Sobota, 20 czerwca 2020

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2020
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników.
W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net


    
Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net
  


W dzisiejszym wydaniu

- APEL do Polonii Ottawskiej: Pomóżmy państwu Gawalewiczom
- Pilnie poszukiwana pomoc dla starszego małżeństwa
- Wznowienie Mszy Świętych z udziałem wiernych w kościele Świętego Jacka
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie
- Wybory prezydenta RP w Ottawie
      Konsul Jacek Bryniak: Instrukcja głosowania korespondencyjnego
- Polski dziennikarz aresztowany przez donos B’nai B’rith! A. Kumor o nowym totalitaryzmie.
- Public Health messages
- Polka i jej trzy córeczki zginęły w wypadku samochodowym w Brampton
     - Szok po tragicznej śmierci polskiej matki i jej dzieci
     - Film przedstawiający ludzi, którzy próbowali wcześniej zatrzymać zabójcę

Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link):  https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów.

   


Pogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html

Pogoda letnia w Ottawie.
APEL do Polonii Ottawskiej: Pomóżmy państwu Gawalewiczom

    Witold Gawalewicz na scenie w Domu Polskim SPK
Witold Gawalewicz (95 lat)  znalazł się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej wymagającej kosztownej opieki. Po wielotygodniowym pobycie w szpitalu został skierowany do rezydencji dla seniorów. Jego stan zdrowia wymaga specjalnego wyposażenia i stałej opieki.

Obecnie Witold przebywa w rezydencji wraz z żoną Marią, która się nim opiekuje. Z powodu Covid-19 Maria nie może opuszczać
 rezydencji, żeby nie zostać odizolowana od męża. Pobyt w rezydencji nie tylko, że jest bardzo obciążający finansowo (przekracza możliwości finansowe państwa Gawalewiczów), ale jest również psychicznie wyniszczający dla obojga.

Zgodnie z sugestią lekarza domowego, żona pana Gawalewicza chciałaby stworzyć  warunki do opieki nad mężem w ich własnym domu. Dom ich jest pełen pamiątek rodzinnych jak również obrazów malowanych przez pana Witolda. Stanowi jakby namiastkę ukochanej ojczyzny, którą był zmuszony opuścić jako dwudziestoletni młodzieniec.

Warunkiem powrotu do domu, w ocenie służb medycznych prowincji Ontario, jest instalacja windy łączącej parter z pierwszym piętrem oraz wybudowanie rampy wejściowej. Najtańszym rozwiązaniem jest instalacja windy wzdłuż poręczy schodów (zakrzywionej), której koszt wynosi $14 tys. i drewnianej rampy wycenionej na ok.  $5 tys.

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie włącza się do zbiórki funduszów dla pana Witolda Gawalewicza. Można przekazać dotacje online, korzystając z poniższego linku wskazując w okienku INCLUDE A MESSAGE FOR THIS CHARITY:  Gawalewicz Fund.

https://www.canadahelps.org/en/charities/polish-heritage-foundation-of-canada-inc/

Można również wysłać czek, płatny na rzecz Polish Heritage Foundation, wskazując na czeku „Gawalewicz Fund”, i wysłać  na adres niżej podany.
Polish Heritage Foundation of Canada
P.O. Box 81008
Ottawa, ON    K1P 1B1

Wszystkie dotacje otrzymują pokwitowanie podatkowe.
Kim są Państwo Gawalewiczowie?

Maria i Witold Gawalewicz z ambasadorem dr A. Kurnickim
- Narodowe Czytanie 2019, ambasada RP w Ottawie


Państwo Gawalewiczowie byli zawsze zaangażowani w życie kulturalne Polonii Ottawskiej. Zrealizowali wspólnie wiele programów teatralnych i literackich. Pragniemy zaznaczyć że oboje nigdy nie otrzymywali za swoją działalność społeczną żadnego wynagrodzenia.

