Piątek, 1 marca 2024

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2024
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/KomunikatyOttawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników. W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

The editorial office is not responsible for the content of advertisements, the content and opinions contained in the readers' letters. With regard to letters, please contact the authors directly.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net

Msza św. "na żywo" w Saint Hyacinth Parish Ottawa   
https://swjacek-tv.click2stream.com

W dzisiejszym wydaniu

- 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
- Pogoda dla Ottawy
- Komunikaty Ottawskie maja 37 lat!
          1 marca 1987 - 1 marca 2024
- Kulig Polskiej Szkoły w Ottawie - sobota, 2 marca 2024
- Film "Chłopi" na ekranie w Ottawie - 1, 3, 4 i 6 marca 2024
- Kawiarenka Parafialna - sobota, 2 marca godz. 18
- Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych - niedziela, 3 marca 2024
- Film "Gurgacz - Kapelan Wyklętych" - sobota, 9 marca, godz. 18
- Uwaga:  Zmiana czasu na letni w Kanadzie w nocy z 9 na 10 marca 2024!
- YPCPA:  Pisanki i Pierogi - March 20, 2024 at 7:00PM
- 39. Konkurs Recytatorki poezji i prozy dla dzieci i młodzieży
       niedziela, 21 kwietnia 2024, godz. 15:00
- "Spring Concert" Zespołu Polanie - niedziela, 28 kwietnia @15:00
- Wspierajmy polonijne biznesy! Kupuj w sklepach polonijnych!
- Przychodzimy - Odchodzimy:  Martin Brian Mulroney
- Koncert polsko-ukraiński „Hymny Wolności”
- Kącik Poezji - Rymowanki
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie.
- Wiadomości z Internetu - Linki
- Kącik Humoru


Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net


  
Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link): https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów - sprawdź.1 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2011 r. w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, walczącym z bronią w ręku z narzuconym siłą reżimem komunistycznym, ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

1 Marca jest w Polsce świętem państwowym, ustanowionym w hołdzie tym, którzy po latach okupacji niemieckiej, po wkroczeniu na ziemie polskie sowieckich i rodzimych komunistów, stanęli do walki o suwerenną, niepodległą Polskę.

1 marca 1951 roku, po kilkuletnich przesłuchaniach przez NKWD, w piwnicy mokotowskiego więzienia Urzędu Bezpieczeństwa w Warszawie zostało zamordowanych strzałem w tył głowy siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”:
  • ppłk. Łukasz Ciepliński-prezes IV Zarządu Głównego WiN,
  • mjr. Adam Lazarowicz-wiceprezes IV Zarządu Głównego,
  • oraz członkowie IV Zarządu Głównego WiN,
  • mjr. Mieczysław Kawalec,
  • kpt. Józef Batory
  • kpt. Franciszek Błażej
  • por. Karol Chmiel
  • por. Józef Rzepka
Ten dzień, 1 marca, został wybrany na Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego  Kresy Wschodnie II RP.

Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski.

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Podziemie niepodległościowe aktywnie działało też na Kresach Wschodnich, szczególnie na ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku.  Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. 
Po wojnie, z bronią w ręku zginęło ponad 20 tys. „Żołnierzy Wyklętych”, Niezłomnych. W latach 1944-1955 komunistyczne sądy orzekły ponad 8 tys. wyroków śmierci, z których ok. 4,5 tys. zostało wykonanych. Ponad 200 tys. polskich patriotów trafiło do więzień i obozów pracy, najmłodsi do obozu w Jaworznie (chłopcy) i w Bojanowie (dziewczęta). Wciąż są to szacunki. Wysiłek zbrojny i martyrologia drugiej konspiracji nadal wymagają badań.

