Michnik i jego przyjaciele
Zdjecia: "Wprost" i zrodla nieznaneKoledzy w czasie Okraglego Stolu: Michnik, Kiszczak, Mazowiecki, Geremek, Kwasniewski, Walesa
gen. Wojciech Jaruzelski


gen. Czeslaw Kiszczak


tow. Aleksander Kwasniewski


tow. Wlodzimierz Cimoszewicz


tow. Jerzy Miller


Goebbels Stanu Wojennego - Jerzy Urban