Piatek, 22 lipca 2022

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2022
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: https://komott.net
https://www.facebook.com/KomunikatyOttawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników. W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

The editorial office is not responsible for the content of advertisements, the content and opinions contained in the readers' letters. With regard to letters, please contact the authors directly.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net

Msza św. "na żywo" w Saint Hyacinth Parish Ottawa   
https://swjacek-tv.click2stream.com


W dzisiejszym wydaniu
 
- Pogoda dla Ottawy
- Przychodzimy - Odchodzimy:  ppłk. rez. dr Andrzej Garlicki
- Ottawa's Chinatown Night Market Is Back
- Maria M.:  Czy jesteś pewien?
- Konkurs fotograficzny Muzeum Powstania Warszawskiego Pamięć "W" Kadrze
- Obchody 78 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
- Bankiet z okazji Święta Wojska Polskiego
- Stypendia Studenckie
- Rideau Outdoor Club: Miracle on the Vistula Celebration
- Międzynarodowy konkurs na plakat „Biało-czerwono-biały” NCK
- Przywrócona nazwa "Roncesvalles Polish Fetival"
- Robert Lewandowski formalnie w FC Barcelona
- List do redakcji
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie.


Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net

Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link): https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów - sprawdź.


Pogoda dla Ottawy


https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html


Poniżej pogoda z innej strony internetowej:
https://www.theweathernetwork.com/ca/14-day-weather-trend/ontario/ottawaPrzychodzimy - Odchodzimy
Andrzej Marian Garlicki
16 lipca 1923 - 15 lipca 2022

ppłk. rez. dr Andrzej Marian Garlicki
                16 lipca 1923 - 15 lipca 2022

    Andrzej Garlicki - II Korpus gen. Andersa
W dniu 15 lipca 2022 zmarł ppłk. rez. dr Andrzej Garlicki, znany działacz społeczny nie tylko Polonii ottawskiej i kanadyjskiej, ale także Polonii światowej, naukowiec, inżynier konstruktor, Kresowiak, Sybirak, weteran II Wojny Światowej, dżentelmen, wdowiec. Odznaczony wieloma odznaczeniami polskimi, angielskimi, włoskimi i kanadyjskimi.

Członek szeregu stowarzyszeń naukowych i  zawodowych. Przewodniczący oraz członek wielu Zarządów Głównych polonijnych i kanadyjskich organizacji. Od roku 1936 należał do Związku Harcerstwa Polskiego a od 1946 do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK).

Bardzo liczne odznaczenia polskie, brytyjskie i kanadyjskie. M.in. Kawaler Orderu Kanady (Order of Canada, Member) i Orderuu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), Krzyż Oficerski i Kawalerski, Krzyż Walecznych, Krzyże Zasługi (Złoty, Srebrny i Brązowy z Mieczami) oraz krzyże kampanii Wrześniowej 1939, Armii Krajowej i Monte Cassino.

 Pan Andrzej Garlicki był prawdziwym oficerem-dżentelmenem. Wszyscy, którzy mieli z Nim kontakt, wspominają Go bardzo miło. W ostatnich latach bardzo Go brakowało w życiu polonijnym, z powodu Jego choroby.
Serdeczne wyrazy współczucia dla Rodziny, najbliższych i przyjaciół Pana Andrzeja.

Informacje o uroczystościach pogrzebowych zostaną przekazane, gdy tylko będą dostępne.

Niech spoczywa w Pokoju Wiecznym a Światłość Wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków! Amen!
Dodatkowe informacje biograficzne

Wywiady dla Kresy-Siberia

Andrzej Garlicki - Aresztowanie ojca
Jak Sowieci aresztowali ojca przed deportacją matki i Andrzeja.
https://kresy-siberia.org/wp-content/uploads/2021/01/Garlicki1_Arrest_Father.mp4

Andrzej Garlicki - Rozmowy wieczorne
O tym, jakie były m.in. tematy niektórych rozmów osób deportowanych.
https://kresy-siberia.org/wp-content/uploads/2021/01/Garlicki2_Evening_discussions.mp4

Andrzej Garlicki - Nauka jazdy
Uczestnictwo w kursie na prawo jazdy i o tym, jak czołowe miejsca były rezerwowane dla członków partii.
https://kresy-siberia.org/wp-content/uploads/2021/01/Garlicki3_Driving_course.mp4

Andrzej Garlicki - Brat w Pahlevi
Jak odnalazł brata na plaży w Pahlevi
https://kresy-siberia.org/wp-content/uploads/2021/01/Garlicki4_Brother_Pahlevi.mp4

Andrzej Garlicki - Monte Cassino
Opisanie walk o Monte Cassino.
https://kresy-siberia.org/wp-content/uploads/2021/01/Garlicki5_Monte_Cassino.mp4

Andrzej Garlicki - Przyjazd do Kanady
https://kresy-siberia.org/wp-content/uploads/2021/01/Garlicki6_Coming_to_Canada.mp4

Andrzej Garlicki - Medale
Opisywanie niektórych ze swoich medali.
https://kresy-siberia.org/wp-content/uploads/2021/01/Garlicki7_Medals.mp4
_______ 

Polacy w Kanadzie, Galeria Portretu Stanisława Stolarczyka
dr Andrzej Garlicki
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4560863367347768&id=298614466906034


Czesław Piasta,
Komunikaty Ottawskie

Podpułkownik Andrzej Maria Garlicki
Lt.-Col. Andrzej Maria Garlicki
16.07.1923 - 15.07.2022
Szanowni Państwo:
W piątek 15-tego lipca odszedł na „wieczną wartę” wybitny działacz polonijny, podpułkownik rez. Andrzej Maria Garlicki, który przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej, a następnie wieloletniego  Prezesa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, gdzie po zakończeniu swej ostatniej kadencji decyzją Walnego Zjazdu SPK otrzymał nominację na Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie.

Kol. Garlicki jako oficer polski i kanadyjski miał dużą zasługę w tym, że Kanada jako pierwsza poparła wniosek polski o wstąpienie do NATO. To on i jego koledzy weterani skłonili a może raczej przyspieszyli decyzję rządu.

Nazwisko Kol. Andrzeja znajdujemy w książce-sprawozdaniu z bitwy o Monte Cassino, w której Melchior Wańkowicz przedstawia Go jako najbardziej eleganckiego żołnierza II-go Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Cześć Jego pamięci!

Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną przekazane w późniejszym terminie, po otrzymaniu ich od Rodziny zmarłego.

Jerzy Kulczycki
Prezes Koła nr 8
SPK w Ottawie

__________ 

Dear Friends:
On Friday, July 15, an outstanding Polish community activist, Lieutenant-Colonel Andrzej Maria Garlicki, who for many years served as President of the Canadian Polish Congress, and then as President of the Polish Combatants' Association in Canada for many years, passed away. During his last term as President, he was nominated as an Honorary President of the Polish Combatants' Association in Canada.
 
Lt.-Col. Garlicki, as a Polish and Canadian officer, had great merit in the fact that Canada was the first to back Poland's application to join NATO. It was he and his fellow veterans who prompted, or rather hastened, the government's decision.
 
The name of Lt.-Col. Andrzej Garlicki can be found in the book about Monte Cassino, written by Melchior Wańkowicz, where he is described as the most elegant soldier of the 2nd Corps of the Polish Armed Forces in the West.
 
We Honour his memory!
 
Information regarding the funeral will be provided at a later date, after receiving it from the family of the deceased.

Jerzy Kulczycki
President of Branch # 8
Polish Combatants' Association in Ottawa

Biografia / Biography:
https://www.polishexilesofww2.org/andrzej-garlicki