Środa, 12 października 2022

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2022
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/KomunikatyOttawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników. W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

The editorial office is not responsible for the content of advertisements, the content and opinions contained in the readers' letters. With regard to letters, please contact the authors directly.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net

Msza św. "na żywo" w Saint Hyacinth Parish Ottawa   
https://swjacek-tv.click2stream.com


W dzisiejszym wydaniu
 
- Pogoda dla Ottawy
- Przychodzimy - Odchodzimy
     - Danuta Moskal
     - Grzegorz Kolecki
- Komitet Tablicy Ofiar Stanu Wojennego apeluje o wsparcie
- Uzupełnienie do odezwy Komitetu Tablicy Ofiar Stanu Wojennego
- Grupa Taneczna "Polanie" zaprasza na zabawę "Jesienny Koralik"
- YPCPA zaprasza na "Autumn Hike" w Gatineau Park
- Odsłonięcie nowych tablic informacyjnych przy Pomniku Szarych Szeregów
- Komentarz rymowanką:   Prestiż
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie.
- Wiadomości z Internetu


Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net

Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link): https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów - sprawdź.


Pogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html


Poniżej pogoda z innej strony internetowej:
https://www.theweathernetwork.com/ca/14-day-weather-trend/ontario/ottawa

Przychodzimy - Odchodzimy
Danuta Moskal
1947 - 2022


MOSKAL, Danuta

1947 – 2022


Z wielkim smutkiem ogłaszamy odejście Danuty w czwartek 6 października 2022 roku w wieku 75 lat. Kochająca małżonka Władysława od 53 lat. Oddana matka Ludmiły Moniki Moskal (Mateusz) i ukochana babcia Petry. Uwielbiona ciocia Artura Olejniczaka (Małgorzata) oraz Grzegorza i Izabeli Olejniczaków, którzy poprzedzili ją śmiercią. Będą bardzo tęsknić za nią ci, którzy mieli przywilej ją poznać.

Rodzina jest zawsze wdzięczna dr. Paulowi Hackerowi i jego zespołowi z Ottawa Community Paliaative Medicine Associates oraz Carefor za ich oddanie, życzliwość i współczucie dla Danuty i dla nas w czasach największej potrzeby.

Danuta była pierworodną Ireny i Lucjana w północno-zachodniej Polsce. Ukończyła studia magisterskie z chemii i pedagogiki na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po doskonale prosperującej karierze nauczycielki chemii i fizyki w Pile w Polsce, Danuta dołączyła do córki i małżonka w Ottawie w Kanadzie, po tym, jak jej rodzina została rozdzielona przez reżim polityczny w Polsce w połowie lat 80-tych.

Kontynuowała karierę chemiczną jako starszy chemik w przemyśle wydobywczym złota w Wawa w północnym Ontario, z możliwością praktykowania i nauczania swojego rzemiosła aż do Tanzanii w Afryce, do czasu przejścia na emeryturę i powrotu do Ottawy.

Od wędrówek po polskich Tatrach, po spacery po plażach Bałtyku, a później Jeziora Superior, Danuta była zapalonym przyrodnikiem. Jednym z jej największych hobby było zbieranie jagód i grzybów w lasach Polski, a następnie w północnym Ontario. Jej miłość do świata przyrody trwa mocno w córce i wnuczce.

Przyjaciele mogą złożyć wyrazy szacunku w
Dom pogrzebowy Kelly – Kaplica Carling
2313 Carling Ave., Ottawa
(mapa)
613-828-2313

Nabożeństwo upamiętniające Danutę odbędzie się w
piątek 14 października 2022 r. o godz. 11:00
w kaplicy Domu Pogrzebowego Kelly.

Darowizny na pamiątkę Hospice Care Ottawa (https://www.hospicecareottawa.ca/ ) są mile widziane.
Niech spoczywa w pokoju.
MOSKAL, Danuta
1947 – 2022

It is with great sadness that we announce the passing of Danuta on Thursday, October 6, 2022, at the age of 75. Loving spouse of Wladyslaw (Walter) for 53 years.  Devoted mother of Ludmila Monika Moskal (Matthew) and beloved grandmother of Petra. Adoring aunt to Artur Olejniczak (Malgorzata), as well as Grzegorz and Izabela Olejniczak, who preceded her in death. She will be deeply missed by those who had the privilege of knowing her.

The family are forever grateful to Dr. Paul Hacker and his team at Ottawa’s Community Palliative Medicine Associates, as well as Carefor for their dedication, kindness, and compassion for Danuta and us in our time of greatest need.

Danuta was the firstborn of Irena and Lucjan, in north-western Poland. She graduated with dual masters degrees in chemistry and teaching from the Faculty of Chemistry, at the Adam Mickiewicz Memorial University of Poznan, Poland. After a thriving career as a chemistry and physics teacher in Piła, Poland; Danuta joined her daughter and spouse in Ottawa, Canada, after her family was separated by the political regime in Poland in the mid-1980’s.

She continued her chemistry career as the Senior Chemist in the gold mining industry in Wawa, northern Ontario, with opportunities to practice and teach her craft as far off as Tanzania, Africa, until her retirement and return to Ottawa.

From hiking in the Polish Tatras, to walking the beaches of the Baltic Sea and later Lake Superior, Danuta was an avid naturalist. One of her greatest hobbies was forging for berries and mushrooms in the forests of Poland and subsequently northern Ontario. Her love of the natural world carries on strongly with her daughter and granddaughter.

Friends may pay respects at
Kelly Funeral Home – Carling Chapel
2313 Carling Ave., Ottawa (map)
613-828-2313

A Memorial Service for Danuta will be held on Friday, October 14, 2022, at 11:00am, in the Chapel at Kelly Funeral Home.

Memorial donations to Hospice Care Ottawa (https://www.hospicecareottawa.ca/) are appreciated.
“Niech odpoczywa w pokoju…”. May she rest in peace.


Grzegorz Kolecki

GRZEGORZ  KOLECKI

            LAT 49

Z głębokim żalem żegnamy naszego ukochanego tatusia, syna i brata który odszedł od nas niespodziewanie pozostawiając wielką pustkę po sobie.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w
sobotę 15 października 2022 o godz. 10:00
w Parafii Świętego Jacka Odrowąża w Ottawie,
po czym nastąpi przewiezienie prochów na cmentarz Pinecrest.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim bólu Rodzina
   
"Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić

Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"

                         Ks. J. Twardowski