Witold Gawalewicz, żołnierz AK i uczestnik akcji „Burza” we Lwowie, był w 1944 roku w drodze do walczącej Warszawy, kiedy został zatrzymany przez patrol sowiecki i wcielony przymusowo  do Ludowego Wojska Polskiego. Po przejściu szlaku bojowego do linii Nysy, wobec grożącego mu aresztowania, w 1945 roku ratował się ucieczką z Polski (pieszo przez tereny Czechosłowacji i Niemiec).

Dotarł do oddziałów polskich i służył w II Korpusie Gen. Andersa  (gdzie odnalazł swojego najstarszego brata). Po rozwiązaniu Korpusu,  podjął studia na Politechnice w Londynie w zakresie projektowania wystaw przemysłowych. Po ich ukończeniu, zdecydował się wraz z rodziną na osiedlenie się w Kanadzie (1960). W 1965 roku otrzymał pracę na stanowisku projektanta w rządzie federalnym Kanady, gdzie przepracował dwadzieścia pięć lat. W tych latach, zostało zrealizowanych szereg jego projektów Kanadyjskich pawilonów wystawowych, między innymi: w Kolonii, Bogocie (z wyróżnieniem), Poznaniu, a także w Australii.

Witold był też projektantem wystroju wnętrz Światowej Konferencji Commonwealth w Vancouverze. Ostatnią pracą, przed przejściem na emeryturę, był projekt pawilonu kanadyjskiego na Światową wystawę lotniczą w Burget pod Paryżem w 1989 roku.

Witold, po przybyciu do Ottawy, prawie natychmiast włączył się w działalności miejscowej Polonii. Śpiewał w chórze im. I. J. Paderewskiego, w którym pełnił też jakiś czas funkcję prezesa. Był też dyrektorem Polskiej szkoły im. W. Podoskiego. Gdy kupiono Dom Polski, zaprojektował wystrój Sali konferencyjnej i kilku mniejszych sal. Wykonał projekt okładki do książki pamiątkowej parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie, wydanej w  dwudziestą piątą  rocznicę założenia parafii, pt. Domino Deo Nostro. Włączył się również aktywnie w działalność klubu teatralnego prowadzonego przez śp. panią Jadwigę Domańską, grając między innymi główną role w Śmiesznym Staruszku Tadeusza Różewicza czy kanclerza w widowisku: Kopernik. Witold jest członkiem Koła nr. 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i innych organizacji polonijnych.

Po 13-ym grudnia  1981, gdy w Polsce wprowadzono stan wojenny, dom państwa Gawalewiczów był otwarty dla emigrantów. Na przykład, w okresie Bożego Narodzenia  organizowali oni u siebie wieczory kolęd, aby przybliżyć tym, którzy uszli z Polski atmosferę dalekiej ojczyzny.

Witold owdowiał w 1992 roku.  W dwa lata później poślubił swoją obecną żonę, Marię, z zawodu teatrologa i byłego wykładowcę warszawskiej PWST.

Państwo Gawalewiczowie w czasie występu dla Sybiraków
Maria, po przyjeździe do Kanady z zapałem włączyła się w działalność Ottawskiego Klubu Teatralnego pod kierunkiem śp. Jadwigi Domańskiej przygotowując wieczory poetyckie w języku polskim i francuskim (min. poezja Wisławy Szymborskiej noblistki z 1996 roku oraz opowieść o Fryderyku Chopinie w języku francuskim z udziałem aktorów francuskojęzycznych oraz pianisty Jean’a Demarais). W 2000-m roku Maria zaczęła przygotowywać scenariusz do widowiska jasełkowego pt. Polskie Boże Narodzenie, które zostało zrealizowane na scenie dwa lata później z udziałem ponad 30 wykonawców. Ten barwny spektakl grany był dwukrotnie w Ottawie i raz w Montrealu. Witold stworzył w tym przedstawieniu pamiętną kreację Żyda.

Jednym z programów literackich był koncert i wieczór poezji romantycznej i młodopolskiej z udziałem polskich kameralistów z Montrealu. Koncert ten był dedykowany pamięci Jadwigi Domańskiej w stulecie jej urodzin. Cały dochód z koncertu przeznaczony został na zakup krzeseł  do Domu Polskiego.

W 2010 roku, z okazji  dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, Maria Gawalewicz przygotowała scenariusz i reżyserowała program „W Holdzie Chopinowi”, w którym znalazła się poezja poświęcona kompozytorowi, pieśni i utwory fortepianowe Chopina oraz tańce w wykonaniu Grupy Tanecznej Vistula.

Maria przygotowywała też scenariusze programów  artystycznych na święta narodowe realizowane przez organizacje polonijne: dwukrotnie na 11-go listopada i raz na święto Konstytucji 3-go maja w 2013 roku. Po odejściu z Ottawskiego Klubu Teatralnego założyła z kilkoma osobami Teatr Słowa, którego patronem został wybitny reżyser śp. Mieczysław Kotlarczyk, twórca Krakowskiego teatru rapsodycznego i przyjaciel Karola Wojtyły - Św. Jana Pawła II.  Członkami założycielami są: Maria i Witold Gawalewiczowie, Maria Lipowiec-Kępkowa, Michał Kępka, Krystyna i Sławomir Bronowscy, Krzysztof Grabkowski, Liliana Gwizdkowska, Joanna Cieślukowska i Urszula Grabińska-Woźniak. Teatr ten korzysta z gościnności Parafii Św. Jacka Odrowąża i jest afiliowany przy Instytucie Naukowym Oskara Haleckiego w Kanadzie (OHI). 

Teatr przygotował sześć przedstawień:
1. Gloria Victis (na 150-lecie Powstania Styczniowego – wspólnie z PINwK Ottawa),
2. W hołdzie Św. Janowi Pawłowi II-mu, z okazji kanonizacji papieża rodaka, z udziałem śpiewaków solistów oraz chóru parafii Św. Jacka, (poezja Karola Wojtyły),
3.  5 rocznica Tragedii Smoleńskiej – 75 rocznica Zbrodni Katyńskiej (wieczór poezji poświęcony pamięci zbrodni na Polskich oficerach i tragedii smoleńskiej) – wspólnie z OHI,
4. Z narodzenia Pana, poezja bożonarodzeniowa i kolędy w wykonaniu chóru parafii Św. Jacka,
5. Świadectwo Wiary, program poetycki z okazji 1050-lecia chrztu Polski przygotowany razem z chórem parafialnym parafii Św. Jacka
6. Tryptyk Rzymski  Św. Jana Pawła II-go ilustrowany materiałem fotograficznym z Kaplicy Sykstyńskiej,
7. Teatr Słowa przygotował również program poetycki poświęcony sybirakom.
8. Kilka programów parafialnych kawiarenek, min:

 • Krótka pogadanka o Konfederacji Barskiej i lektura fragmentów poematu Beniowski Juliusza Słowackiego.
 • O obrzędach wielkopostnych i wielkanocnych w XVIII w. według ks. Jędrzeja Kitowicza,
 • Wieczór poświęcony Stanisławowi Moniuszce z udziałem solistów: Grażyny Ozorowskiej, Marysi Grabkowskiej oraz chóru I.J.Paderewskiego (wiosna 2019),
 • Pamiętny rok 1920, z lekturą przez córkę, Marię, fragmentów zapisków frontowych 18-letniego wówczas ułana Tadeusza Lipowca z udziałem prawnuczek autora oraz chóru I.J.Paderewskiego.
 
Pilnie poszukiwana pomoc dla starszego małżeństwa

Potrzebna stała pomoc dla starszego małżeństwa. Żona bardzo samodzielna. 95-letni mężczyzna z demencją, w związku z tym wymagana znajomość jednego z języków słowiańskich (polski, rosyjski, słowacki, czeski, ukraiński). Zapewnione mieszkanie i wyżywienie; honorarium do uzgodnienia. Lokalizacja: Wschód Ottawy, Orleans. Pomocne byłoby posiadanie auta. Jest miejsce do parkowania (garaż i podjazd).

