Piątek, 27 marca 2020

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2020
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: https://komott.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników.
W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net
 

Wspierajmy polonijne sklepy w Ottawie!


Korzystajmy z możliwości delektowania się znakomitymi polskimi przysmakami z polonijnych sklepów. Mam nadzieję, że jak najdłużej.

Odwiedzajmy polskie sklepy - wspierajmy biznesy polonijne, szczególnie te, które wspierają przy różnych okazjach imprezy organizowane w naszym mieście! Praktycznie, wszystkie polonijne sklepy w Ottawie wspierają, w miarę swoich możliwości,  imprezy polonijne finansowo lub w formie fantów na loterie. Historycznie, w ostatnich latach o wiele mniejsze wsparcie otrzymywane było od większych i bogatszych polonijnych biznesów
niż od polskich sklepów.

Polonijne sklepy są bardzo dobrze zaopatrzone. Wszyscy wiemy, że polskie wyroby są najlepsze.

Popieraj biznesy polonijne

 • Kupuj towary kanadyjskie i polskie.
 • Kupuj w sklepach polonijnych.
 • Korzystaj z usług biznesów polonijnych.
 • Czytaj prasę polonijną.
 • Oglądaj polskie programy w TV.
 • Słuchaj polonijnych audycji radiowych.
 • Odwiedzaj polonijne strony na Internet.
 •    
      

  Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
  Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
  Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
  Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net
    
     


  W dzisiejszym wydaniu

  Komunikaty Nadzwyczajne
  - Polska Jedność Narodowa oferuje pomoc w trudnych czasach
  - Komunikaty Nadzwyczajne
     - Kolejny LOTdoDomu - sobota, 28 marca 2020
     - Komunikaty KPK
     - Polska Jedność narodowa oferuje pomoc w trudnych czasach
     - Komunikat Klubu Polsko-Kanadyjskiego
  - Komunikaty parafii Św. Jacka
  Msza Św. on-line, transmisja z kościoła Św. Jacka w Ottawie
  poniedziałek - piątek:  godz. 19:00 (7pm)
  sobota:                 godz. 17:00 (5pm)
  niedziela: godz. 9:30 (w jęz. angielskim), godz. 10:30 Gorzkie Żale,  godz. 11:00

  Msza święta:
  https://www.youtube.com/channel/UCo3oLZinBsfEnQiOsM7FfGw
  - Internetowe rekolekcje wielkopostne z kościoła Św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga

  - Komunikaty polskich placówek dyplomatycznych
      - Polska operacja LOT do Domu
  - Koronowirus - bądź na bieżąco / Coronavirus - Stay informed

  Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link):  https://komott.net
  Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów.

  Pogoda dla Ottawy
  https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html
   

     


  Komunikaty Nadzwyczajne
   


  Kolejny LOTdoDomu z Toronto

  ❗️❗️❗️UWAGA: Informacja w ramach #LOTdoDomu

  28 marca (sobota) kolejny lot ✈️z Toronto  do Warszawy.

  Szczegóły:
  ☑️Numer lotu: LO8514
  ☑️Godzina wylotu: 21:45

  ➡️ https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu

  Zobacz więcej szczegółów poniżej w ogłoszeniach placówek dyplomatycznych RP.

  Wszystkie imprezy polonijne w Ottawie zostały odwołane
  w związku z wirusem COVID-19.

  Organizatorzy przepraszają, ale z powodów od nich niezależnych, imprezy nie odbędą się w planowanym terminie.  Szanowni Państwo:
  W powodu pandemii koronawirusa (COVID_19) nie podajemy kalendarza imprez na to półrocze, gdyż nie wiemy jak rozwinie się sytuacja epidemiologiczna w Ottawie.

  W chwili obecnej zawieszono wszystkie imprezy i uroczystości oraz spotkania regularne w Domu Polskim SPK w Ottawie, który został zamknięty od 15-go marca do Świąt Wielkanocnych. Wszystko wskazuje na to, że okres ten będzie przedłużony.

  Nie pozostaje nam nic innego, jak śledzić na bieżąco rozwój sytuacji i mieć nadzieję że nasza polonijna społeczność wyjdzie z tego kryzysu obronną ręką.

