Poniedziałek, 18 marca 2019

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2019
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: https://komott.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników.
W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.netW dzisiejszym wydaniu
- O. dr Tomasz Krzesik Człowiekiem Roku Ottawa 2019
- Kalendarz Ottawski.
- Polonia Kanadyjska - Jak liczna? Jak wspiera inicjatywy dotyczące Polonii?
- Listy do redakcji
       - Maria Szonert Binienda: Głosowanie Korespondencyjne
- Wiadomości z Internetu - linki


Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej:  https://komott.netPoszukiwany pokój do wynajęcia w Ottawie.

Samodzielna starsza pani szuka pokoju do wynajęcia w prywatnym domu,
przy rodzinie lub samotnej osobie.

Najlepiej w pobliżu sklepów lub przystanku autobusowego.

Proszę dzwonić 613-823-1375


Pogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.htmlO. dr Tomasz Krzesik Człowiekiem Roku Ottawa 2019

OTTAWA 16 marca 2019

Redakcja „Komunikatów Ottawskich” przyznała tytuł „Człowieka Roku 2019” w Ottawie. Wręczenie dyplomu nastąpiło w czasie „Kawiarenki” w sali parafialnej kościoła Św. Jacka Odrowąża w Ottawie. Laureatem tegorocznej nagrody został proboszcz tej parafii O. dr Tomasz Krzesik.O. Tomasz został wyróżniony za ożywienie życia polonijnego w Ottawie, usilne starania w celu zintegrowania całej ottawskiej społeczności polonijnej, propagowanie historii i kultury polskiej.

Dyplom „Człowieka Roku Ottawa 2019” wręczył Czesław Piasta - redaktor i wydawca „Komunikatów Ottawskich”. Na sali obecny był ambasador RP w Kanadzie JE dr Andrzej Kurnicki, grono księży oraz licznie zebrana społeczność polonijna Ottawy.W czasie tego wieczoru w „Kawiarence” wystąpił Chór Parafialny z akompaniamentem O. dr Krzysztofa Tarwackiego a laureat tytułu Człowieka Roku 2019 miał prezentację zatytułowaną „Czyściec - o co chodzi?".----

Ogłoszenie wyboru "Człowieka Roku Ottawa 2019" przez Czesława Piastę w czasie Kawiarenki

Szanowni Państwo, nadeszła pora na przyznanie kolejnego tytułu „Człowieka Roku” w Ottawie. Przejrzałem materiały o wszystkich imprezach polonijnych w latach 2017-2018, bo ten okres czasu uznałem jako podlegający ocenie przy wyborze "Człowieka Roku Ottawa 2019". Przeglądając informacje w kalendarzach imprez ottawskich, materiały z archiwum Komunikatów i z Internetu, muszę stwierdzić, że wiele ciekawego działo się w naszym środowisku. Wszystko to zawdzięczamy w miarę skromnej grupie entuzjastów i społeczników, którzy poświęcają dużo swego czasu osobistego, często kosztem rodziny i własnym, żeby działać na rzecz nas wszystkich. Widzę, że nawet dzisiaj na sali mamy osoby, które w przeszłości były wyróżnione tytułem Człowieka Roku Komunikatów Ottawskich.

Zrobiłem osobiste notatki, sporządziłem listę kandydatów i przystąpiłem do procesu selekcji. Zasięgnąłem opinii wielu kolegów i przyjaciół i poprosiłem ich również o podanie kandydatur na Człowieka Roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wprowadziłem sposób punktowy oceny, żeby sobie ułatwić pracę a jednocześnie w miarę obiektywnie, jeśli o obiektywizmie można mówić w przypadku jednoosobowego jury, dokonać wyboru Człowieka Roku. Kandydaci byli oceniani w następujących kategoriach:

  1. Największy wkład ilościowy i jakościowy w działalność na rzecz Polonii ottawskiej.
  2. Największy wkład ilościowy i jakościowy w zakresie propagowania polskiej kultury i Polonii ogólnie w całym środowisku ottawskim.
  3. Działania danej osoby są największym wkładem w przyszłość Polonii. To znaczy, ich ubiegłoroczna działalność zaowocuje w przyszłości, przyniesie efekty w przyszłości.
  4. Działalność danej osoby była najbardziej efektywna, może nowatorska lub zawierała bardzo skuteczne metody, które mogą być naśladowane, lub są warte wykorzystania przez innych.
  5. Dodatkowe punkty, jeśli dana osoba nie była odznaczona w przeszłości tytułem „Człowieka Roku” Komunikatów Ottawskich.
Po przeliczeniu punktów, okazało się, że tym razem redakcja Komunikatów Ottawskich ma zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu zwycięzcę tegorocznego tytułu:
Ojciec dr Tomasz Krzesik
„Człowiekiem Roku Ottawa 2019”Przyznaję sam, że to bardzo nietypowa osobowość, jeśli chodzi o kategorię „Człowieka Roku w Ottawie”, ale jest to bez wątpienia osoba godna noszenia tego tytułu.

Życie Polonii od zawsze skupiało się wokół "polskiego" kościoła w każdym zakątku świata. Polacy w większości byli katolikami i po przybyciu do obcego kraju często mieli ze sobą pamiątki rodzinne, w tym jednymi z najcenniejszych były te od pierwszej Komunii Św. lub ślubu. Tęsknili za krajem naszych ojców oraz za polskimi kościołami. Już w okresie przed II Wojną Światową odzywały się w Ottawie chęci posiadania polskiego miejsca, gdzie można by się pomodlić. Dopiero, dzięki wysiłkowi polskich imigrantów po II Wojnie Św. udało się w końcu wybudować w roku 1957 ten kościół, w którym dzisiaj jesteśmy. Ojciec Tomasz, wkrótce po objęciu funkcji proboszcza, postanowił w sposób bardzo uroczysty uczcić 60-lecie parafii, uhonorować pamięć darczyńców i budowniczych kościoła oraz księży posługujących u Św. Jacka Odrowąża w Ottawie. Mieliśmy pierwszą w historii kościoła Misję Parafialną. Przy kościele wzniesiony został wysoki dębowy krzyż misyjny. Zorganizowany był okolicznościowy bankiet. 60-lecie polskiej parafii Św. Jacka Odrowąża stało się jakby iskierką, która ożywiła życie polonijne przy parafii.

Szeroko rozumiana posługa duszpasterska i administrowanie parafią zajmują ogromną ilość czasu, ale obecny proboszcz włącza się również aktywnie w życie Polonii. Zaznaczyć należy, że administrowanie tą konkretną parafią nie jest łatwe, szczególnie gdy dodatkowo dostaje się w spuściźnie duże zobowiązania.

O. Tomasz podejmuje usilne starania w celu zintegrowania całej ottawskiej społeczności polonijnej poprzez działania oraz swoje nauki. Kalendarz Polonii ottawskiej dosłownie przepełniony jest różnego rodzaju wydarzeniami, które rozgrywają się przy parafii Św. Jacka. O. Tomasz potrafił zaktywizować życie parafialne i Polonii ottawskiej.

Oczywiście, sam tego nie robi. Pomaga mu w tym O. dr Wojciech Kowal, sekretarka Magda Bronowska, gospodarz Jerzy Paluch, organista Adam Sztajerowski i liczne grono ochotników skupione w Radzie i grupach parafialnych, oraz osoby niezrzeszone. Dużą pomoc w ostatnich miesiącach okazuje również goszczący w parafii Św. Jacka O. dr Krzysztof Tarwacki. 


Sala parafialna Św. Jacka stała się jednym z ulubionych miejsc spotkań Polonii ottawskiej. Tutaj spotyka się liczne grono parafian po niedzielnej mszy świętej, gdzie jest okazja do ożywionych dyskusji przy kawie, pączkach czy pierogach. Tutaj, spotkaliśmy się dzisiaj my na jednej z „Kawiarenek”. Stały się one tradycyjnymi spotkaniami polonijnymi, którym towarzyszy zwykle dodatkowa rozrywka lub wykład. Dzięki O. Tomaszowi, sala parafialna jest udostępniana na występy, imprezy polonijne, zebrania, regularne spotkania i tematyczne odczyty, filmy, wystawy, próby. Przy kościele działają znakomicie kierowane rozśpiewane Iskierki Maryi ze Scholi Parafii Św. Jacka oraz Chór Parafialny.
Tutaj spotykają się dzieci na Balu Wszystkich Świętych i ze Św. Mikołajem, a samotni w Wieczór Wigilijny.

