Piątek, 12 czerwca 2020

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2020
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników.
W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net


    
Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net
  


W dzisiejszym wydaniu

- Pilnie poszukiwana pomoc dla starszego małżeństwa
- Wznowienie Mszy Świętych z udziałem wiernych w kościele Świętego Jacka
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie
- You could WIN $20,000 for your favourite charity!
- Ottawa Public Health messages
- Prośba o wsparcie projektu polskiego w Cazale na Haiti
- Upamiętnienie polskich ochotników szkolonych w Obozie Kościuszko w Niagara-on-the-Lake w Kanadzie
- Teatr Polski w Toronto

Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link):  https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów.

   


Pogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html
Pilnie poszukiwana pomoc dla starszego małżeństwa

Potrzebna stała pomoc dla starszego małżeństwa. Żona bardzo samodzielna. 95-letni mężczyzna z demencją, w związku z tym wymagana znajomość jednego z języków słowiańskich (polski, rosyjski, słowacki, czeski, ukraiński). Zapewnione mieszkanie i wyżywienie; honorarium do uzgodnienia. Lokalizacja: Wschód Ottawy, Orleans. Pomocne byłoby posiadanie auta. Jest miejsce do parkowania (garaż i podjazd).

Proszę przekaż tę informację, jeśli znasz kogoś, kto mógłby pomóc.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny:  613-746-1403 (Maria).


Komunikat Specjalny Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie

Wznowienie Mszy Świętych z udziałem wiernych
w kościele Świętego Jacka


  
View this email in your browser

Parafia Świętego Jacka w Ottawie

St. Hyacinth Parish in Ottawa

Szczęść Boże!

Wznowienie Mszy Świętych z udziałem wiernych
w kościele Świętego Jacka

 

Z dniem 14 czerwca powraca do naszego kościoła możliwość odprawiania Mszy Świętych z udziałem wiernych. Prosimy zgłosić wcześniej w biurze parafialnym, chęć uczestnictwa we mszy świętej. W dalszym ciągu obowiązuje dyspensa Księdza Arcybiskupa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej. W tym czasie będziemy również kontynuowali transmisje mszy świętych z naszego kościoła. Proszę zapoznać się z szczegółowymi instrukcjami obowiązującymi w parafii Świętego Jacka.
 
Msze Święte odprawiane w sobotę, 13 czerwca, i w niedzielę, 14 czerwca:
Sobota, godz. 17:00 – Msza Święta w języku polskim
Niedziela, godz. 9:30 – Msza Święta w języku angielskim
Niedziela, godz. 11:00 – Msza Święta w języku polskim

 
Po Mszy Świętej o godz. 11:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 14:00.
 
Od soboty, 20 czerwca, Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
Sobota, godz. 17:00 – Msza Święta w języku polskim
Niedziela, godz. 8:30 – Msza Święta w języku angielskim
Niedziela, godz. 10:00 – Msza Święta w języku polskim
Niedziela, godz. 12:00 – Msza Święta w języku polskim

 

Okazja do spowiedzi świętej
(wejście tak jak do biura parafialnego - szklane drzwi)

 Spowiedź będzie się odbywała w sali multimedialnej w nowym budynku.

Wtorek, 16 czerwca, od godz. 10:00 do godz. 12:00 – o. Tomasz
                                     od godz. 16:00 do godz. 18:00 – o. Tomasz
Środa, 17 czerwca, od godz. 10:00 do godz. 12:00 – o. Tomasz
                                   od godz. 16:00 do godziny 18:00 – o. Andrzej Jastrzębski


W innym czasie po uprzednim umówieniu się z księdzem.

 Instrukcje sanitarno-porządkowe dla uczestników liturgii
w kościele Świętego Jacka w czasie pandemii
 
 • Aby uczestniczyć we Mszy świętej niedzielnej należy dokonać wcześniejszego   zgłoszenia do biura parafialnego (email lub telefon).
 •  Osoby przeziębione, z podwyższoną temperaturą, nie czujące się zdrowo prosimy o pozostanie w domu.
 • Sala parafialna i toalety będą zamknięte. Wobec tego osoby, które muszą często korzystać z toalety prosimy o pozostanie w domu.
 • Chór jest zamknięty (przebywa tam tylko organista i obsługa transmisji)
 • Zaleca się używanie masek i rękawiczek.
 
