoją ostateczną decyzję. W międzyczasie wymieniliśmy kilka listów e-mail z dalszymi wyjaśnieniami.

Ostateczna decyzja autorki listu przyszła następnego dnia po opublikowaniu listu prezesa Koła SPK nr 8 w Biuletynie KPK. Była to prośba o wstrzymanie publikacji jej listu w Komunikatach Ottawskich. W związku z tym, wspomniany list pani Sikorskiej-Walker nie jest publikowany.


Subject:     Zdjecia
Date:     Fri, 10 Nov 2017 18:53:55 +0000
From:     Elizabeth Komsta <ekomsta@outlook.com>
To:     redakcja@komOtt.net <redakcja@komOtt.net>

Panie Piasta

Nie wyrażam zgody na publikowanie w komunikatach ottawskick jakichkolwiek zdjęc z moją osobą.

Dr. Elżbieta Komsta
Prezes KPK Okręg Ottawa


---

KO:

Szanowna Pani Prezes,
jestem członkiem stowarzyszeń dziennikarskich i przestrzegam obowiązujących reguł. W związku z tym, że Pani piastuje funkcję publiczną, ma Pani ten przywilej, żeby trafiać nawet na pierwsze strony gazet. Podobnie jest z osobami, które uczestniczą w imprezach publicznych. Zdjęcia z takich imprez, które są przeznaczone do publikacji, nie wymagają zezwoleń.

Copyright and privacy laws allow to take photographs of public figures. Privacy protections set out in the federal Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) apply to personal information collected in the course of commercial activities. Any photograph in which a person is identifiable conveys personal information. Thus, in most cases, PIPEDA requires a photographer to obtain consent from anyone that will be identifiable in a photograph. This requirement does not apply to photographs taken solely for journalistic, artistic, or literary purposes.


Z poważaniem,


Czesław Piasta
Komunikaty OttawskieKolejny list - od prezesa SPK Koło nr 8 w Ottawie.

W czasie mojej rozmowy z panią Sikorską-Walker w Domu Polskim SPK przekazałem fakty, które zaprezentowałem w 3 punktach powyżej. Powiedziałem jej, że listy otrzymane od niej i prezesa Kulczyckiego są jakby rozpoczęciem kłótni publicznej przez autorów tych listów. Sugerowałem, żeby pani Sikorska-Walker porozmawiała z prezesem i przemyśleli to jeszcze raz, czy mamy robić taką wymianę publiczną. Może napiszą te listy trochę w inny sposób. Intencje listu do członków były może inne, ale fakty same mówią za siebie. Niefortunnie było to zrobione - bojkot spotkania, gdyż organizatorem był Kujbida. Najlepiej to przemyśleć, żeby było dobrze dla wszystkich w Polonii.

Poproszony zostałem o wstrzymanie publikacji do czasu podjęcia decyzji. W moim liście do pani Sikorskiej-Walker z dnia 13 listopada potwierdziłem:
Oczekuję na informację odnośnie "publikować czy nie publikować" Państwa listów.

W kolejnym liście dodałem: Oczywiście, że spodziewam się indywidualnych decyzji podjętych przez każdego z autorów listów otrzymanych przeze mnie.

W czwartek 23 listopada wysłałem ponaglenie, gdyż wiedziałem, że będę bardzo zajęty do środy 29 listopada włącznie i nie będę mógł pracować nad Komunikatami, jeśli natychmiast nie otrzymam odpowiedzi.
Szanowna Pani,
jaka jest Pani ostateczna decyzja w sprawie: publikować czy nie publikować?

Dziękuję z góry za w miarę szybką odpowiedź.

W nocy w dniu 24 listopada otrzymałem Biuletyn KPK Ottawa z listem prezesa Koła SPK nr 8, w którego wstępie on napisał:Istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to zwykła nieuczciwość ze strony pana Kulczyckiego, który wiedział o tym, że ja oczekuję odpowiedzi od autorów listów odnośnie "publikować czy nie publikować". "Grafolog komputerowy" przeanalizował listy otrzymane od pani Sikorskiej-Walker oraz od pana Kulczyckiego. Wynik ekspertyzy: oba listy pisane na tym samym komputerze, używającym tę samą aplikację - właściciel Jerzy Kulczycki. Stąd uzasadniony domysł, że autorzy są w bliskim kontakcie i pan Kulczycki miał w ciągu okresu 12 dni, od 12 do 24 listopada 2017, przekazane informacje odnośnie moich oczekiwań w sprawie decyzji o publikacji.

Dodatkowo, powinien on pamiętać falę oszczerstw, która przewaliła się w listach czytelników, którzy atakowali Komunikaty Ottawskie kilka lat temu. Wszystkie listy, mówiąc bardzo łagodnie, nieprzychylne redakcji były zamieszczane bez wyjątków.

Komunikaty Ottawskie są biuletynem bardzo nieregularnym. Poprzednie wydanie było w dniu 9 listopada. Nie było okazji do opublikowania, m.in. z powodu oczekiwania na odpowiedzi.

Poniżej list, który dotarł do Komunikatów Ottawskich.

---

Subject:     odpowiedz
Date:     Fri, 10 Nov 2017 19:51:32 +0000
From:     Jerzy Kulczycki <jerzy.kulczycki@outlook.com>
To:     Czesław Piasta <redakcja@KomOTT.net>


Proszę o umieszczenie w najbliższych „Komunikatach Ottawskich” mojego listu.

Jerzy Kulczycki