W sali parafialnej odbywają się bazary i zbiórki funduszy na cele charytatywne, pomoc dzieciom, ottawskim harcerzom, pomoc misjom, itd.

W zeszłym roku O. Tomasz przewodniczył bardzo udanej pielgrzymce parafialnej do Ziemi Świętej.

W kościele Św. Jacka Odrowąża spotykamy się nie tylko w niedziele i uroczystości kości
elne ale także z okazji ważniejszych polskich świąt państwowych lub ważnych wydarzeń. Tu mamy okazję do wyrażenia swego patriotyzmu i troski o dobro Polski i Polaków rozsianych po całym świecie, wyrażania więzi między naszymi rodakami.

W roku 2018 obchodziliśmy 100-tną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Mieliśmy uroczyste msze święte za Ojczyznę w tym rocznicowym roku a w sali parafialnej wielki Koncert Pieśni Polskiej z okazji 100 Lat Niepodległości, kiedy wśród wykonawców wystąpił na scenie m.in. Ambasador RP w Kanadzie JE dr Andrzej Kurnicki z Małżonką. Ojciec Tomasz Krzesik był inicjatorem i organizatorem koncertu oraz jednym z wykonawców. Odśpiewana przez niego „Pieśń Konfederatów Barskich” była nagrodzona długimi głośnymi oklaskami. Na bis O. Tomasz zaśpiewał „Góralu czy ci nie żal”.  Atmosfera była tak wspaniała, że po zakończonym koncercie publiczność jeszcze chyba przez ponad godzinę wspólnie śpiewała pieśni patriotyczne. Reportaż filmowy z tego koncertu można obejrzeć na stronie internetowej Św. Jacka, zmodernizowanej ostatnio przez O. Tomasza.

W czasie swego, w miarę krótkiego kierowania naszą parafią O. Tomasz przyczynił się do ożywienia życia polonijnego w Ottawie.


Redakcja Komunikatów Ottawskich serdecznie dziękuje w imieniu całej naszej społeczności Polonii ottawskiej Człowiekowi Roku Ottawa 2019 O. dr Tomaszowi Krzesikowi  oraz tym wszystkim, którzy organizują lub pomagają prowadzić różnego rodzaju działalność na rzecz Polonii ottawskiej, całego środowiska ottawskiego i osobom potrzebującym w Polsce i innych krajach. Wasz wysiłek jest bardzo doceniany, mimo że nie zawsze nagradzany.


Czesław Piasta


Więcej zdjęć zobaczyć można pod poniższym linkiem
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie/posts/2027114160671616Załączniki

Poniżej kilka linków do materiałów, które uzupełniają powyższą wypowiedź o Człowieku Roku Ottawa 2019.

Homilia O. Tomasza w czasie mszy św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych w kościele Św, Jacka w Ottawie, 4 marca 2018:
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie/videos/1560398710676499/

Homilia O. Tomasza w czasie mszy św. o Miłosierdzie Boże dla Ofiar Tragedii Smoleńskiej, kościół Św. Jacka, 10 IV 2018:
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie/videos/1597189963664040/

Koncert Pieśni Polskiej - 100 Lat Niepodległości, Sala Parafialna Św. Jacka:  https://www.youtube.com/watch?v=k26ZGPOsXVo

Msza święta w Intencji Ojczyzny, w niedzielę 11 listopada 2018 w kościele Św. Jacka Odrowąża. Ojciec Tomasz Krzesik wygłosił okolicznościowe kazanie, które zostało nagrodzone brawami po jego zakończeniu.
Zobacz video: