Sobota, 10 lutego 2024

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2024
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/KomunikatyOttawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników. W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

The editorial office is not responsible for the content of advertisements, the content and opinions contained in the readers' letters. With regard to letters, please contact the authors directly.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net

Msza św. "na żywo" w Saint Hyacinth Parish Ottawa   
https://swjacek-tv.click2stream.com

W dzisiejszym wydaniu

- Pogoda dla Ottawy
- Przychodzimy - Odchodzimy
     - Barbara Mikosz
     - Marianna Piłat
     - Krystyna Gadomska
     - Maciej Maria Malicki - msza św. w 1. rocznicę śmierci
- SEA ICE IN CANADIAN WATERS AND THE SEARCH FOR FRANKLIN
     Zoom session by Oskar Halecki Institute in Canada
- Freedom Convoy - 2nd Anniversary Party on The Parliament Hill
- Kulig Polskiej Szkoły w Ottawie - sobota, 2 marca 2024
- Wspierajmy polonijne biznesy! Kupuj w sklepach polonijnych!
- Kącik Poezji - Rymowanki
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie.
- Wiadomości z Internetu - Linki


Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net


  
Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link): https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów - sprawdź.Pogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html

Poniżej pogoda z innej strony internetowej:
https://www.theweathernetwork.com/ca/14-day-weather-trend/ontario/ottawa
Przychodzimy - Odchodzimy

Barbara Mikosz
ś.p. Barbara Mikosz

Z żalem zawiadamiamy, że odeszła do Pana ś.p. Barbara Mikosz.

Msza św. pogrzebowa
odbędzie się w sobotę 10 lutego 2024 o godz. 11.00
w kościele Św. Jacka w Ottawie
201 LeBreton St. N., Ottawa
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie. A światłość wiekuista
niechaj Jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Eternal rest grant unto Her, O Lord, and let perpetual light shine
upon Her. May She rest in peace. Amen.Marianna Piłat
28 października 1945 – 5 lutego 2024
Piłat, Marianna
28 października 1945 – 5 lutego 2024

Odeszła spokojnie, po odważnej walce z rakiem, otoczona przez swoje dzieci i siostrę Czesławę. Marianna, córka Feliksy i Stanisława Błażejewskich, była piątym z ośmiorga rodzeństwa. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie, gdzie rozbudziła swoją pasję do kształcenia dzieci i młodzieży. Przez 25 lat pracowała jako nauczycielka, a następnie dyrektorka szkoły.

W 1989 roku emigrowała do Kanady gdzie propagowała język, tradycje i kulturę polską będąc nauczycielem a potem dyrektorem szkoły polskiej w Ottawie oraz działając w Fundacji Dziedzictwa Polskiego.

Jej praca została doceniona poprzez otrzymanie wielu odznaczeń, w tym Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitną służbę publiczną i pracę humanitarną, która wykraczała poza obowiązki służbowe.   

Jej determinacja w zakresie edukacji i troska o dzieci miały niesamowity wpływ na tych, z którymi miała kontakt.

Marianna odeszła po śmierci męża Emila Lokara i pozostawiła po sobie byłego męża Mariana Piłata, synów: Darka (Małgorzata) i Marcina (Xiaona), troje wnucząt, którzy przynieśli jej ogromną radość i pocieszenie podczas choroby: Rei, April i Jayden oraz siostry: Czesława, Janina, Krystyna, Halina i Barbara. Odeszła wcześniej przed Nią siostra Weronika i brat Tadeusz.

Marianna była głęboko wierzącą osobą i dzieliła się miłością Bożą z innymi. Była inspiracją dla wszystkich, którzy ją znali, i była kochana przez rodzinę, przyjaciół oraz wszystkich, których spotkała na swojej drodze życia.

Dziedzictwo Marianny będzie żyć wiecznie poprzez jej miłość. Będzie wspominana jako życzliwa, jasna i silna osobowość, kochająca ludzi i życie.

Jesteśmy głęboko 
zasmuceni i odczuwamy ogromną miłość, żegnając Mariannę.
Pożegnanie
Rodzina i przyjaciele mogą składać wyrazy szacunku w
Domu pogrzebowym Kelly Funeral Home - Barrhaven Chapel
3000 Woodroffe Ave., Ottawa (mapa)
Niedziela, 11 lutego 2024 r. w godzinach 14:00 do 16:00 i 19:00-21:00

Msza pogrzebowa
poniedziałek, 12 lutego 2024 o godzinie 11:00
w kościele św. Jacka, 201 Lebreton St. North, Ottawa

Pogrzeb, po Mszy św.
Cmentarz Hope, 4660 Bank St, Gloucester (mapa)
Na pamiątkę mile widziane będą datki na rzecz St. Hyacinth Parish w ramach Projektu 2010.

Kondolencje lub podzielenie się wspomnieniami na stronie:
https://www.arbormemorial.ca/en/kelly-barrhaven/obituaries/marianna-pilat/119129.html#Guestbook
Piłat, Marianna

October 28, 1945 – February 5, 2024


Passed away peacefully after a brave battle with cancer, surrounded by her children and her sister.