  Dr Elżbieta Komsta
  Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej-Okręg Ottawa

  -----

  Dear Friends:
  Due to the coronavirus pandemic (COVID-19), we are not providing a calendar of events for this half year, because we do not know how the epidemiological situation will develop in Ottawa.

  At present, all events and ceremonies as well as regular meetings at the Polish Hall in Ottawa have been suspended, which has been closed from March 15 to Easter. Everything indicates that this period will be extended.

  There is nothing else for us to do but to monitor the current situation and hope the Polish community will come out of this crisis unscathed.

  Dr. Elżbieta Komsta
  President of the Canadian Polish Congress-Ottawa District  List od Pana Janusza Tomczaka,
  Prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej

  Szanowni Państwo,
  Chciałbym nawiązać do ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii COVID-19 oraz wprowadzonego stanu wyjątkowego w Kanadzie. Niewątpliwie jest to dla ludzkości i naszych kanadyjskich rodzin bardzo trudny okres. Jest to czas dyscypliny i solidarności.

  W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej zwraca się do liderów wszystkich organizacji polonijnych na terenie Kanady, a także do społeczeństwa polonijnego, o jak najszybsze podjęcie niezbędnych kroków w celu okazania pomocy najbardziej potrzebującym członkom Polonii i ich rodzinom oraz o dołączenie się do okręgów KPK, organizacji polonijnych i wspólnot parafialnych, które już taką pomoc niosą.

  Prosimy o przeanalizowanie sytuacji na poziomie lokalnym i także o jak najszybsze podjęcie niezbędnych kroków. Przykłady takich pożytecznych akcji to dowóz produktów żywnościowych dla osób pozostających w izolacji, organizacja lokalnych banków żywności, pomoc w zakupach leków, jak również inne formy pomocy, które Państwo uważacie za niezbędne na waszym terenie.

  Szczególną troską powinniśmy otoczyć naszych weteranów i seniorów z uwagi na to, że przede wszystkim to oni są najbardziej narażeni na niebezpieczne i negatywne skutki zakażenia.

  Jednocześnie prosimy o uważne śledzenie i przestrzeganie wszystkich zaleceń, porad higienicznych i medycznych ogłaszanych przez władze federalne, a także władze prowincjonalne, oraz ogłoszeń publikowanych na bieżąco w mediach publicznych i na stronach Internetowych.

  Bądźmy przygotowani na najgorsze, ale miejmy też nadzieję, że dzięki wspólnej solidarności, współpracy i poświęceniu wszystkich członków Polonii, przeżyjemy ten czas niebezpiecznej epidemii.

  Prosimy o jak najszybsze przekazanie tej informacji swoim członkom i podjęcie niezbędnych działań.

  John J.Tomczak
  Prezes Zarządu Głównego
   

  ---

  A letter from Mr. Janusz Tomczak,
  President of the Canadian Polish Congress


  Dear Friends,
  I would like to refer to the COVID-19 pandemic announced by the World Health Organization (WHO) and the state of emergency introduced in Canada. Undoubtedly, this is a very difficult time for humanity and our Canadian families. It is a time of discipline and solidarity.

  In connection with the situation, the Board of Directors of the Canadian Polish Congress is asking the leaders of all Polish diaspora organizations in Canada, as well as the Polish community, to take the necessary steps as soon as possible to help the most needy Polish community members and their families, and to join districts of the CPC, Polish diaspora organizations and parish communities that already provide such help.

  Please analyze the situation at the local level and take the necessary steps as soon as possible. Examples of such useful actions are the delivery of food products for people who are isolated, the organization of local food banks, assistance in the purchase of medicines, as well as other forms of assistance that you consider necessary in your area.
  We should take special care for our veterans and seniors, because, first of all, they are the most exposed to the dangerous and negative effects of infection.

  At the same time, we ask you to carefully follow all recommendations, hygiene and medical advice announced by the federal authorities, as well as provincial authorities, and announcements published on a regular basis in public media and on websites.

  Let's be ready for the worst, but let's also hope that thanks to joint solidarity, cooperation and dedication of all members of the Polish community we will survive this time of dangerous epidemic.

  Please provide this information to your members as soon as possible and take the necessary action.

