Piątek, 23 czerwca 2023

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2023
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/KomunikatyOttawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników. W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

The editorial office is not responsible for the content of advertisements, the content and opinions contained in the readers' letters. With regard to letters, please contact the authors directly.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net

Msza św. "na żywo" w Saint Hyacinth Parish Ottawa   
https://swjacek-tv.click2stream.com


W dzisiejszym wydaniu

- Pogoda dla Ottawy.
- Kalendarz Ottawski w skrócie.
- Polanie Dance Group is looking for volunteers
- Doroczne obrączkowanie jaskółek, 8 i 15 lipca 2023, od godz. 9:30
- Konekt Camp at Kaszuby - August 3rd-7th, 2023
- Przychodzimy - Odchodzimy:  Cpt. David (Dave) Domagala
- Komentarz rymowanką
    - Piękna Pani Lato
    - Klęska
- Biblioteka im. Mariana Ruty zaprasza
- Fundacja Dziedzictwa Polskiego: Stypendia / Scholarships
- Rekrutacja do 3. edycji Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie.
- Wiadomości z InternetuOgłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net

Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link): https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów - sprawdź.
  


Pogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html

Poniżej pogoda z innej strony internetowej:
https://www.theweathernetwork.com/ca/14-day-weather-trend/ontario/ottawaKalendarz Ottawski w skrócie
 • Spotkanie informacyjne Polanie Dance Group
  • Dom Polski SPK, poniedziałek, 26 czerwca, godz. 19:00
 • Doroczne obrączkowanie jaskółek - Purple Martin Banding
      Sobota, 8 i 15 lipca 2023, od godz. 9:30
      Nepean Sailing Club, 3259 Carling Ave., Ottawa
 • Harcerska Akcja Letnia "Kaszuby 2023" - od 8 do 22 lipca 2023
  • Msza święta w Katedrze pod Sosnami: 9 i 16 lipca, godz.10:00
 • Konekt Camp YPCPA - Kaszuby, August 3rd-7th, 2023


Polanie Dance Group is looking for volunteers

The Polanie Dance Group is a non-profit organization operating in Ottawa, Canada.  The group was established in 1956 and now operates as a youth group of the Polish Combatants Association of Ottawa. The mission of the group is to share and promote Polish folklore and pass on Polish folklore heritage to future generations.
_____ 

Polanie Dance Group to organizacja non-profit działająca w Ottawie w Kanadzie. Grupa powstała w 1956 roku i obecnie działa jako grupa młodzieżowa Związku Kombatantów Polskich w Ottawie. Misją zespołu jest dzielenie się i promocja polskiego folkloru oraz przekazywanie dziedzictwa polskiego folkloru przyszłym pokoleniom.Hello past and present dancers, members and parents!

With the post pandemic reboot of our dance group we will be hosting information sessions for anyone who would like to help out Polanie Dancers behind the curtains and off stage.  

Many volunteering positions are available and help is needed with our costumes, social media, digital archives, communication, music, grant applications and more!  You can be a part of keeping Polanie a vibrant part of our community for years to come!

We will be hosting an in person meeting on Monday June 26th at 7pm at Dom Polski SPK - 379 Waverley St.

Please join us and forward the invitation to others who might be interested!


Andrzej
p.s. Joining virtually is also possible please contact us via info@polanie.org to get the invite.


____ 

Witam byłych i obecnych tancerzy, członków i rodziców!

W związku z postpandemicznym restartem naszej grupy tanecznej będziemy organizować spotkania informacyjne dla wszystkich, którzy chcieliby pomóc Tancerzom Polanie za kulisami i poza sceną.

Dostępnych jest wiele stanowisk wolontariatu i potrzebna jest pomoc z naszymi kostiumami, mediami społecznościowymi, archiwami cyfrowymi, komunikacją, muzyką, aplikacjami o granty i nie tylko! Możesz przyczynić się do tego, aby Polanie byli tętniącą życiem częścią naszej społeczności przez wiele kolejnych lat!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w poniedziałek 26 czerwca o godzinie 19:00 w Domu Polskim SPK - 379 Waverley St.

Dołącz do nas i przekaż zaproszenie innym, którzy mogą być zainteresowani!


Andrzej
p.s.
Uczestniczenie wirtualne jest również możliwe, prosimy o kontakt pod adresem
info@polanie.org w celu otrzymania zaproszenia.


Doroczne obrączkowanie jaskółek
Purple Martin Banding

8 i 15 lipca 2023,  sobota, od godz. 9:30
Adres: Nepean Sailing Club, 3259 Carling Ave. (mapa)

Piotr Huszcz - The Purple Martin Man zaprasza

Tegoroczne obrączkowanie jaskółek odbędzie się
w soboty 8 i 15 lipca 2023
w Nepean Sailing Club, 3259 Carling Ave (mapa).

Zapraszamy miłośników przyrody i nie tylko...

Na zdjęciu obrączkowanie jaskółek w sobotę 9 lipca 2022