Marianna was born to Feliksa and Stanislaw Błażejewski in Poland. She is the fifth sibling of eight. She graduated from the Pedagogical University of Rzeszów where she developed a passion for educating young people. She worked as a teacher and later as a principal for 25 years. Her work was recognized by receiving several medals, which included a Knight's Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland for exemplary public service and humanitarian work that goes above and beyond the call of duty. 

She immigrated to Canada in 1989 where she continued her work as a teacher and a site administrator at the Polish School in Ottawa. Her determination to education and children made an incredible impact on those that she touched.

Marianna was predeceased by her husband Emil Lokar and is survived by her former spouse Marian Piłat, her sons: Darek (Małgorzata) and Marcin (Xiaona), her three grandchildren who gave her immense joy and consolation during her illness: Rei, April and Jayden, and her sisters: Czesława, Janina, Krystyna, Halina and Barbara.

She was predeceased by siblings Weronika and Tadeusz.

Marianna had a strong faith and shared God’s love with others. She was an inspiration to all who knew her and was loved by family, friends and anyone who she touched. Marianna’s legacy will live on forever through her love. She will be remembered as a kind, bright and strong-willed person, who loved people and life.

We are in deep sorrow and feel immense love as we mourn the passing of Marianna.

Visitation
Family and friends may pay respects at
Kelly Funeral Home - Barrhaven Chapel
3000 Woodroffe Ave., Ottawa (map)
Sunday, February 11, 2024 from2-4 p.m. and 7-9 p.m.

Funeral Mass
Monday, February 12, 2024 at 11:00 a.m.
at St. Hyacinth Church, 201 Lebreton St. North, Ottawa

Interment, after the Mass
Hope Cemetery, 4660 Bank St, Gloucester (map)


In Memoriam donations to St. Hyacinth Parish, Project 2010m would be appreciated.

Condolences or Sharing Memories at
https://www.arbormemorial.ca/en/kelly-barrhaven/obituaries/marianna-pilat/119129.html#GuestbookSerdeczne wyrazy wspόłczucia dla Rodziny Marianny Piłat.

Będziemy Ją pamiętać z tych wspaniałych dni spędzonych razem.


Elżbieta i Bogdan GajewscyKrystyna Gadomska (z domu Dziekan)
8 marca 1957 - 5 lutego 2024
 
ś.p. Krystyna Gadomska
8 marca 1957 - 5 lutego 2024

Zmarła spokojnie 5 lutego 2024 roku w wieku 66 lat. Krystyna pozostawiła kochającą córkę Katarzynę „Kasię” (Dominik Drobnik) oraz ukochane wnuki Damiana i Antoniego. Jej rodzinie w Polsce będzie jej bardzo brakowało; jej siostra Maria (Michał Hołodniak), jej brat Jerzy Dziekan (Krystyna) oraz liczne siostrzenice i siostrzeńcy. Wcześniej zmarli jej mąż Stanisław Gadomski, rodzice Helena i Jan Dziekan oraz brat Kazimierz i siostra Danuta.
Pożegnanie Krystyny
Rodzina i przyjaciele są zaproszeni na pożegnanie Krystyny

w poniedziałek, 12 lutego 2024 w godzinach 18:00–20:00
na cmentarzu Beechwood (280 Beechwood Ave. Ottawa, ON.)

Pogrzeb
odbędzie się
we wtorek, 13 lutego 2024 o godzinie 11:00
w polskim kościele św. Świętego Jacka
201 Lebreton St N, Ottawa, ON
Zamiast kwiatów prosimy o rozważenie przekazania datku na rzecz Canadian Cancer Society.Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie. A światłość wiekuista
niechaj Jej świeci. Niech spoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Krystyna Gadomski (nee Dziekan)
MARCH 8, 1957 - FEBRUARY 5, 2024

Passed away peacefully on February 5th, 2024 at the age of 66. Krystyna is survived by her loving daughter Katarzyna “Kasia” (Dominik Drobnik) and her cherished grandchildren Damian and Antoni.  She will be dearly missed by her family in Poland; her sister, Maria (Michał Hołodniak), her brother, Jerzy Dziekan (Krystyna) and by many nieces and nephews. She was predeceased by her husband Stanisław Gadomski, parents Helena and Jan Dziekan as well as brother Kazimierz and sister Danuta.
Visitation
Family and friends are invited to a visitation
on Monday, February 12th, 2024 from 6-8pm
at Beechwood Cemetery (280 Beechwood Ave. Ottawa, ON.)  

The funeral 
will be held on Tuesday, February 13th at 11am
at St. Saint Hyacinth Roman Catholic Polish Church
(201 Lebreton St N, Ottawa, ON) . 

In lieu of flowers, please consider a donation to the Canadian Cancer Society.Guestbook:
https://beechwoodottawa.ca/en/services/krystyna-gadomski-nee-dziekan#8322-guestbook-formMaciej Maria Malicki