Sobota, 11 września 2021

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2021
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/KomunikatyOttawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników. W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

The editorial office is not responsible for the content of advertisements, the content and opinions contained in the readers' letters. With regard to letters, please contact the authors directly.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net

Msza św. "na żywo" w Saint Hyacinth Parish Ottawa   
https://swjacek-tv.click2stream.com

 

Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net


W dzisiejszym wydaniu

- Pogoda dla Ottawy
- Federal Election - Monday, September 20, 2021
- Odpowiedź na mój komentarz przedwyborczy
- Andrzej Kumor: Język nowej Kanady, język segregacji, totalitaryzmu i deptania praw człowieka
- More than 100 Ontario youth sent to hospital for vaccine-related heart problems: Report
- Ligęza: ZASADA BRAKU
- Andrzej Kumor:  Ci, którzy „wierzą w naukę”
- Scientist from Mayo Clinic shows vaccine effects in autopsies. This is actual science. Don't believe it? See for yourself
- UROCZYSTE POŚWIĘCENIE KRZYŻA  - 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej !
- Złożenie hołdu Polskim Generałom i innym wybitnym Polakom
- Wspierajmy polonijne biznesy w tych trudnych czasach!
- Duke Fine Foods offers products from Eastern Europe
- Aktualność przesłania Stefana Kardynała Wyszyńskiego
- Free red tulip bulbs
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie

Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link):  https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów - sprawdź.


Pogoda dla Ottawy

https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html

Poniżej pogoda z innej strony internetowej:
https://www.theweathernetwork.com/ca/14-day-weather-trend/ontario/ottawa

The 44th federal general election is under way.
Electors have many safe options to vote, including at their assigned polling station on election day (Monday, September 20) or during advance polling days (Friday, September 10 to Monday, September 13). They can also apply online to vote by mail (deadlines apply). Elections Canada encourages electors to plan early to choose the voting option that best suits them. Find out more below.

 
Federal Election - Monday, September 20, 2021
Voting Hours:  9:30 a.m. - 9:30 p.m.

Advance voting (voting hours in ETD 9:00 a.m. - 9:00 p.m.) takes place on :
Friday, September 10, 2021   
Saturday, September 11, 2021
Sunday, September 12, 2021 
Monday, September 13, 2021


Visit Elections Canada Web page to get all your voter information!
Find: your riding, where to vote, list of candidates, your riding map, etc.
Do I have to register to vote?
Yes. There are many ways to register, including registering when you go to vote. If you are registered, you should get a Voter Information Card in the mail by Friday, September 10, 2021. It tells you where and when you can vote.

Didn’t receive your voter information card?
You may need to update your voter registration if your card:
• hasn’t arrived yet
• has the wrong information
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=reg&document=index&lang=e&cid=
To minimize the spread of #COVID19, every voter will be provided a personal, single-use pencil to mark their ballot. You may also bring your own pen or pencil to make your mark. Bring your pen to make permanent mark.

Don't forget to bring a mask!

To make the voting process easier, bring your voter information card with you when you go to vote. Don't forget to bring your voter ID. See what documents are recognized when voting:

https://www.elections.ca/content2.aspx?section=id&document=index&lang=e
Am I registered to vote?
Most Canadians who are eligible to vote are already registered in the National Register of Electors. To check if you are registered or to register to vote, use the Online Voter Registration Service, visit your local Elections Canada office or call 1-800-463-6868.
Am I registered:
https://ereg.elections.ca/CWelcome.aspx?lang=e
It is expected that this time more people will choose to vote by mail. If you consider voting by mail, please read information here:
Note that you need to apply to vote by mail! Do it as soon as possible, in order to be able to receive the ballot card by post and send it back on time!

If you have any important requirements for a candidate in your riding, contact that person to communicate your expectations and ask if the candidate will support your request. Make sure this candidate meets your expectations.

Come out and vote regardless of who your candidate is !
______


Komunikaty Ottawskie:

I don't agree with the PC Party (CPC - Conservative Party of Canada) position on many topics of my interest. However, I will vote for a change. The only chance to remove Justin Trudeau from the Prime Minister Office is to vote PC. It is the only party that has a chance to defeat the Liberals. Voting for other parties will pick up the votes of the PC party and allow Trudeau to win the election. Continuation of the Liberal policy could lead to an economic catastrophe in Canada.

Vote for change !  Vote PC !Wybory federalne - Poniedziałek, 20 września 2021
Godziny głosowania:  9:30 - 21:30 (9:30 a.m. - 9:30 p.m.)