  John J. Tomczak
  President of the Canadian Polish Congress
  Polska Jedność Narodowa oferuje pomoc w trudnych czasach

  Drodzy Państwo,
  Wobec trudnej sytuacji związanej z koronawirusem i koniecznością izolowania się, zwłaszcza przez osoby najbardziej zagrożone, Zarząd Polskiej Jedności Narodowej zwraca się do wszystkich członków Polonii potrzebujących pomocy (n.p. w zrobieniu zakupów) o zgłaszanie się do nas. Będziemy starać się pomóc w miarę naszych możliwości.

  Prosimy również osoby chętne do pomocy innym o kontakt z nami.
  Jako chrześcijanie i Polacy, powinniśmy pomagać sobie w tej wyjątkowej sytuacji.

  Prosimy o przekazanie tej informacji swoim znajomym.

  Koordynatorzy: Ludwik i Izabela Klimkowscy (613-841-2772)
  Dodatkowy kontakt :   Jolanta Leśniak (613-226-8944),  Jolanta Kania (613-722-9184)
  Komunikat Klubu Polsko-Kanadyjskiego

  WSPIERAJMY SIĘ WZAJEMNIE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

  Klub Polsko Kanadyjski współpracując z PJN w pełni popiera opublikowaną wcześniej inicjatywę PJN. Włączamy się do tej akcji z apelem do Polonii abyśmy w tym trudnym okresie dbali o siebie i o naszych bliźnich oferując otuchę, poradę i sprawdzone wiadomości.

  Mamy do czynienia z niewidzialnym wrogiem, który może zaatakować każdego z nas. Po pewnym czasie konieczność pozostania w domu , sens izolacji może być trudnym okresem dla wielu z nas. Poczujemy się samotni, zacznie doskwierać nuda i w końcu strach, obawa i niepokój co dalej i jak sobie poradzimy. Jesteśmy w stanie to zmienić poprzez regularne kontakty telefoniczne czy poprzez komunikacje elektroniczną.

  Dobrze jest zwalczać przeciwności losu z odrobiną optymizmu i pozytywnym podejściem do życia. Poprzez kontakty międzyludzkie zapewniamy nasza społeczność że nie są sami w tych trudnych czasach. Dajemy przykład, za którym inni mogą podążać, uważać na siebie i zachowywać społeczny dystans ale jednocześnie być serdecznymi przyjaciółmi!!!

  Wyciągnijmy wirtualną rękę do naszych znajomych, sąsiadów, kolegów bez względu na wiek, podzielmy się bolączkami, ponarzekajmy, sprawdźmy jak się czujemy, pożartujmy i izolacja będzie mniej uciążliwa. Pokażmy, że pomimo zachowania dystansu społecznego będziemy służyć pomocą, poradą czy ciepłym słowem.

  W naszych komunikatach pragniemy podzielić się z Państwem bieżącą i praktyczną informacją na temat sytuacji związanych z koronawirusem. Prosimy o kontakt z nami, przekazywanie informacji o osobach potrzebujących pomocy, i zgłaszaniem pytań w różnych ważnych kwestiach.

  W obecnej sytuacji podwyższonego poziomu stresu, w razie potrzeby, poniższe linie telefoniczne są dostępne do indywidualnej konsultacji:

  Distress: 613-238-3311 

  Crisis: 613-722-6914 or 1-866-996-0991. 

  https://www.dcottawa.on.ca


  BIULETYN INFORMACYJNY O WSZYSTKIM

  Arkusz informacyjny rządu federalnego  Be Prepared - COVID-19

  https://drive.google.com/open?id=1JXKCdmcMUwYmzK2lNzzmq5w629BAP5x-

  Ministerstwo Zdrowia opierając się na informacji z WHO nie rekomenduje używania ibuprofenu (który jest na powyższej liście), wyjaśnienia poniżej

  https://www.sciencealert.com/who-recommends-to-avoid-taking-ibuprofen-for-covid-19-symptoms  

  Sklepy, restauracje, banki

  Konieczność zachowania dystansu społecznego spowodowało szereg restrykcji w sklepach, redukcje godzin otwarcia, bądź zaowocowało ich zamknięciem. Szereg sklepów oferuje specjalne godziny zakupów dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Kasjerzy nie mogą pakować w nasze torby, dlatego też niektóre sklepy zniosły opłaty za torby plastykowe. Masowe wykupowanie produktów spowodowało racjonowanie szeregu produktów jak papier toaletowy, ręczniki, środki dezynfekcyjne i produkty w puszkach a nawet mleko.

