Sobota, 22 października 2022

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2022
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/KomunikatyOttawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników. W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

The editorial office is not responsible for the content of advertisements, the content and opinions contained in the readers' letters. With regard to letters, please contact the authors directly.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net

Msza św. "na żywo" w Saint Hyacinth Parish Ottawa   
https://swjacek-tv.click2stream.com


W dzisiejszym wydaniu
 
- Pogoda dla Ottawy
- Komitet Tablicy Ofiar Stanu Wojennego apeluje o wsparcie
- Polish Heritage Foundation: Stypendia dla studentów
- Polish Heritage Foundation:  Ofiaruj datek / Donate
- Informacja nt. możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków polonijnych w Ambasadzie RP w Ottawie – wnioski na 2023 r.
- Zaproszenie | oferta edukacyjna Studium Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dla Polonii i Polaków za granicą
- Maria M. - Trzy listy
- Komentarz rymowanką:   O kochaniu
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie.


Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net

Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link): https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów - sprawdź.


Pogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html


Poniżej pogoda z innej strony internetowej:
https://www.theweathernetwork.com/ca/14-day-weather-trend/ontario/ottawa


Komitet Tablicy Ofiar Stanu Wojennego
przy
Oskar Halecki Institute in Canada

P.O.Box 21581
Nepean RPO Crystal Beach, ON K2B 0A3


Ottawa, 26.09.2022

Szanowni Państwo!
Drodzy Rodacy!

W 2021 roku powstał Komitet Tablicy Ofiar Stanu Wojennego w 40. rocznicę jego wprowadzenia w Polsce przez komunistyczny reżim gen. W. Jaruzelskiego 13 grudnia 1981. Komuniści pragnęli w ten sposób złamać walkę o wolność Ojczyzny prowadzoną przez związek zawodowy NSZZ ,,Solidarność”.

Komitet postanowił odsłonić w kościele św. Jacka Odrowąża Pamiątkową Tablicę dla uczczenia Ofiar Stanu Wojennego 1981-1983 i wszystkich którzy walczyli o wolną Polskę w latach 1980-1989. Pod tablicą będzie umieszczona ziemia pobrana z Kopalni Węgla Kamiennego (KWK) „Wujek” w Katowicach, gdzie oddziały ZOMO zabiły 9 górników 16 grudnia 1981.

Uroczystość odsłonięcia tablicy z udziałem JE Witolda Dzielskiego, Ambasadora RP w Kanadzie i Specjalnych Gości odbędzie się w sobotę 10 grudnia 2022, po Mszy św. o godz. 17:00 w kościele p.w. św. Jacka Odrowąża, który był miejscem pomocy dla uchodźców, którzy przybywali do Ottawy w latach 80-tych.

Zwracamy się do wszystkich by wspomogli ten projekt finansowo. Mogą to być osoby indywidualne jak również organizacje społeczne.

Dla otrzymania zaświadczenia podatkowego czeki prosimy wystawić na
Ruebenbauer Foundation Inc.
(z adnotacją Tablica 40.)

przesyłając do dnia 30 X 2022, na adres:
Oskar Halecki Institute in Canada
P.O.Box 21581
Nepean RPO Crystal Beach, ON K2B 0A3
Czeki można też przekazać osobiście do każdego z członków naszego Komitetu.


Z poważaniem,

Maria J. Danielak, Krzysztof Grabkowski, Maciej Jabłoński, Zofia Jurewicz

Info:        Maciej Jabłoński   (613) 820-1616
         lub  Maria J. Danielak (613) 565-3347UWAGA STUDENCI UNIWERSYTETÓW !!
Termin składania podania upływa 31 października 2022 r.
 
Zapraszamy wszystkich studentów uniwersyteckich do przeglądnięcia informacji i do wypełnienia formularzy na stronie internetowej Fundacji: www.phfweb.ca

Prosimy upewnić się, że spełniacie kryteria stypendium.
Aby dotrzeć do jak największej liczby studentów, prosimy o rozpowszechnienie tych informacji.
 


ATTENTION UNIVERSITY STUDENTS!!
Deadline to submit an application is October 31, 2022
 
We invite all university students to view information and access application forms on the Foundation website:  www.phfweb.ca

Please ensure that you meet the criteria of the scholarship.
In order to reach as many university students as possible, please forward and share this information.

Ottawa, październik 2022 r.
 
Szanowni Państwo,
Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie ma przyjemność ogłosić coroczną kampanię wspierającą jej inicjatywy charytatywne.
 
Wasze darowizny na rzecz Fundacji umożliwiły nam przyznanie sześć stypendiów dla młodzieży polskiego pochodzenia studiującej na uniwersytecie oraz sponsorowanie wielu projektów organizowanych przez różne organizacje polonijne, w tym ostatnio Polish Festival Vancouver sponsorowany przez North Shore Polish Association Belweder.
 
Od 1993 roku Fundacja zwróciła społeczności polskiej ponad $75,000 dolarów w postaci nagród/stypendiów/grantów.
 
Dziś poszukujemy Państwa wsparcia finansowego dla naszych inicjatyw poprzez przekazanie darowizny na rzecz naszej organizacji.
 
Dziękujemy wszystkim za nieustające wsparcie.
 
Z wyrazami szacunku,
Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie

Ofiaruj datek / Please donate:
https://www.canadahelps.org/en/charities/polish-heritage-foundation-of-canada-inc

 
Informacja nt. możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków polonijnych w Ambasadzie RP w Ottawie – wnioski na 2023 r.


Uwaga: Termin składania wniosków mija w niedzielę 20 listopada 2022 r.
_______ 

Szanowni Państwo,

Ambasada RP w Ottawie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na działalność polonijną w roku 2023 do składania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w dyspozycji placówki.

Wnioski do Referatu ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie mogą składać organizacje lub osoby fizyczne zamieszkujące na terenie okręgu konsularnego placówki, który obejmuje terytorium miasta stołecznego Ottawy oraz należące do prowincji Ontario hrabstwa: Ottawa-Carleton, Lanark, Prescot-Russel, Stormont-Dundas-Glengarry, Leeds-Grenville, Frontenac, Lennox, Addington, Renfrew, aż do okolic Kingston.

Więcej informacji można znaleźć na stronie placówki, a także mediach społecznościowych: Twitter oraz Facebook.

Zachęcamy do udziału!

Referat ds. konsularnych i Polonii
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie
tel. +1 613 789 0468
gov.pl/kanada | TT @PLinCanada | FB @PLinCanadaZaproszenie | oferta edukacyjna Studium Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dla Polonii i Polaków za granicą

Szanowni Państwo,

szkolenia z opieki nad przewlekle chorymi i opieki paliatywnej, poradnictwa i strategii wspierających, profilaktyki zachowań ryzykownych, nowych mediów i komunikacji; kultury polskiej oraz teologii i biblistyki – to oferta edukacyjna Studium Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dla Polonii i Polaków za granicą. Uczelnia rozpoczęła rekrutację na zajęcia, które ruszą jesienią.

Studium KUL będzie funkcjonowało m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie.

Wszystkie zajęcia w ramach studium będą bezpłatne, a poprowadzą je profesorowie, wykładowcy i eksperci KUL. Będą trwały sześć miesięcy i odbędą się w trybie hybrydowym: trzy dwudniowe zjazdy stacjonarne i trzy dwudniowe zjazdy online. Absolwenci otrzymają dyplomy KUL i certyfikaty ukończenia studium w języku polskim i angielskim. Dla chętnych będzie możliwa kontynuacja nauki.

Zapisy i dodatkowe informacje: polonia@kul.pl, tel. +48 81 445 42 90. 
Szczegółowe informacje zostały również zawarte na stronie internetowej oraz załączonych materiałach promocyjnych.


Zachęcamy do udziału!

 

Referat ds. konsularnych i Polonii
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie
tel. +1 613 789 0468
gov.pl/kanada | TT @PLinCanada | FB @PLinCanada