Po latach walki, po długich więziennych okrucieństwach, po sfingowanych procesach często kończących się zbrodniami sądowymi, przyszły kolejne dekady fałszowania, zohydzania i urzędowego zapominania o Tych, którzy złożyli ofiarę najwyższą. Nie tylko zapominano o nich. Starano się zohydzić historię walki z komunistyczną zarazą, nazywając "Wyklętych" "bandytami". Wrzucano ich ciała do dołów śmierci przy posterunkach Służb Bezpieczeństwa i na cmentarzach. Ofiary zabetonowano w piwnicach, a na cmentarzach, na Ich grobach grzebano w późniejszych latach Ich oprawców - funkcjonariuszy SB. Nawet ciągle w czasach III RP. pod przykrywką "prawa", broniono nietykalności tych późniejszych grobów. Nie pozwalano na ekshumacje, mające na celu znalezienie ciał ofiar bandytów z SB.

Wielu patriotów i historyków walczyło o pamięć i upominało się o właściwe miejsce dla tych bohaterów we współczesnej historii Polski.

Już się wydawało, że zmiany zachodzące w Polsce, które zapoczątkowały ujawnianie przemilczanych ważnych wydarzeń i postaci z naszej współczesnej historii Polski, pozwolą wyprostować historię lat 1944-1989. Zaczęto mówić o pakcie Ribbentrop-Mołotow, o sowieckiej agresji 17 września 1939 roku, o Katyniu, Pileckim, polskich żołnierzach walczących na frontach Afryki i Europy, o Andersie, Pileckim.

Już się wydawało, że może z czasem będzie można tych Bohaterów nazywać Żołnierzami Niezłomnymi. Niestety, te nadzieje prysły jak bańka mydlana, gdy do władzy doszła Koalicja 13 Grudnia. Jakże bolesne jest to, że dzisiaj, po okresie przywracania godności ludzkiej, odnajdowania szczątków na Łączce i innych miejscach kaźni, wracają czasy pogardy i nienawiści w stosunku do Żołnierzy Wyklętych. Na Sali Sejmowej, w Senacie i w przestrzeni medialnej słychać język nienawiści, płynącu z ust osób dorastających i wychowanych w rodzinach tych, którzy współpracowali z systemem komunistycznym. Są to często dzieci i wnuki morderców z SB. To oni powtarzają sfałszowaną historię sowiecko-esbecką. Koalicja 13 Grudnia powoli wskrzesza historię z czasów komunistycznego PRL.Junta Donalda Tuska, Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza ogłosiła, że władze państwowe nie będą uczestniczyć w obchodach
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, co stało się tradycją ostatnich lat, od czasu uchwalenia tego święta. Jedynie Prezydent RP Andrzej Duda ogłosił, że będzie świętował i czcił pamięć Żołnierzy Wyklętych.

Junta Tuska, Hołowni i Kosiniaka-Kamysza usuwa z programów szkolnych historii i języka polskiego pamięć o bohaterach narodowych, w tym Żołnierzy Wyklętych.

Junta Tuska, Hołowni i Kosiniaka-Kamysza wstrzymała, już wydrukowaną i przygotowaną do obiegu w dniu 1 marca br., emisję  kolejnego znaczka serii „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, który miał upamiętnić mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zaporę”, zamordowanego przez komunistów na Rakowieckiej 7 marca 1949 r., 75 lat temu.Niestety, ciągle Oni będą żyć w naszej pamięci jako Żołnierze Wyklęci. Nie można pozwolić, żeby o Nich zapomniano, upamiętniając ich życiorysy i bohaterskie czyny. Troska o Etos Żołnierzy Wyklętych powinna być kontynuowana nie tylko w kraju, ale także w organizacjach polonijnych. Od wieków Polonia pielęgnowała patriotyzm i musimy dalej to robić, podobnie jak za czasów rządów komunistycznych w PRL. Historię i pamięć o Żołnierzach Wyklętych musimy pielęgnować w polonijnych szkołach i organizacjach młodzieżowych. Szczególnie ważne jest to w programach służby harcerskiej.

Cześć i Chwała Chwała Bohaterom!

Komunikaty Ottawskie maja 37 lat!
1 marca 1987 - 1 marca 2024