  JAK ZWALCZAĆ  NUDĘ IZOLACJI I NIE TYLKO.

  https://www.chatelaine.com/living/entertainment/new-releases-self-isolation/ 

   

   https://www.cnn.com/style/article/what-to-do-at-home-streaming-art-museums-concerts-coronavirus-trnd/index.html  

  Od redakcji KO:
  W związku z tym, że sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie - codziennie nowe informacje, oraz z powodu bardzo długich list sklepów i restauracji w liście Klubu Polsko-Kanadyjskiego podaję jedynie niektóre informacje w skrócie. Wiele zamieszczonych informacji już jest nieaktualnych.

  Wiele sklepów wprowadziło godzinę zakupów dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Niektóre mają dodatkowo zniżki dla seniorów na wybrane towary. Sprawdź, w jakich godzinach jest ten serwis w sklepach w twojej okolicy. Czasem może ten serwis być tylko w wybrane dni tygodnia. Przykładowo, lokalne sklepy Costco mają taką godzinę we wtorki i czwartki w godzinach 8:00 - 9:00.  Walmart ma "godzinę dla seniorów" codziennie - pierwsza godzina od otwarcia (7:00 - 8:00).

  Ograniczana jest liczba osób wpuszczanych do sklepów. Wymagane jest zachowanie bezpiecznej odległości (social distance) - co najmniej 2 metry od drugiej osoby. Mogą być limitowane ilości dla niektórych towarów.

  Wiele sklepów oferuje dostawy do domu lub do odbioru na parkingu sklepowym.

  Apteki wydają jedynie leki na 30 dni. Jeśli masz recepty na 3 miesiące, to zamieniona zostanie na comiesięczne odnawianie leków. Wiele lokalnych aptek oferuje bezpłatne dostawy do domu.

  Zamknięte są restauracje, chyba że niektóre oferują serwis na wynos lub dostawę do domu. W Ontario zezwala się na sprzedaż alkohol na wynos w serwisach "food take-out".

  Otwarte są sklepy alkoholowe (LCBO i Beer): mogą mieć zmieniane godziny otwarcia;  oferują dostawy do domu.

  Restauracje fast food i kawiarnie oferują tylko sprzedaż na wynos lub dostawę do domu. Zamknięte są wszystkie sale jedzeniowe w restauracjach.

  Banki mogą mieć pozamykane niektóre oddziały. Otwarte oddziały mają limitowane godziny otwarcia. Oferują pomoc telefoniczną lub przez internet. Zachęcają klientów do korzystania z serwisu internetowego.

  Wiele serwisów i sklepów przyjmuje jedynie opłaty kartą kredytową lub bankową, lub telefonem - nie przyjmują gotówki.


  Parafia Św. Jacka Odrowąża w Ottawie

  Strona internetowa parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie https://SwJacek.ca/
  Biuro parafialne 613-230-0804  office@Swjacek.ca
  Biuro otwarte: środa, czwartek, piątek: 9:00 – 15:00

  Odwiedzaj stronę https://SwJacek.ca/ w celu uzyskania najnowszych informacji, w tym o mszach świętych transmitowanych z kościoła Św. Jacka Odrowąża w Ottawie drogą internetową.  Transmisja Mszy Świętych z kościoła Św. Jacka Odrowąża w Ottawie

  Link do mszy św. na stronie Św. Jacka na Youtube:


  W dniu 23 marca 2020 r. Arcybiskup Terrence Prendergast, S.J. w oparciu o zarządzenie władz cywilnych polecił zamknąć wszystkie kościoły i kaplice na terenie całej archidiecezji, do odwołania.