Wczesne terminy głosowania (godz. 9:00 - 21:00 / 9 a.m. - 9 p.m.):
piątek, 10 września 2021
Sobota, 11 września 2021
Niedziela, 12 września 2021
poniedziałek, 13 września 2021

Odwiedź stronę internetową Elections Canada, aby uzyskać wszystkie informacje o wyborach!
Znajdź: swój okręg wyborczy, gdzie głosować, listę kandydatów, mapę twojego okręgu, itd.
Czy muszę się zarejestrować, aby głosować?
Tak. Istnieje wiele sposobów rejestracji, w tym rejestracja w lokalu wyborczym podczas głosowania. Jeśli jesteś zarejestrowany, powinieneś otrzymać pocztą swoją Kartę Informacyjną Wyborcy do piątku, 10 września 2021. Informuje ona, gdzie i kiedy możesz głosować.
Nie otrzymałeś swojej karty informacyjnej wyborcy?
Może być konieczne zaktualizowanie rejestracji wyborcy, jeśli twoja karta:

    • jeszcze nie dotarła
    • zawiera błędne informacje
Czy jestem zarejestrowany do głosowania?
Większość Kanadyjczyków uprawnionych do głosowania jest już zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Wyborców. Aby sprawdzić, czy jesteś zarejestrowany lub zarejestrować się do głosowania, skorzystaj z Usługi Rejestracji Wyborców Online, odwiedź lokalne biuro Elections Canada lub zadzwoń pod numer 1-800-463-6868.
Czy jestem zarejestrowany:
https://ereg.elections.ca/CWelcome.aspx?lang=e
Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się #COVID19, każdy wyborca ​​otrzyma osobisty, jednorazowy ołówek do zaznaczenia kandydata na swojej karcie do głosowania. Możesz również przynieść własne pióro lub ołówek, aby zrobić znak przy wybranym kandydacie. Przynieś pióro, aby zrobić trwałe oznaczenie.

Nie zapomnij przynieść maskę!

Aby ułatwić proces głosowania, zabierz ze sobą kartę informacyjną wyborcy, gdy idziesz na głosowanie. Nie zapomnij zabrać ze sobą swojego dokumentu tożsamości z aktualnym adresem zamieszkania. Zobacz jakie dokumenty są uznawane przy głosowaniu:  https://www.elections.ca/content2.aspx?section=id&document=index&lang=e
Czy jestem zarejestrowany do głosowania?
Większość Kanadyjczyków uprawnionych do głosowania jest już zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Wyborców. Aby sprawdzić, czy jesteś zarejestrowany lub zarejestrować się do głosowania, skorzystaj z Usługi Rejestracji Wyborców Online, odwiedź lokalne biuro Elections Canada lub zadzwoń pod numer 1-800-463-6868.
Czy jestem zarejestrowany:
https://ereg.elections.ca/CWelcome.aspx?lang=e
Oczekuje się, że tym razem więcej osób zdecyduje się na głosowanie korespondencyjne. Jeśli rozważasz głosowanie drogą pocztową, zapoznaj się z informacjami tutaj:
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=vote&dir=app&document=index&lang=e
Pamiętaj, że musisz jak najszybciej złożyć wniosek o głosowanie pocztą, żeby zdążyć otrzymać kartę wyborczą pocztą oraz odesłać ją w terminie!

Jeśli masz jakieś ważne wymagania od kandydata w twoim okręgu, skontaktuj się z tą osobą, żeby przekazać swoje oczekiwania i spytaj czy kandydat poprze twoje żądania. Upewnij się, że ten kandydat spełnia twoje oczekiwania.

Weź udział w wyborach, bez względu na to, kto jest twoim kandydatem !

________


Komunikaty Ottawskie:

Nie zgadzam się ze stanowiskiem PC Party (CPC - Conservative Party of Canada) w wielu interesujących mnie tematach. Zagłosuję jednak za zmianą. Jedyną szansą na usunięcie Justina Trudeau z Kancelarii Premiera jest głosowanie na partię PC. Jest to jedyna partia, która ma szansę pokonać Liberałów. Głosowanie na inne partie odbierze glosy partii PC i umożliwi wygranie wyborów przez Trudeau. Kontynuowanie polityki Liberałów m.in. grozi katastrofą ekonomiczną w Kanadzie.

Głosuj za zmianą ! Głosuj na kandydata PC !
 

Odpowiedź na mój komentarz przedwyborczy

Powyżej powtórzone jest moje stanowisko, gdzie sugerowałem, że jedną drogą do pokonania liberałów i usunięcia Trudeau jest głosowanie na partię PC (dokładniej CPC - Conservative Party of Canada).

Poniżej list, w którym poruszany jest temat głosowania na partie kandydujące w obecnych wyborach federalnych w Kanadzie. Jest to list z poparciem dla The People's Party of Canada (PPC).


Panie Czesławie,

O ile zgodzę się z Pańskim stwierdzeniem z ostatnich Komunikatów, że dalsze rządy liberałów byłyby katastrofą dla Kanady, o tyle nie zgadzam się, że jedyną szansą na zmianę jest PC. Być może na odsunięcie liberałów od władzy, tak ale nie na zmianę.

PC jest tylko niebieską odmianą liberałów. Erin O'Toole nic nie zmieni w polityce. Jest takim samym totalitarnym przywódcą partyjnym jak Trudeau, vide wyrzucenie z partii Derek'a Sloan'a, czy odsunięcie Pierre Poilievre'a z funkcji krytyka finansów.

Niestety, ale przykłady prowincjonalnych polityków powiązanych w jakimś stopniu z PC, takich jak Doug Ford czy Jason Kenney nie napawają optymizmem.

Moim zdaniem w chwili obecnej jedyną szansą dla Kanady jest PPC. Poniżej materiał tej partii. Trzeba dać szansę komuś innemu a nie w kółko głosować na mniejsze zło. Sytuacja bardzo przypomina niedawną sytuację z Polski, gdzie był wybór PiS vs PO. W tej chwili dokładnie widać wybór był pomiędzy przysłowiową dżumą i cholerą.

Pozdrawiam
Andrzej (Nazwisko znane redakcji)


----- Przekazana wiadomość -----
Od: No Reply @ NML Canada <noreply@nomorelockdowns.ca>
Wysłano: piątek, 3 września 2021, 12:11:18 CEST
Temat: Let's End the Lockdowns - This election! 

No More Lockdowns Canada

Dear Andrew --

For 18 months we have watched as our society has taken a path of destruction and fear to falsely promote safety and security. Our freedoms, our rule of law and our representative democracy have been overturned by a mob mentality and cowardly politicians.

We now have a great and wonderful, but small window of opportunity to regain what has been lost and destroyed. On September 20, just a few days away, you will have the opportunity to elect a representative that is opposed to mandatory vaccines, opposed to lockdowns. Maxime Bernier and the PPC are the only national party and leader that we can trust.

In the last election Justin Trudeau won with 6 million votes, but did you know there are a minimum of 6.3 million Canadians who are opposed to mandatory vaccines? We can win, if we all do our part and encourage our friends, families and neighbours to get involved.

I’m asking you to join your local PPC campaign.

David Yeo is your local Ottawa West—Nepean PPC Candidate and you can contact him directly to help volunteer or get involved.

www.voteDAVIDYEO.ca
davidyeomp@gmail.com
(239)258-0046

Campaign Manager
6137971479

Don't forget to:

Get a PPC Lawn Sign.

Volunteer to make phone calls and canvas.

Make a donation.

Have a meet & greet in your home with the candidate and your friends.

Attend the many rallies that are being scheduled.

Follow David on Social:

Facebook:

David Yeo PPC

Twitter:

@DavidYeoMP

Instagram:

@DavidYeoMP

 Make sure you follow NoMoreLockdowns Social Media for all the latest on upcoming events and rallies. Subscribe to our email list at nomorelockdowns.ca.

Share with your friends neighbors and family members.

No Reply @ NML Canada
http://www.nomorelockdowns.ca/

 

Moja odpowiedź na list pana Andrzeja

Panie Andrzeju,
zgadzam się z panem, że obecna polityka partii CPC jest bardzo zbliżona w wielu tematach do Liberałów. Jeden z "gorących" tematów w tej kampanii wyborczej są prawa i wolności obywatelskie. Tutaj dominują dwa tematy: obowiązkowe szczepienia oraz segregacja sanitarna obywateli na zaszczepionych i niezaszczepionych. Stanowisko partii CPC jest odmienne od Trudeau.

Erin O’Toole sprzeciwia się obowiązkowym szczepieniom urzędników federalnych, i podróżnych. O’Toole powiedział, że szczepienie to osobista decyzja zdrowotna i nikt nie powinien być zmuszany do zastrzyku. Powiedział, że jeśli zostanie premierem, zażąda, aby urzędnicy i podróżni przeszli szybkie testy COVID przed pójściem do pracy lub wejściem na pokład autobusu, pociągu, samolotu lub statku.

Poniżej podaję odpowiedź Jennifer McAndrew - kandydatki partii CPC z mojego okręgu wyborczego Kanata-Carleton. Moje pytania dotyczyły również stanowiska partii CPC w prowincji Ontario, które jest odmienne od wypowiedzi Erina O'Toole.

Partia PPC jest zdecydowanie przeciwna polityce Trudeau w tematach praw i swobód obywatelskich, obowiązkowych szczepień, paszportów kowidowych i lockdownów, dzięki czemu zyskuje rosnące poparcie. Zauważyć należy jawne dyskryminowanie tej partii przez instytucje rządowe oraz media "głównego nurtu". Poniżej tabelka z wynikami badań opinii publicznej odnośnie głosowania na partie wyborcze. Dla przypomnienia, przewidywania firmy EKOS w czasie ostatnich wyborów federalnych w roku 2019 były najbliższe wynikom końcowym .

Polling firm Last date
of polling
Link CPC LPC NDP BQ GPC PPC Other Margin
of error
Sample
size
Polling method LeadSeptember 9, 2021 Leaders' Debates Commission English debate
EKOS September 9, 2021 HTML 33.2 29.7 16.7 4.3 3.8 11.7 0.6 ±2.7 pp 1,303 (1/3) IVR (rolling) 3.5
Nanos Research September 9, 2021 PDF 33.3 31.3 19.2 6.6 3.8 5.0 0.9 ±2.8 pp 1,269 (1/3) telephone (rolling) 2.0
Jak widać, partia PPC ma zdecydowanie większe poparcie niż Partia Zielonych (GPC) a nie została dopuszczona do debat przedwyborczych. Nie są pokazywani w mediach "głównego nurtu". Mimo tego, poparcie partii PPC rośnie w każdej kolejnej ankiecie wyborczej. Praktycznie, wszystkie głosy oddane na PPC, to są głosy odebrane partii CPC, gdyż bazują na tym samym elektoracie. Według statystyk EKOS z 9 września 2021, obie partie, CPC i PPC, mają razem 44.9% poparcia, przy 29.7% partii Liberalnej (LPC). Brak dostępu do wyborców przez partię PPC, z powodu dyskryminacji, uniemożliwi jej zdobycie więcej mandatów wyborczych niż partia Trudeau. Partia PPC nie ma najmniejszych szans na wygranie obecnych wyborów.


Jeśli poparcie partii PPC będzie dalej rosło, to CPC może uzyskać mniej głosów niż LPC. Wtedy, Trudeau ponownie miałby rząd mniejszościowy, prawdopodobnie słabszy niż obecnie. Szef NDP wielokrotnie mówił, że nie można dopuścić do władzy Konserwatystów i konieczna byłaby wtedy koalicja NDP z LPC, gdzie Trudeau dalej piastowałby urząd Premiera Kanady. Przy takim scenariuszu groziłaby nam katastrofa ekonomiczna oraz wprowadzenie systemu totalitarnego na miarę znanego nam dobrze, i doświadczonego przez nas, systemu komunistycznego, z ograniczeniem podstawowych swobód obywatelskich i wolności we wszystkich dziedzinach społecznych.

Przekonany jetem, że partia CPC jest także najlepiej przygotowana do wyprowadzania nas z ciężkiej sytuacji, spowodowanej kowidem oraz polityką Trudeau. Partia ta opracowała i zaprezentowała swój plan naprawy już pierwszego dnia kampanii wyborczej. Trudeau podał swój plan dopiero w połowie kampanii, gdy już znane były plany innych partii. Wiele z planów CPC wyglądają bardzo dobrze i fachowo, w porównaniu z innymi partiami. Oprócz poprawy ekonomicznej i finansowej kraju, jednymi z przykładów jest obniżenie kosztów telefonii komórkowej oraz Internetu, zwiększenie dostępu szerokopasmowego (broadband) internetu w terenie. Kanada ma obecnie najdroższe telefony komórkowe w całym cywilizowanym świecie.

Reasumując, podział głosów wyborczych na PPC i CPC jest bardzo korzystny dla Trudeau. Zabieranie głosów partii CPC jest zwiększaniem szansy Trudeau na kolejną kadencję a dla nas na katastrofę. Najlepszym rozwiązaniem byłaby koalicja CPC i PPC, co raczej nie jest możliwe. Przy braku takiej koalicji, głosowanie na CPC jest jedyną szansą na usunięcie Trudeau.


Justin Trudeau in 2012:
"This country is a country of openness, of respect, of compassion, of the rule of law, of the rights of the individual, of freedom — freedom from fear, freedom from crime, freedom to love who you want and not be judged for it, freedom to do what you want with your body"

These freedoms are the very things that Justin Trudeau and his government are trying to take away.

"Our decision to make sure that all the public servants get vaccinated, and anybody boarding a train or plane will be fully vaccinated. That's our position".

That's a new definition of "freedom", as defined by Justin Trudeau.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMdgKxoz_R4

Czesław Piasta
Komunikaty Ottawskie

P.S. Poniżej wspomniany list od Jennifer McAndrew.

Date:     Wed, 01 Sep 2021 22:19:36 -0400
From:     Jennifer McAndrew <info@jennifermcandrew.com>
Reply-To:     info@jennifermcandrew.com
To:     czesgrace@gmail.com

Czeslaw,

Thanks for your email as well as taking the time to ask these important questions.

I believe everyone must make the informed choice which is best for themselves when it comes to vaccines. Whether or not someone gets vaccinated is a personal choice to make for yourself, through discussions with your healthcare provider, family and support network.

Under a Conservative Government we would not make vaccines mandatory,

“[O’Toole] opposes mandatory vaccination and has accused Trudeau of using the issue as a political “wedge” to divide Canadians and says rapid testing should be an alternative to mandating shots"

 (https://globalnews.ca/news/8119527/canada-election-mandatory-vaccination/)

Conservatives support Canadians’ right to determine their own health choices, and I will always stand up for that fundamental right. 

The PC provincial government is separate from our Federal Conservative Party, so I cannot speak to their actions and decisions. I would encourage you to write to your MPP if you haven't yet done so, so she can share your concerns and disappointment with the Provincial leadership. 

Thank you again for writing and sharing your concerns on this. I'll share your note with Erin O'Toole's team as well. 


Sincerely, 

Jennifer McAndrew
Conservative candidate for Kanata-CarletonAndrzej Kumor:
Język nowej Kanady, język segregacji, totalitaryzmu i deptania praw człowieka

Kampania wyborcza nabiera kolorów i zaczyna się polityczna gra sprawą szczepionek, a w oskarżeniach wysuwanych pod adresem osób niezaszczepionych pobrzmiewają naprawdę groźne tony.  Segregacja sanitarna zaczyna być tematem, który może odmienić tożsamość kraju.

        W zasadzie można tu się dopatrzyć podziału na tych, którzy wątpią i wahają się wobec przekazu państwowego oraz tych, którzy przekaz państwowy łykają, jak pelikany  i z różnych powodów gotowi się podporządkować nawet tak drastycznym nakazom, jak przyjęcie medykamentu dopuszczonego doraźnie do obrotu.

        Z punktu widzenia władzy mamy więc dwie grupy ludzi; jedną pożądaną i drugą niepożądaną, czy wręcz „groźną dla społeczeństwa”.

        Wiele razy w historii w ten właśnie sposób dzielono społeczeństwo i wiemy czym się to kończyło, dlatego mówię, że pojawiają się tony groźne. Oto Justin Trudeau podczas któregoś z wyborczych „przystanków” pokazuje palcem na „tamtych” i ostrzega, że ludzie ci  są „niebezpieczni dla swoich dzieci”, „są niebezpieczni dla waszych dzieci”, „są niebezpieczni dla was”.

        Jakiż z tego wniosek się nasuwa? Jak zażegnać to niebezpieczeństwo?

        Zdaniem Trudeau ludzie niezaszczepieni są niebezpieczni, bo „nie wierzą w naukę” i to przez nich właśnie epidemia grozi nam kolejną falą; to właśnie oni stanowią zagrożenie dla „normalnego życia” wszystkich innych… Nie ma to oczywiście uzasadnienia naukowego, ale premier każe nam „wierzyć”.

        Tymczasem dzieją się „rzeczy dziwne” — kolejnej fali epidemii doświadcza społeczeństwo jednego z najbardziej „wyszczepionych” państw świata — Izraela.  Jedni mówią, że to z powodu ucieczki immunologicznej wirusa, inni że to dlatego, iż Izrael nie wyszczepił się w 100 procentach.

        A jakże osiągnąć owe sto procent? Są dwie metody; albo wszystkich dziabniemy pod przymusem, jak owce u weterynarza, albo wyeliminujemy tych, których wyszczepienia unikają. I tu zachodzi pytanie w jaki sposób?

        Jeżeli wirus rozwija się niebezpiecznie w materiale biologicznym osób niezaszczepionych, to czyż nie powstaje konieczność co najmniej odizolowania tego „materiału” w sposób bardziej trwały? A może po prostu w imię lepszego jutra i pokonania pandemii należy się pozbyć tego materiału biologicznego; ergo „ludzi roznoszących zarazę”? Przecież społeczeństwo ma prawo się bronić! Czyż nie?

        Jednym słowem, jeśli nie zaszczepieni będą nadal się ociągać i nie uzyskamy 99% zaszczepialności (co według szarlatanów ma doprowadzić do stadnej odporności) to może gdzieś w lesie otoczymy ich drutem kolczastym, albo po prostu zakopiemy w dołach przysypując wapnem?

        W ten sposób wyeliminujemy nie tylko groźny patogen, ale także element antynaukowy i aspołeczny! Pozostaną nam ci zaszczepieni i skorzy do kolejnych szczepień; uznający nadrzędność państwa w dysponowaniu ich ciałem.

        Jak to już bywało, totalitaryzm nie może tolerować „dysydentów” i opór  wobec systemu musi być likwidowany z całą surowością.

        Dochodzimy tutaj do tych samych wniosków, które w historii wyciągali budowniczowie „lepszego świata”, krwawi apostołowie świetlanej przyszłości gotowi traktować gułagi, obozy koncentracyjne, czy po prostu doły z wapnem, jako koszt wyzwolenia ludzkości. Oni też „wierzyli w naukę” i swoje zbrodnie uzasadniali naukową koniecznością.

        Dzisiaj „wierzący w naukę premier Trudeau” tłumacząc, że niezaszczepieni są zagrożeniem dla własnych dzieci ma w nosie fakty, sugeruje, że te „zagrożone” dzieci trzeba jakoś uratować od tych rodziców; może  wziąć w sierocińce i wyszczepić?

        Mówiąc zaś, że ci niezaszczepieni zagrażają „naszym” dzieciom (twoim i moim) sugeruje, że tym bardziej zasługują na izolację, a skoro — konkluduje premier — zagrażają nam wszystkim, to może czas zamknąć ich do gett?

        Problem w tym, że tacy niezaszczepieni zebrani na kupę stanowią — wedle epidemiologów — żyzną glebę dla mutacji wirusa, a więc może jednak należałoby ten materiał biologiczny bardziej trwale odseparować od świata żywego… aby uniemożliwić wirusowi jego spenetrowanie… Może lepsze byłoby jakieś ostateczne rozwiązanie „kwestii pandemicznej”?

        Słuchając ludzi pokroju premiera Trudeau trudno nie odnieść wrażenia, że mogą mieć na coś takiego ochotę. Są to bowiem globalni ideolodzy, a takim bez terroru trudno wytrzymać, co zresztą przyznał sam Trudeau chwaląc model chiński.

        Build Back Better, czyli nowa normalność zależeć będzie od mobilizacji społecznej i karnej postawy służb bezpieczeństwa. Dużą rolę mogą tu odgrywać poufne związki nieformalnych podległości.

        Zobaczymy jak to będzie i jak zachowa się policja używana do zaprowadzania nowego totalu. Warto popatrzeć jak to wygląda w Australii.

        Tak więc historia nie tylko, że się nie skończyła, ale na naszych oczach zaczyna galopować.

        Tymczasem na lotnisku Pearsona pojawiają się tłumy,  bo Kanada otworzyła granice dla w pełni zaszczepionych „turystów”. Być może jest to przejaw nowej tendencji, aby turyści mogli odwiedzać jedynie kraje o podobnej skali segregacji sanitarnej; by czasem nie podpatrzyli, że bez reżimu sanitarnego też można…

        Pomimo tego, że niektóre kraje europejskie zaczynają zamykać granice dla odwiedzających z państw gdzie poziom zachorowalności jest wysoki, jak na przykład, Izrael (w którym nomen omen wyszczepiono całkiem sporą część populacji) Kanada będzie się kierować jedynie tym czy ktoś ma szczepionkowych glejt czy nie. Nawiasem mówiąc ciekawy jestem po ile takie zaświadczenia chodzą na różnych zagranicznych targowiskach. Tu mała dygresja; znajomy ze „strefy Schengen” pokazał polskiemu pogranicznikowi kod QR z własnym nazwiskiem w telefonie, a ten kiwnął głową z aprobatą i go puścił, najwyraźniej zeskanował wzrokowo…

        Przyjazd ludzi, z całego świata, którzy – „jak mówi nauka” – w stanie pełnego zaszczepienia nadal mogą zarażać innych, oczywiście w niczym nam nie zagraża… Zagrażają natomiast, Kanadyjczycy, którzy  mają wątpliwości co do konieczności przyjęcia nowatorskiej szczepionki samemu, czy też do szczepienia nią swoich milusińskich, u których stwierdza się rzadko bo rzadko, ale wciąż, skutki uboczne i to czasem bardzo poważne, a które to dzieci prawie zupełnie nie chorują.

        Zresztą z oficjalnych danych publikowanych przez światowe organizacje o Kanadzie wynika, że mamy w chwili gdy piszę,  36911 „zarażonych pacjentów”, z czego 36506 jest w dobrej kondycji, u których przebieg choroby jest łagodny (co stanowi 99 procent ogółu) natomiast 1% — 405 osób jest w stanie poważnym albo krytycznym. Kanada liczy 38 000 000 ludzi i podejmowanie tych wszystkich strasznych godzących w wolności obywatelskie i polityczne kroków, jak paszporty szczepionkowe, jest dość słabo uzasadnione. W końcu mieliśmy do czynienia z innymi strasznymi chorobami, a system polityczny i społeczny trwał w najlepsze.

        Chorych na AIDS nikt nie wytykał palcem i nie odmawiano im pomocy lekarskiej ze względu na „ryzykowne wybory” życiowe; dzisiaj zaś pojawiają się całkiem donośne głosy, że tym, którzy ryzykują nie przyjmując szczepionki nie należy udzielać pomocy lekarskiej, a już na pewno nie w pierwszej kolejności.

        Piszę o tym wszystkim, żeby sobie samemu poukładać w głowie to, z czym mamy do czynienia, bo są to  tendencje bardzo groźne. One zniszczą świat, do którego przywykliśmy, zniszczą osławioną rule of law, system demokratyczny i pozbawią nas wolności.

        Proszę pamiętać jak było i porównywać to, co było kiedyś i jak było kiedyś z tym, co mówi się nam dzisiaj.

        Bardzo dobrze się stało, że premier Trudeau rozpisał wybory, widzimy bowiem jak na dłoni, język nowej Kanady, język segregacji, totalitaryzmu i deptania praw człowieka.


Andrzej Kumor

https://www.goniec.net/2021/09/09/kumor-jezyk-nowej-kanady-jezyk-segregacji-totalitaryzmu-i-deptania-praw-czlowieka

More than 100 Ontario youth sent to hospital for vaccine-related heart problems: Report

There were 54 persons aged 25-39 included in the tally and 44 persons aged 40 and over

A report quietly released last week by Public Health Ontario (PHO)
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/epi/covid-19-myocarditis-pericarditis-vaccines-epi.pdf
 tallies the number of people in the province who have presented to hospital with heart inflammation following mRNA vaccination, and it skews heavily towards young people.

As of Aug. 7, there were 106 incidents of myocarditis/pericarditis in Ontarians under the age of 25. That’s slightly more than half of the total of all such incidents. Broken down further, 31 of these cases were in 12- to 17-year-olds and 75 were in 18- to 24-year-olds. The vast majority — 80% — were in males.

The report explains that PHO issued a directive in June for public health units to increase their surveillance of this side effect following reports from the United States and Israel of similar concerns unfolding in those countries.

“The reporting rate of myocarditis/pericarditis was higher following the second dose of mRNA vaccine than after the first, particularly for those receiving the Moderna vaccine as the second dose of the series (regardless of the product for the first dose),” the report explains.

PHO adds that the reporting rate for heart inflammation in those 18-24 was seven times higher with Moderna than with Pfizer. (The only vaccine currently used for 12- to 17-year-olds in Ontario is Pfizer.)

While PHO initially worked with reports of 314 such incidents, upon further investigation they narrowed that number down to just over 200.

There have in total been 202 emergency room visits across all age groups for such issues following vaccination, with 146 leading to hospitalization. Three of these have led to ICU admission.

When it comes to older age brackets, there were 54 persons aged 25-39 included in the tally and 44 persons aged 40 and over.

https://torontosun.com/news/provincial/over-100-ontario-youth-have-been-sent-to-hospital-for-vaccine-related-heart-problems

ZASADA BRAKU

Tymczasem dane udostępniane przez agendy Unii Europejskiej wskazują, że od momentu rozpoczęcia akcji, na Starym Kontynencie podano ponad 552 miliony dawek “szczepionki”, odnotowując około dwóch milionów zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Połowa zgłoszeń dotyczyła przypadków “poważnych”. Czyli, z definicji, “zdarzeń medycznych, skutkujących śmiercią, zagrażających życiu, wymagających, skutkujących innym stanem o istotnym znaczeniu medycznym lub przedłużeniem trwającej hospitalizacji, powodujących trwałą lub znaczną niepełnosprawność lub niezdolność do pracy”. Z kolei, z miliona zgłoszeń poważnych, przypadków śmiertelnych było 21.766 – tyle osób zaufało specjalistom, zagrało w ruletkę pt. “mRNA”, a w efekcie straciło życie.

        Podkreślmy dla zapamiętania: każdy pojedynczy przypadek poważnego NOP, każdy bez wyjątku, to negatywna weryfikacja zapewnień rozmaitego autoramentu i proweniencji “specjalistów”, czy tam “ekspertów”, czy tam jednych i drugich, ględzących nieustannie na temat “korzyści przewyższających poziom ryzyka”.

 Inni “eksperci” z kolei przekonują: podano szczepionki milionom ludzi, stąd wiedzę o szczepionkach zebraliśmy ogromną. Aha, aha. Widać doczekaliśmy nowego paradygmatu w nauce: odtąd “naukowcy” (naukawcy?) w imię dobra ludzkości, nabywać będą wiedzę nie męcząc myszy czy szczurów, a za pomocą masowych prób na ludziach.

        Podsumowując wątek: “Ufojcie nam, ufojcie!” – nawołują autorytety, naród zaś autorytetom w te słowa opowiada: “Sam se ufaj, ty! Z takiej synu”. Zwłaszcza, gdy badania naukowe (Oxford University) dowodzą, że osoby zaszczepione mają nawet 250 razy większe “miano wirusa” w nozdrzach, niż osoby chore, które szczepionki nie przyjęły. Wniosek, powtarzany coraz powszechniej, brzmi: przyjęcie szczepionki może łagodzić objawy infekcji i jednocześnie zamieniać osoby zaszczepione w tzw. super-roznosicieli, “siejących” dookoła siebie wirusem w znacznie większym stopniu, niż osoby zakażone wirusem, ale nie zaszczepione.

Całość:
https://www.goniec.net/2021/09/03/ligeza-zasada-braku

Andrzej Kumor
Ci, którzy „wierzą w naukę”

W naturalny sposób jednym z tematów rekordowo krótkiej kampanii wyborczej w Kanadzie jest kwestia przymusu szczepionkowego i segregacji sanitarnej, która mimo zapewnień składanych solennie jeszcze rok temu przez większość polityków federalnych i prowincyjnych powoli staje się naszą codziennością.

        Przy okazji ciekawie jest obserwować medialne manewry propagandowe, by ludziom przeciwnym przymusowi antocowidowych szczepień przykleić gębę… skrajnej prawicy.

        Już samo określenie ich jako antyszczepionkowców jest kuriozalne ponieważ większość z nich jest w pełni zaszczepiona na różnego rodzaju choroby, a osób odrzucających szczepionki jako takie jest w tej grupie doprawdy niewiele.

        Tymczasem z badań sondażowych wynika, iż przeciętna osoba, która zwleka z zaszczepieniem, lub nie chce się zaszczepić, to „trzydziesto — czterdziestoletnia kobieta, która głosuje na liberałów”.

        Macherzy od inżynierii społecznej i politycznych puzzli mają tutaj zagwozdkę, co zrobić, żeby opór społeczny wobec segregacji sanitarnej nie dzielił partyjnych szeregów. Chodzi o to, że tak zwani antyszczepionkowcy są zarówno wśród   głosujących zazwyczaj na konserwatystów, jak i wśród tych oddających głos na liberałów co może w znacznym stopniu zamieszać na mapie wyborczej. Jak wiemy, ordynację mamy większościową i czasem wystarczy, że z jednej na drugą stronę przejdzie 100 osób i może być klops.

        Media głównego nurtu usiłują więc wepchnąć „antyszczepionkowców” do jednej dziury niemalże z Ku-Klux Klanem. Jest to też o tyle paradoksalne, że bardzo wiele członków niebiałych społeczności etnicznych również z wielką rezerwą podchodzi do „wyszczepiania”.

        Tak na dobrą sprawę nikt do końca nie wie co to jest w dzisiejszym świecie tzw. „skrajna prawica”, ale na pewno „coś złego”. Chodzi o to, by przyzwoity liberał wiedział, że jeżeli jest przeciwko przymusowi wyszczepiania to sam zalicza się właśnie do tej strasznej części społeczeństwa.

