Wtorek, 19 lipca 2022

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2022
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: https://komott.net
https://www.facebook.com/KomunikatyOttawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników. W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

The editorial office is not responsible for the content of advertisements, the content and opinions contained in the readers' letters. With regard to letters, please contact the authors directly.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net

Msza św. "na żywo" w Saint Hyacinth Parish Ottawa   
https://swjacek-tv.click2stream.com


W dzisiejszym wydaniu
 
- Pogoda dla Ottawy
- Przychodzimy - Odchodzimy:  ppłk. rez. dr Andrzej Garlicki
- Janina Tochman - Wspomnienie
- Konkurs fotograficzny Muzeum Powstania Warszawskiego Pamięć "W" Kadrze
- Obchody 78 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
- Bankiet z okazji Święta Wojska Polskiego
- Rideau Outdoor Club: Miracle on the Vistula Celebration
- Międzynarodowy konkurs na plakat „Biało-czerwono-biały” NCK
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie.


Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net

Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link): https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów - sprawdź.


Pogoda dla Ottawy


https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html


Poniżej pogoda z innej strony internetowej:
https://www.theweathernetwork.com/ca/14-day-weather-trend/ontario/ottawaPrzychodzimy - Odchodzimy
Andrzej Marian Garlicki
16 lipca 1923 - 15 lipca 2022


ppłk. rez. dr Andrzej Marian Garlicki
16 lipca 1923 - 15 lipca 2022

W dniu 15 lipca 2022 zmarł ppłk. rez. dr Andrzej Garlicki, znany działacz społeczny nie tylko Polonii ottawskiej i kanadyjskiej, ale także Polonii światowej, naukowiec, inżynier konstruktor, Kresowiak, Sybirak, weteran II Wojny Światowej, dżentelmen, wdowiec. Odznaczony wieloma odznaczeniami polskimi, angielskimi, włoskimi i kanadyjskimi.

Urodził się 16 lipca 1923 roku w Szulchanówce (pow. Czortków) na Podolu. Od roku 1934 mieszka we Lwowie, gdzie w czerwcu 1939 kończy gimnazjum ogólnokształcące i zdaje egzamin do liceum matematyczno-fizycznego. W czasie kampanii wrześniowo-październikowej pozostaje w pogotowiu 23 drużyny harcerzy i bierze czynny udział w obronie przeciwlotniczej. W listopadzie 1939 wstępuje w szeregi Służby Zwycięstwu Polski (z czasem trzon organizacyjny Związku Walki Zbrojnej, późniejszej Armii Krajowej). W kwietniu 1940 wraz z matką wywieziony do Kazachstanu.

W lutym 1942 r. zgłasza się do Armii Polskiej organizowanej w ZSRR. W kwietniu 1942 przybywa z pierwszą ewakuacją do portu Pahlevi w Persji (obecny Iran). W maju 1943 kończy Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii.  W lutym 1944 r. zdaje w Palestynie maturę z zakresu humanistycznego na Kursach Maturalnych dla Żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie. W szeregach 3 Karpackiego Pułku Artylerii Lekkiej (3 Dywizja Strzelców Karpackich) bierze udział w całej kampanii włoskiej II Korpusu Polskiego: walki obronne nad rzeką Sangro, bitwa o Monte Cassino, pościg nad Adriatykiem (zdobycie Ancony i linii Gotów), walki w Apeninach Emiliańskich i zdobycie Bolonii.

Po zakończeniu działań wojennych student Wydziału Inżynierii Politechniki Turyńskiej, kończy I rok tzw. "biennio propedeutico per ingegneria". Po przybyciu do Wielkiej Brytanii studiuje na Wydziale Mechanicznym Polish University College w Londynie. Uzyskuje w maju 1951 r. dyplom - D.P.U.C. (Eng.), a w miesiąc później stopień inżyniera mechanika, nadany przez Radę Akademickich Szkół Technicznych w Londynie (dyplom inżyniera). Ostatecznie zdemobilizowany we wrześniu 1949 r.

W Kanadzie od kwietnia 1952. Przez pierwsze 12 lat poświęca się pracy w Concrete Machinery Co. w London, Ontario. W marcu 1964 r. wstępuje do federalnej służby rządowej i przenosi się do Ottawy, gdzie przez następne 15 lat jest zatrudniony jako pracownik naukowy (Research Officer) w Eastern Forest Products Laboratory, Department of Environment Canada. Po odbyciu studiów podyplomowych na University of Ottawa, w październiku 1976 r. otrzymuje stopień doktora (Ph.D.).

W kwietniu 1979 przenosi się do National Research Council of Canada (NRC) i obejmuje funkcję pracownika naukowego w Railway Laboratory. Od lipca 1988 na emeryturze, przyznanie statusu "Guest Research Scientist" ze strony NRC. Nadal reprezentuje NRC w Komitecie Dynamiki Pociągów i na sympozjach mechaniki stosowanej (Symposia on Engineering Applications of Mechanics - EAM), pełniąc tam funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Kierowniczego. W roku 1980 przewodniczył komitetowi organizacyjnemu V Syposium EAM na University of Ottawa. Autor ponad 55 publikacji, odzwierciedlających 24 lata pracy naukowej. W roku 1990 wyróżniony jednym z trzech najwyżej cenionych  medali za "wybitne zasługi na polu zastosowań mechaniki w inżynierii" nadawanych przez EAM. W roku 1990 wyróżniony przez NRC za "wybitne osiągnięcia w latach 1989-90".

Członek szeregu stowarzyszeń naukowych i  zawodowych. Przewodniczący oraz członek wielu Zarządów Głównych polonijnych i kanadyjskich organizacji. Od roku 1936 należał do Związku Harcerstwa Polskiego a od 1946 do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK).

Dr Andrzej Garlicki był autorem szeregu artykułów w prasie, odczytów oraz udzielał licznych wywiadów dla telewizji i radia w językach polskim i angielskim, przemówień z okazji uroczystości narodowych Polski i Kanady.

Poniżej jedynie niektóre, z bardzo długiej listy działalności i osiągnięć.

W roku 1985 brał udział z delegacja Kanady w uroczystościach na Półwyspie Apenińskim i Sycylii z okazji 40-lecia zakończenia II Wojny Światowej. W roku 1991 reprezentował KPK w Warszawie na uroczystościach 200-lecia Konstytucji 3 Maja i w Krakowie na przekazaniu przez Ambasadora Kanady tablicy upamiętniającej 30-tą rocznice powrotu skarbów wawelskich do Polski.

Był Mężem Zaufania delegata na Kanadę Rządu RP na Uchodźstwie. W latach 1961 - 1973 służba w czynnej rezerwie Kanadyjskich Sił Zbrojnych, w tym przez wiele lat na stanowisku z-cy dowódcy 3-ciego szwadronu Royal Canadian Engineers w Ottawie. W wojsku Kanadyjskich Sił Zbrojnych posiadał stopień kapitana w The Corps of Royal Canadian Engineers. W wojsku polskim nominowany na stopień ppłk. rezerwy.

Bardzo liczne odznaczenia polskie, brytyjskie i kanadyjskie. M.in. Kawaler Orderu Kanady (Order of Canada, Member) i Orderuu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), Krzyż Oficerski i Kawalerski, Krzyż Walecznych, Krzyże Zasługi (Złoty, Srebrny i Brązowy z Mieczami) oraz krzyże kampanii Wrześniowej 1939, Armii Krajowej i Monte Cassino.

Andrzej Garlicki był młodszym synem Tadeusza i Stefanii z Dobieckich. Ojciec i starszy brat więzieni w sowieckich łagrach, ojciec nie przeżył, starszy brat Jan zmarł w Kanadzie w roku 2010. Żona Krystyna Świrska zmarła w maju 1971, osierocając dwie córki - Helenę i Barbarę. Od 1976 roku był żonaty z Wandą z Olszewskich primo voto Zatłokal (zmarła 5 maja 2014).

Sposób spędzania wolnego czasu, hobby: muzyka klasyczna, gra na fortepianie, opera, historia, pisanie artykułów, redagowanie pism, praca społeczna, reprezentowanie KPK i SPK, harcerstwo.

 Pan Andrzej Garlicki był prawdziwym oficerem-dżentelmenem. Nic dziwnego, że sprawdzało się słynne polskie powiedzenie "za mundurem panny sznurem". Wszyscy, którzy mieli z Nim kontakt, wspominają Go bardzo miło. W ostatnich latach bardzo Go brakowało w życiu polonijnym, z powodu Jego choroby.

Serdeczne wyrazy współczucia dla Rodziny, najbliższych i przyjaciół Pana Andrzeja.

Niech spoczywa w Pokoju Wiecznym a Światłość Wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków! Amen!

Czesław Piasta, Komunikaty OttawskieWręczenie Orderu Kanady (Order of Canada)Za mundurem...