 1. Prosimy o przybycie do kościoła 30 min przed Mszą świętą.
 2.  Do kościoła wchodzimy bocznym wejściem i kierujemy się wskazaniami wolontariuszy i znakami rozmieszczonymi w kościele.
 3. W razie konieczności użycia windy prosimy o kontakt z wolontariuszem przy drzwiach kościoła.
 4. Przy wejściu do kościoła potwierdzamy naszą tożsamość i podajemy aktualne informacje kontaktowe (telefon, email) i dezynfekujemy ręce (pomaga wolontariusz). 
 5. Zachowujemy dystans od innych osób (2 metry).
 6. W kościele siadamy tylko w wyznaczonych miejscach. Nie przewidujemy możliwości by rodziny siedziały bez zachowania dystansu (względy praktyczne- przepraszamy).
 7. Prosimy nie zabierać do kościoła dzieci, które nie będą mogły pozostać w jednym miejscu przez całą liturgię.
 8. W czasie Mszy Świętych nie śpiewamy (śpiewa tylko organista).
 9.  Znak pokoju przekazujemy przez skłon głową.
 10.  Komunia Święta będzie udzielana tylko na rękę.
 11.  Jeżeli chcemy złożyć ofiarę, robimy to przy wejściu albo przy wyjściu.
 12.  Po zakończeniu Mszy Świętej niezwłocznie opuszczamy kościół, nie zatrzymując się przy drzwiach ani na parkingu. Nadal zachowujemy dystans 2 metrów między sobą.


Praised be Jesus Christ!

Resumption of the Holy Mass with the participation
of the faithful at Saint Hyacinth church

 

Starting June 13, parishioners may return and participate in celebration of the Holy Masses in our church. As a parish we must adhere to the strict regulations implemented by the Province of Ontario and the Archdiocese. Therefore, to be able to participate in the Holy Mass parishioners must register with the parish office. Please inform in advance the parish office that you wish to attend the mass and your participation will be confirmed when possible. We would like to remind parishioners that the Archbishop’s dispensation from fulfilling Sunday Mass obligation is still valid. During this time, we will also continue to broadcast Holy Masses from our church. Please carefully read the detailed instructions that are mandatory at Saint Hyacinth Parish.

 

Holy Masses celebrated on Saturday, June 13, and on Sunday, June 14:
Saturday 5:00 pm - Holy Mass in Polish
Sunday 9:30 am - Holy Mass in English
Sunday 11:00 am - Holy Mass in Polish

 
After Holy Mass at 11:00 am – Adoration of the Most Holy Sacrament until 2:00 pm.
 

From Saturday, June 21, Holy Masses will be celebrated as follows:
Saturday 5:00 pm - Holy Mass in Polish
Sunday 8:30 am - Holy Mass in English
Sunday 10:00 am - Holy Mass in Polish
Sunday 12:00 noon- Holy Mass in Polish

 

Opportunity for the confession
(entrance just like to parish office - glass door)
 

Confession will take place in the multimedia room in the new building.

Tuesday, June 16, from 10:00 to 12:00 - Father Tomasz
                                  from 16:00 to 18:00 - Father Tomasz
Wednesday, June 17, from 10:00 to 12:00 - Father Tomasz
                                       from 16:00 to 18:00 - Father Andrzej Jastrzębski


Other times possible by appointment with a priest.


 Guidelines and procedures for liturgy participants
at Saint Hyacinth church during the pandemic
  
 • To attend Sunday Mass you must register in advance by phone or email at the parish office
 • People with a cold, high temperature, who are not feeling well, are asked to stay at home
 • The parish hall and toilets will be closed. Therefore, people who use the toilet often are asked stay at home
 • The choir is closed (only accessible to the organist and broadcast staff)
 • It is recommended to use masks and gloves
 
 1. Please come to the church 30 minutes before Holy Mass
 2.  Please enter the church through the side entrance and follow the volunteer’s instructions and the signs placed in the church
 3. The elevator is not available to the public; if you need to use the elevator, please contact the volunteer at the church door
 4. At the church entrance you will need to confirm your identity and provide current contact information (phone, email) and you are required to sanitize your hands (volunteers will assist you)
 5. It is necessary to keep physical distance from other people (2 meters)
 6. In the church you will be seated in designated individual seats. There is no possibility for families to sit together without the physical distance regulations. (for practical reasons - we apologize)
 7. Please do not bring children to the church who will not be able to stay in one place throughout the liturgy
 8. We don't sing during Holy Mass (only the organist sings)
 9. The sign of peace is given by nodding our heads
 10.  Holy Communion will be received only on hand
 11.  If you would like to give a donation, you can do it by the entrance or by the exit of the church
 12.  After the Holy Mass, all the participants are asked to leave the church immediately without stopping by the exit or in the car park and to keep a physical distance of  2 meters.

Aktualne informacje można znaleźć na internetowej stronie naszej parafii:
https://swjacek.ca lub bezpośrednio w biuletynie parafialnym 
Parafia Św. Jacka Odrowąża
St. Hyacinth Parish
 
201 LeBreton St. North, Ottawa, ON, K1R 7H9
Tel. 613 230 0804       E-mail: office@swjacek.ca
Adres do korespondencji/Postal address:
24 Louisa St., Ottawa, ON, K1R 6Y6
www.swjacek.ca


Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie


Strona internetowa parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie https://SwJacek.ca/
Biuro parafialne 613-230-0804  office@Swjacek.ca
Biuro jest zamknięte, ale można kontaktować się telefonicznie lub przez e-mail.

Odwiedzaj stronę https://SwJacek.ca/ w celu uzyskania najnowszych informacji, w tym o mszach świętych transmitowanych z kościoła Św. Jacka Odrowąża w Ottawie drogą internetową.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś otrzymywać aktualne informacje z Parafii Świętego Jacka, prosimy o wpisanie adresu e-mail w odpowiednim okienku na stronie https://swjacek.ca/


Pomóżmy potrzebującym

Zwracamy się z prośbą do wszystkich parafian: zapewnijmy, aby w tym trudnym czasie nikt z naszej wspólnoty nie czuł się opuszczony. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, pod względem praktycznym (zakupy, odebranie lekarstw, podwiezienie do lekarza, itp.), by pomóc tym, którzy są sami, starsi czy chorzy.

Osoby samotne, które potrzebują pomocy zachęcamy do kontaktu z biurem parafialnym 613-230-0804. Prosimy nie krępować się - zadzwoń, jeśli potrzebujesz pomocy lub wiesz o kimś, kto takiej pomocy potrzebuje.


Wpłaty "na tacę" i inne datki na cele parafii poprzez parafialną witrynę internetową

W celu złożenia datku "na tacę" należy kliknąć na stronie  https://swjacek.ca na "Ofiara na kościół" w prawym górnym rogu 
Wszystkie datki są traktowane dla celów podatkowych jako "charitable donations".

Zauważ, że nie ma dochodów z pierogów, obiadów i ciast, które były sprzedawane po mszach  św. w każdą niedzielę. Nie mieliśmy w maju corocznego Balu Wiosennego, który jest również dochodowy. Nie ma Kawiarenek. W związku z tym, nie wpłynęła kwota z tych dodatkowych źródeł dochodu dla naszej parafii.

W niedzielę, 7 czerwca 2020, składka na Papieskie Dzieła Misyjne.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają i troszczą się o dobro i utrzymanie naszej parafii.
Serdeczne Bóg zapłać!Transmisja Mszy Świętych z kościoła Św. Jacka Odrowąża w Ottawie

Msza święta (YT: Saint Hyacinth Parish Ottawa)   
https://www.youtube.com/channel/UCo3oLZinBsfEnQiOsM7FfGw

Transmisje wznowione będą w sobotę, 13 czerwca.
 

You could WIN $20,000 for your favourite charity!

CanadaHelps.org.
                             Giving Made
                             Simple.
Donate   Fundraise   About
Enter for your chance
                       to WIN $20,000 for your
                       favourite charity!

It’s back and bigger than ever!
Enter for a chance to WIN $20,000 for your favourite charity.

Donate to your favourite charity this June and give them a chance to WIN $20,000!
Every $1* donated to any Canadian charity on CanadaHelps is an automatic chance to WIN.

Right now, many charities are receiving fewer donations and experiencing an increase in demand to support communities severely affected by COVID‑19. Now more than ever, your favourite charity needs your help. Plus, this year’s grand prize money has been doubled to $20,000!
Give to these charities:
  
 
Ottawa Public Health messages

Novel Coronavirus (COVID-19)

https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx


Ottawa: COVID-19 Epidemiology Update
The report includes the most current information available from the Ottawa Public Health COVID-19
https://www.ottawapublichealth.ca/en/reports-research-and-statistics/la-maladie-coronavirus-covid-19.aspx

 
Subject:     Fwd: Prośba o wsparcie projektu polskiego w Cazale na Haiti
Date:     Wed, 10 Jun 2020 10:25:49 -0400
From:     Alexander M. Jablonski <alexstarza@gmail.com>
To:     redakcja KomOTT <komott@gmail.com>

PROŚBA O WSPARCIE PROJEKTU WŚRÓD POLONII NA HAITI - CAZALE99

         Tablica pamiątkowa 2018 r.

Szanowni Państwo,


Przesyłamy prośbę o wsparcie projektu prowadzonego przez Państwa Elżbietę i Krzysztofa Szybińskich dla dzieci i młodzieży na Haiti, w miejscowości Cazale, gdzie według historycznych zapisków osiedlili się Polacy z ekspedycji francuskiej wysłanej dla stłumienia powstania tubylców na Haiti w czasach napoleońskich. Część z nich przyłączyła się do powstańców i poniosła tam śmierć za  Naszą i waszą wolność. Po wielu latach w czasach rządów dyktatorskich na Haiti doszło też do mordów w tym miasteczku. Państwo Szybiński od wielu lat prowadzą tam projekt w dziedzinie komunikacji społecznej wśród dzieci i młodzieży haitańskiej (przypuszczalnie też polskiego pochodzenia). Została  tam ufundowana tablica pamiątkowa w 2018, w której ufundowaniu brał też udział Oskar Halecki Institute in Canada oraz Polish National Unity.

Prosimy o wsparcie tego ciekawego i unikalnego projektu.

Z poważaniem,

Dr inż. Aleksander M. Jabłoński, P.Eng.
Prezes

Hanna Kępka, B.A.
Sekretarz Generalny

The Oskar Halecki Institute in CanadaPROŚBA O WSPARCIE TVCazalePologne na HAITI - cazale99
projektu Elizabeth and Christopher Szybinski


Szanowni Państwo,

Właśnie minęło 6 lat od czasu, kiedy pierwszy raz odwiedziliśmy Haiti. Nic nie wskazywało na to, ze nie będzie to tylko kolejny kraj, który odwiedzimy w naszych podróżach po świecie. Zupełnie przypadkowo natrafiliśmy na opracowanie pana Rypsona doktoranta Uniwersytetu w Amsterdamie dotyczące fascynującej historii polskich legionistów na Haiti. Najpierw mieli oni pomóc  wojskom Napoleona w stłumieniu powstania niewolników na Haiti, a potem przyczynili się oni do uzyskania Niepodległości dla tego kraju.Więcej szczegółów na naszej stronie  http://polonianahaiti.pl

Od tego roku odwiedzaliśmy Haiti prawie dwukrotnie każdego roku i przemieszkaliśmy w Cazale już ponad 2 lata.

Właśnie w tej miejscowości w oparciu o konstytucję Haiti z roku 1804, osiedliło się najwięcej byłych polskich żołnierzy napoleońskich.