        Słowem chodzi o to, żeby przywołać szeregi do porządku i zlikwidować podział wśród członków tradycyjnych formacji politycznych.
        To samo wcześniej dotyczyło takich kwestii jak aborcja i właśnie dlatego jest to sprawa niedotykana podczas wyborów; wiadomo, że zwolennicy i przeciwnicy aborcji są pod różnymi flagami politycznymi i ostre zakreślenie tematu mogłoby spowodować ich odstrzelenie, a co za tym idzie pogorszenie szans wyborczych.

        Widzimy więc, że przeciwnicy szczepionkowego totalitaryzmu mogą rozstrzygnąć wybory. Myślę że zgodzą się Państwo iż „moje ciało mój wybór”, że ukradniemy zwolennikom aborcji hasło (choć akurat w ich przypadku mowa jest o dwóch ciałach) i to każdy z nas powinien decydować dla siebie i dla swoich dzieci o tym co uważa za najlepsze i ponosić tego konsekwencje.

        Jest to najlepsza sytuacja z różnych powodów, również — jak kiedyś to wyłuszczałem na tych łamach — ewolucyjnych. Po prostu dobrze jest dla danego społeczeństwa, jeśli tylko część się myli, a nie wszyscy.

        Tymczasem stoimy w obliczu niebywałego eksperymentu medycznego, bo  mRNA to jest medycyna przyszłości, osobiście więc wolę poczekać aż więcej się na niej temat dowiemy. Czy w tym czasie mogę umrzeć od covida? Ależ oczywiście! Podobnie jak w rezultacie zawału, wylewu, raka, czy zapalenia płuc. Po prostu jest to moja własna kalkulacja ryzyka podjęta na podstawie mojego własnego rozeznania i posiadanej wiedzy. I sądzę, że jest to jak najbardziej „naukowe podejście”.

        Tymczasem nasi domorośli besserwisserzy twierdzą że ci, którzy mają wątpliwości co do szczepień, czy podchodzą do nich z rezerwą, „nie wierzą w naukę”. Jest to o tyle śmieszne, że wierzyć to można w Pana Boga i różne systemy religijne, których nie można metodą naukową dowieść, ani  obalić.

        Gdyby nasi domorośli Besserwisserzy znali trochę epistemologii, wiedzieliby że w nauce nie ma nic „do wierzenia”, w nauce przyjmujemy  pewne założenia, a na ich podstawie budujemy teorie i patrzymy jak nam one pasują do tego, co obserwujemy. Lepsze teorie zastępują gorsze, dopóki znów nie zostaną obalone przez jeszcze lepsze… Podstawą nauki jest wątpienie i testowanie przyjętych teorii, a nie „wiara” w nie.

        Debata, dyskusja i wzajemne przekonywanie się na argumenty to treść nauki, a tymczasem mówi się nam, że w kwestii wyszczepiania „musimy wierzyć nauce i ekspertom”. Proszę zwrócić uwagę, że mowa jest częściej o „ekspertach” niż „naukowcach”. No bo ekspert to jest taki naukowiec „namaszczony przez władzę”, byśmy  czasem nie „uwierzyli” tym naukowcom, którzy tego glejtu nie mają i gdzieś tam mądrzą się po kątach.

        Tak więc śmiem twierdzić że obecna sytuacja to rozlewająca się głupota, a ci, co napominają nas byśmy uwierzyli  w Tę „naukę” sami są szamanami, którzy pseudonaukowymi zaklęciami chcą nas zmusić do przyjęcia medykamentu. Na dodatek wprowadzają życiowe utrudnienia dla tych którzy śmią jeszcze samodzielnie myśleć, wątpić i zachowywać się racjonalnie; słowem mamy do czynienia z nowym totalem, ale wiele osób w totalu czuje się jak ryba w wodzie.

        Przerabialiśmy to wszystko w historii i wiele na ten temat napisano mądrych książek chociażby dla wytłumaczenia, jak to było możliwe, że najbardziej wykształcone społeczeństwo świata — Niemcy — tak ochoczo założyło buty strażników obozów koncentracyjnych.

https://www.facebook.com/goniec.net/posts/10158421156172916


Scientist from Mayo Clinic shows vaccine effects in autopsies. This is actual science. Don't believe it? See for yourself

Scientist shows vaccine effects in autopsies. White Coat Summit.

Where are the autopsis?
The other viruses reactivated. How much increase in cancers?

https://www.bitchute.com/video/jm2euik7MlCV


Grupa Patriotyczna Polaków serdecznie zaprasza na Uroczyste Poświęcenie Krzyża oraz Piknik Letni 2021.
Miejsce: 8 Chemin Sylvester, Bristol, QC (mapa)
Data: Niedziela, 12 września 2021
Godzina: 2pm

UROCZYSTE POŚWIĘCENIE KRZYŻA
100. Rocznica Bitwy Warszawskiej !

W ubiegłym roku z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, patriotyczna grupa polska z Ottawy ufundowała i postawiła szesnastostopowy krzyż, usytuowany na prywatnej farmie w Bristol, QC. Z przyjemnością pragniemy zawiadomić, że obecnie urzędujący Proboszcz Parafii Świętego Jacka, Ojciec Antoni Degutis, wyraził zgodę na osobiste poświęcenie krzyża.