  Zapraszamy i zachęcamy do łączenia się we wspólnej modlitwie podczas transmisji Mszy św. z naszej parafii:

  TRANSMISJA   https://www.youtube.com/channel/UCo3oLZinBsfEnQiOsM7FfGw

  Plan transmisji

   godz. 19:00 od poniedziałku do piątku

   godz. 17:00 w sobotę

  W niedzielę są dwie oddzielne transmisje: w j. angielskim  i j. polskim:

   godz. 9:30 w niedzielę MSZA ŚWIĘTA w j. angielskim (I transmisja- NEW

   godz. 10:30 w niedzielę GORZKIE ŻALE w j. polskim (II transmisja)

   godz. 11:00 w niedzielę MSZA ŚWIĘTA w j.polskim (II transmisja)

   

  Łączmy się wszyscy we wspólnej modlitwie o ochronę przed zagrożeniem niesionym przez wirusa i o ustąpienie epidemii.

   

  Ks. prof. Adam Rybicki podpowiada, jak się modlić, gdy nie możemy pójść do kościoła:

  https://info.wiara.pl/doc/6217214.Ks-prof-Adam-Rybicki-radzi-jak-sie-modlic-gdy-nie-mozna-pojsc

  Apel Rady Finansowej i  Duszpasterskiej Rady Parafialnej
  kościoła Św. Jacka Odrowąża w Ottawie

  Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus,

  Arcybiskup Terrence Prendergast, w związku z trwającą pandemią, dostosowując się do zaleceń władz prowincjalnych i federalnych, postanowił, że od 18 marca do 5 kwietnia włącznie, na terenie całej naszej archidiecezji NIE BĘDĄ SPRAWOWANE PUBLICZNIE Msze Święte i inne nabożeństwa. Nie będą też w tym czasie organizowane żadne regularne spotkania i wydarzenia związane z życiem poszczególnych parafii.

  Chociaż nie będziemy się gromadzić na wspólnej Eucharystii i modlitwie, Kościół pod wezwaniem Św. Jacka Odrowąża w Ottawie pod duchowym przewodnictwem Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej, nadal pozostaje centralnym punktem modlitwy i duchowości dla Polonii ottawskiej i wszystkich naszych parafian.

  Kapłani odprawiają Msze Święte, prosząc Boga o wszelkie łaski dla naszych parafian i ich rodzin, oraz modląc się za osoby cierpiące na tę chorobę, za ich bliskich oraz za personel medyczny oraz inne służby szczególnie zaangażowane w walkę z pandemią.

  Parafianie będą mogli jednoczyć się z kościołem parafialnym dzięki możliwościom technicznym. Ojciec Proboszcz, wspólnie z Radą Duszpasterską, przygotowuje możliwość transmisji Mszy Świętych przez pośrednictwo strony internetowej naszej Parafii, gdzie codziennie oraz w niedziele, będzie można duchowo uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w naszym kościele. Mamy nadzieję, że uda nam się przygotować wszystko do transmisji Mszy Świętej już w najbliższą niedzielę.

  W tym momencie, zwracamy się z prośbą do wszystkich parafian: zapewnijmy, aby w tym trudnym czasie nikt z naszej wspólnoty nie czuł się opuszczony. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, pod względem praktycznym (zakupy, odebranie lekarstw, podwiezienie do lekarza, itp.), by pomóc tym, którzy są sami, starsi czy chorzy. Osoby samotne, które potrzebują pomocy zachęcamy do kontaktu z biurem parafialnym.

  Jednocześnie zwracamy się do wszystkich Parafian z prośbą o kontynuowanie wsparcia materialnego naszej Parafii. Czasowe zawieszenie publicznego sprawowania Mszy Świętych wiąże się z niemożnością składania niedzielnej ofiary na tacę.

  Potrzebna jest mobilizacja parafian, żeby parafia mogła przetrwać ten trudny czas, w którym nie mamy możliwości przyjścia na Mszę Świętą, czy zorganizowania różnych akcji dochodowych, które pomagają nam w uiszczaniu regularnych opłat związanych z funkcjonowaniem parafii.

  Zwracamy się więc z prośbą do wszystkich parafian, również o troskę i zrozumienie materialnych potrzeb naszej parafii. Datki można przekazywać bezpośrednio do biura, pocztą, przez parafialną witrynę internetową. Jeżeli ktoś nie może skorzystać z tych opcji, a chciałby finansowo wesprzeć naszą parafię, prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

  Na koniec pragniemy poinformować wszystkich parafian, że wszelkie nowe informacje będą rozpowszechniane przez parafialną stronę internetową, a także dzięki życzliwości Fundacji Dziedzictwa Polskiego i Komunikatów Ottawskich.