Proszę przekaż tę informację, jeśli znasz kogoś, kto mógłby pomóc.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny:  613-746-1403 (Maria).
  
Wznowienie Mszy Świętych z udziałem wiernych
w kościele Świętego Jacka


   Przekaż tę informacje znajomym, szczególnie tym, którzy nie korzystają z internetu.

Parafia Świętego Jacka w Ottawie

St. Hyacinth Parish in Ottawa

Wznowienie Mszy Świętych z udziałem wiernych
w kościele Świętego Jacka

 

Z dniem 14 czerwca wróciła do naszego kościoła możliwość odprawiania Mszy Świętych z udziałem wiernych.

Prosimy osoby, które chcą uczestniczyć w Mszach świętych, o zgłaszanie się telefoniczne lub przez formularz kontaktowy na stronie parafii  https://swjacek.ca/

W dalszym ciągu obowiązuje dyspensa Księdza Arcybiskupa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej. Będziemy kontynuowali transmisje mszy świętych z naszego kościoła w soboty i niedziele (nie będzie transmisji w dni powszednie).

Proszę zapoznać się z szczegółowymi instrukcjami obowiązującymi w parafii Świętego Jacka.
 
Od soboty, 20 czerwca, Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
Sobota, godz. 17:00    – Msza Święta w języku polskim
Niedziela, godz. 8:30 – Msza Święta w języku angielskim
Niedziela, godz. 10:00 – Msza Święta w języku polskim
Niedziela, godz. 12:00 – Msza Święta w języku polskim


Spowiedź święta

Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania:
 • we wtorek, 23 czerwca, od godz. 16:00 do 18:00 – ks. Ryszard Siok
 • w środę, 24 czerwca, od godz. 16:00 do 18:00 – ks. Robert Masternak
 • w innym terminie: po uprzednim umówieniu się z księdzem.
Spowiedź będzie odbywać się w sali multimedialnej w nowym budynku.
Wejście - przez szklane drzwi jak do biura parafialnego.Instrukcje sanitarno-porządkowe dla uczestników liturgii
w kościele Świętego Jacka w czasie pandemii
 
 • Aby uczestniczyć we Mszy świętej niedzielnej należy dokonać wcześniejszego   zgłoszenia do biura parafialnego (email lub telefon).
 •  Osoby przeziębione, z podwyższoną temperaturą, nie czujące się zdrowo prosimy o pozostanie w domu.
 • Sala parafialna i toalety będą zamknięte. Wobec tego osoby, które muszą często korzystać z toalety prosimy o pozostanie w domu.
 • Chór jest zamknięty (przebywa tam tylko organista i obsługa transmisji)
 • Zaleca się używanie masek i rękawiczek.
 
 1. Prosimy o przybycie do kościoła 30 min przed Mszą świętą.
 2.  Do kościoła wchodzimy bocznym wejściem i kierujemy się wskazaniami wolontariuszy i znakami rozmieszczonymi w kościele.
 3. W razie konieczności użycia windy prosimy o kontakt z wolontariuszem przy drzwiach kościoła.
 4. Przy wejściu do kościoła potwierdzamy naszą tożsamość i podajemy aktualne informacje kontaktowe (telefon, e-mail) i dezynfekujemy ręce (pomaga wolontariusz). 
 5. Zachowujemy dystans od innych osób (2 metry).
 6. W kościele siadamy tylko w wyznaczonych miejscach. Nie przewidujemy możliwości by rodziny siedziały bez zachowania dystansu (względy praktyczne - przepraszamy).
 7. Prosimy nie zabierać do kościoła dzieci, które nie będą mogły pozostać w jednym miejscu przez całą liturgię.
 8. W czasie Mszy Świętych nie śpiewamy (śpiewa tylko organista).
 9.  Znak pokoju przekazujemy przez skłon głową.
 10.  Komunia Święta będzie udzielana tylko na rękę.
 11.  Jeżeli chcemy złożyć ofiarę, robimy to przy wejściu albo przy wyjściu.
 12.  Po zakończeniu Mszy Świętej niezwłocznie opuszczamy kościół, nie zatrzymując się przy drzwiach ani na parkingu. Nadal zachowujemy dystans 2 metrów między sobą.

UWAGA:
Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja na msze wieczorne w dni powszednie - rejestrujemy się przy wejściu do kościoła.

Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie


Strona internetowa parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie https://SwJacek.ca/
Biuro parafialne 613-230-0804  office@Swjacek.ca
Biuro jest zamknięte, ale można kontaktować się telefonicznie lub przez e-mail.

Odwiedzaj stronę https://SwJacek.ca/ w celu uzyskania najnowszych informacji, w tym o mszach świętych transmitowanych z kościoła Św. Jacka Odrowąża w Ottawie drogą internetową.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś otrzymywać aktualne informacje z Parafii Świętego Jacka, prosimy o wpisanie adresu e-mail w odpowiednim okienku na stronie https://swjacek.ca/


Pomóżmy potrzebującym

Zwracamy się z prośbą do wszystkich parafian: zapewnijmy, aby w tym trudnym czasie nikt z naszej wspólnoty nie czuł się opuszczony. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, pod względem praktycznym (zakupy, odebranie lekarstw, podwiezienie do lekarza, itp.), by pomóc tym, którzy są sami, starsi czy chorzy.

Osoby samotne, które potrzebują pomocy zachęcamy do kontaktu z biurem parafialnym 613-230-0804. Prosimy nie krępować się - zadzwoń, jeśli potrzebujesz pomocy lub wiesz o kimś, kto takiej pomocy potrzebuje.


Wpłaty "na tacę" i inne datki na cele parafii poprzez parafialną witrynę internetową

W celu złożenia datku "na tacę" należy kliknąć na stronie  https://swjacek.ca na "Ofiara na kościół" w prawym górnym rogu 
Wszystkie datki są traktowane dla celów podatkowych jako "charitable donations".

Zauważ, że nie ma dochodów z pierogów, obiadów i ciast, które były sprzedawane po mszach  św. w każdą niedzielę. Nie mieliśmy w maju corocznego Balu Wiosennego, który jest również dochodowy. Nie ma Kawiarenek. W związku z tym, nie wpłynęła kwota z tych dodatkowych źródeł dochodu dla naszej parafii.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają i troszczą się o dobro i utrzymanie naszej parafii.
Serdeczne Bóg zapłać!Transmisja Mszy Świętych z kościoła Św. Jacka Odrowąża w Ottawie

Msza święta (YT: Saint Hyacinth Parish Ottawa)   
https://www.youtube.com/channel/UCo3oLZinBsfEnQiOsM7FfGw

UWAGA: ZMIANA W TRANSMISJACH Mszy Świętych
Od poniedziałku, 22 czerwca, nie będzie transmisji Mszy świętych w dni powszednie. Pozostaną tylko transmisje Mszy świętych w sobotę wieczorem i w niedziele.

  
Wybory prezydenta RP w Ottawie

Jeśli jeszcze nie głosowałeś, to zapoznaj się z instrukcją, która mówi jak glosować. Do większości wyborców w Ottawie pakiet z konsulatu może dotrzeć dopiero po niedzieli 21 czerwca. Termin jest pilny, gdyż koperta zwrotna musi dotrzeć do ambasady RP w Ottawie przed sobotą 27 czerwca. Nie można dostarczać kopert osobiście.
Możesz wysłać list przez kuriera, jeśli chcesz być pewnym, że zdąży dotrzeć do konsulatu przed sobotą.


UWAGA: 
Do dużej koperty zwrotnej
wkładamy
- zaklejoną kopertę na kartę od głosowania z twoim głosem (bez jakichkolwiek innych kart w tej kopercie)
- podpisane oświadczenie osobiste z twoimi danymi osobistymi (nie wolno tego oświadczenia wkładać do koperty na kartę do głosowania)

Obejrzyj uważnie wideo przygotowane przez konsula RP w Ottawie p. Jacka Bryniaka.