  Zjednoczmy się wspólnie z naszymi duszpasterzami w żarliwej modlitwie o ustanie pandemii. Módlmy za nasze rodziny, bliskich, za służbę zdrowia i inne służby zaangażowane w walkę z korona wirusem. Módlmy się za siebie nawzajem.


  W imieniu Rady Duszpasterskiej:
  Krzysztof Grabkowski

  W Imieniu Rady Finansowej:
  Dorota Lipień

  Uzupełnienia do informacji podanych powyżej odnośnie strony internetowej Św. Jacka oraz "elektronicznej tacy"

  Popieram powyższe apele, w tym te o wspomaganie kościoła Św. Jacka w dobie epidemii koronowirusa. Tutaj podam dodatkowe informacje odnośnie "tacy", również internetowej.

  Rady Parafialne podają:

  Datki można przekazywać bezpośrednio do biura, pocztą, przez parafialną witrynę internetową. Jeżeli ktoś nie może skorzystać z tych opcji, a chciałby finansowo wesprzeć naszą parafię, prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
  Dla tych, którzy chcieliby przesyłać pocztą kandyjską
  poniżej adres do korespondencji:
  St. Hyacinth Parish
  24 Louisa St.
  Ottawa, ON
  K1R 6Y6
  Na czeku lub w liście można podać imię i nazwisko, jeśli czek nie jest imienny, oraz numer kopertki na ofiary niedzielne, dla ułatwienia zaksięgowania datku na tacę. Jeśli datek na "Building Fund", proszę podać tę informację również.

  Przekazanie bezpośrednio do biura
  Adres biura podany powyżej
  Biuro parafialne tel. 613-230-0804  office@Swjacek.ca
  Biuro otwarte: środa, czwartek, piątek: 9:00 – 15:00


  Wpłaty "na tacę" i inne datki na cele parafii poprzez parafialną witrynę internetową

  Strona internetowa Św. Jacka:  https://swjacek.ca/
  Odwiedzaj tę witrynę w celu uzyskania najnowszych informacji, w tym o mszach świętych transmitowanych z kościoła Św. Jacka Odrowąża w Ottawie drogą internetową.

  Transmisje    https://www.youtube.com/channel/UCo3oLZinBsfEnQiOsM7FfGw

  Podam poniżej "instrukcje" jak dokonać wpłaty. Przepraszam z góry, że to będzie zbyt detaliczne dla osób, które na co dzień korzystają z PayPal.
  W celu złożenia datku "na tacę" należy kliknąć na "Ofiara na kościół" w prawym górnym rogu 

  Pojawi się na ekranie nowe okno, w którym można dokonać wpłaty.


  Tutaj, można dokonać wpłaty albo przez swoje konto na PayPal albo kartą kredytową (kartą, bez konieczności posiadania konta na PayPal).

  Jeśli nie masz konta, to PayPal zaoferuje tobie założenie takiego. Nie musisz z tego korzystać, jeśli nie chcesz.

  Należy wpisać kwotę (klikać cyfry w tej linijce z kwotą, wprowadzane cyfry będą się przesuwać w lewo aż do wybranej przez ciebie kwoty). Zauważ, że liczba dolarów ma być przed kropką.

  Dla ułatwienia, jeśli chcesz, żeby ta kwota była wpłacana na konto kościoła co miesiąc, wtedy kliknij na okienko przy

  UWAGA: Możesz później w dowolnym momencie zrezygnować z comiesięcznej wpłaty, zmieniając to na swoim koncie na PayPal.


  Po wpisaniu kwoty i ewentualnie opcji comiesięcznej, należy wybrać metodę płacenia, klikając na  "Donate with payPal" lub na "Donate with a Card".  Przy wpłacie poprzez konto na PayPal można dodać dodatkowy komentarz, np. "taca za niedzielę 28 marca 2020", "Building Fund", etc. Zdaje się, że nie ma takiej opcji przy płaceniu kartą kredytową.

  Żeby otrzymać potwierdzenie donacji poprzez e-mail, podaj swój adres e-mail.


  Czesław Piasta
  Komunikaty Ottawskie


  Internetowe rekolekcje wielkopostne
  z kościoła Św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga