Czwartek, 29 października 2020

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2020
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników.
W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net


    
Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net
  


W dzisiejszym wydaniu

- Ambasada RP w Ottawie zaprasza do obejrzenia transmisji na żywo recitalu fortepianowego Katarzyny Musiał "Polish Presidency in the Visegrad Group" w dn. 29 października 2020 r. o godz. 18
- Oskar Halecki Institute in Canada: 42-GA ROCZNICA WYBORU KS. KAROLA KARDYNAŁA WOJTYŁY NA PAPIEŻA JANA PAWŁA II
- Polska Jedność Narodowa (PJN) Połączyła się z Klubem Polsko-Kanadyjskim
- Święto Niepodległości 11 Listopada w Ottawie
- Maria M.:  Z serii „Zimowe Opowieści”, cz. 2
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie
- Wiadomości z internetu

_____________


Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link):  https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów.Pogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html 
Subject:     Ambasada RP w Ottawie zaprasza do obejrzenia transmisji na żywo recitalu fortepianowego Katarzyny Musiał "Polish Presidency in the Visegrad Group" w dn. 29 października 2020 r. o godz. 18
Date:     Wed, 28 Oct 2020
From:     Ambasada RP w Kanadzie - Informacja <ottawa.info@msz.gov.pl>

Szanowni Państwo,

Z okazji objęcia przez Polskę dorocznego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (V4) Ambasada RP w Ottawie organizuje okolicznościowy recital fortepianowy „Polish Presidency in the Visegrad Group” w wykonaniu Katarzyny Musiał, polsko-kanadyjskiej pianistki mieszkającej w Montrealu. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo z recitalu poprzez stronę Facebook Ambasady. 

W programie znajdą się utwory kompozytorów z państw członkowskich V4: Vítězslavy Kaprálovéj (Czechy), Franza Liszta (Węgry), Petera Machajdíka (Słowacja) i Fryderyka Chopina (Polska).

Recital i jego transmisja odbędą się w dn. 29 października 2020 r. o godz. 18.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie Państwo w linku do transmisji na żywo https://www.facebook.com/events/764039764144989/

Serdecznie zapraszamy!


Ambasada RP w Ottawie
443 Daly Avenue
Ottawa, Ontario K1N 6H3
Telefon: +1 (613) 789 0468, faks: +1 (613) 789 1218
https://www.gov.pl/web/kanada

Image
    
Oskar Halecki Institute in Canada:
42-GA ROCZNICA WYBORU KS. KAROLA KARDYNAŁA WOJTYŁY NA PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Date:         Wed, 28 Oct 2020 18:34:07 -0400
From:       Alexander M. Jablonski <alexstarza@gmail.com>Non abbiate paura…
Nie lękajcie się: otwórzcie drzwi Chrystusowi!


16 X 2020  - MINĘŁA 42-GA ROCZNICA
WYBORU KS. KAROLA KARDYNAŁA WOJTYŁY NA PAPIEŻA JANA PAWŁA II


Minęły 42 lata od pamiętnego dnia wyboru Ks. Karola Kardynała Wojtyły, Metropolity Krakowskiego na Papieża, który przyjął imię Jana Pawła II. Czasy Jego pontyfikatu były bardzo trudne dla świata, Europy i naszej Ojczyzny Polski. Dzięki Niemu późniejszemu świętemu Kościoła Katolickiego nastąpiła wielka odnowa życia Kościoła. Dzięki Niemu powstał wielki ruch odnowy życia polskiego w formie nie tylko ruchu zawodowego, ale również ruchu społecznego – ruchu Solidarności. Dzięki Niemu upadła komuna, kolonialne i narzucone za pomocą sowieckich bagnetów, dyktatorskie rządy – nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Czy rozumiemy Jego wielkie przesłanie – Nie lękajcie się: otwórzcie drzwi Chrystusowi!
Dzisiaj w obliczu wielkich zagrożeń, zderzenia cywilizacji i przemian, tym bardziej powinniśmy poznawać Jego myśl zawartą w encyklikach, poznawać Jego drogę życia. Nie możemy ugiąć się pod żadna presją i musimy wybrać dla nas jedyną drogę,
drogę wierności Bogu i Ojczyźnie – Pro Deo et Patriae.

Maciej Jabłoński

Ottawa, 17 października 2020
Zachęcamy do zapoznania się z ważnym Posłaniem JE dr Andrzeja Kurnickiego, Ambasadora RP w Kanadzie - https://www.facebook.com/PLinCanada/posts/3662942553749866

oraz z artykułem ks. Piotra Mazurkiewicz, napisanym z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II dla portalu Teologia Polityczna - https://teologiapolityczna.pl/ks-piotr-mazurkiewicz-jan-pawel-ii-i-zderzenie-cywilizacji-1

Kultura, która odrzuca więź z Bogiem, zatraca własną duszę i schodzi na manowce, stając się kulturą śmierci, czego świadectwem są tragiczne wydarzenia XX stulecia i czego dowodzi szerzenie się nihilizmu, powszechnego dziś na rozległych obszarach świata zachodniego – Jan Paweł II

Oskar Halecki Institute in Canada

  
 
Polska Jedność Narodowa (PJN) Połączyła się z Klubem Polsko-Kanadyjskim

Dwie ottawskie organizacje polonijne połączyły się. Prezesem nowej organizacji, Canadian Polish Club Inc. (CPC Inc.), jest Ludwik Klimkowski, który był Prezesem PJN.

KOMUNIKAT

Ponieważ od dawna zdajemy sobie sprawę, że Polska Jedność Narodowa oraz Klub Polsko-Kanadyjski mają podobne cele, podobne poglądy, uznają podobne wartości oraz wiele razy w przeszłości realizowały wspólne akcje, jeszcze za życia poprzedniego Prezesa Polskiej Jedności Narodowej, ś.p. Jerzego Czartoryskiego, prowadzone były rozmowy z Klubem Polsko-Kanadyjskim na temat połączenia obu organizacji. W wyniku rozmów wznowionych kilka miesięcy temu powstał projekt stworzenia jednej organizacji pod nazwą Canadian Polish Club Inc. (po polsku Klub Polsko-Kanadyjski). Projekt ten został poddany pod głosowanie członków obu organizacji i w dniu 17 października 2020 powstała nowa organizacja, której cele i struktura nie ulegną zasadniczym zmianom.

Canadian Polish Club Inc. będzie pracował dla dobra Polonii i społeczności kanadyjskiej wspierając kooperację wśród Polonii i promując polskie dziedzictwo wśród Kanadyjczyków.


Z poważaniem,

Jolanta Leśniak
Sekretarz CPC Inc.

  

 


Kongres Polonii Kanadyjskiej - Okręg Ottawa jest naczelnym przedstawicielem ottawskiej Polonii. Okręg ottawski powstał 23 lutego 1959 r. i od samych swych początków ustalał porządek urządzania  obchodów świąt narodowych (3 Maja i 11 Listopada).

Święto Odzyskania Niepodległości - Najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów, niepodległości.

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym.

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone nie tylko w Polsce, ale na całym świecie gdzie tylko mieszkają Polacy.

Z powodu pandemii, w tym roku po raz pierwszy od 1959 roku nie będzie tradycyjnej „Akademii Listopadowej”. Niemniej jednak Okręg ottawski KPK tradycyjnie ofiaruje Mszę Świętą.

Prosimy wszystkich, aby osobiście lub przez Internet przyłączyli się do nas we Mszy św. w intencji Ojczyzny w niedzielę 8 listopada o godz. 10:00 w parafii św. Jacka. https://swjacek.ca/

**********

The Canadian Polish Congress - Ottawa District is the main representative of the Polish community in Ottawa. The Ottawa District of the CPC was established on February 23, 1959. and from its very beginnings, it was responsible for celebrating both national holidays (May 3 and November 11).

Independence Day - The most important Polish national holiday related to the regaining of independence in 1918, after 123 years of being partitioned.

November 11 was made a public holiday for the first time only in 1937. In the years 1939-44, during the Nazi occupation and in the period from 1945 to 1989, during communist rule, it was forbidden to celebrate the holiday on November 11. It was only in 1989, by an Act of the Polish Sejm, that the celebration of this holiday was restored, and from this year Independence Day is the most important national holiday.

National Independence Day is celebrated not only in Poland, but all over the world where Poles live.

This year, due to the pandemic, for the first time since 1959, the traditional “November Akademia” will not be held. Nevertheless, the CPC-Ottawa District traditionally offers a Holy Mass on this occasion.

We ask everyone to join us in person or via the Internet at Holy Mass for the Homeland on Sunday, November 8 at 10:00 at St. Hyacinth Parish.

https://swjacek.ca/en/

Serdecznie pozdrawiam / Best regards
Dr. Elżbieta Komsta
Prezes/President
KPK-Okręg Ottawa / CPC-Ottawa District

 
11 Listopada na Cmentarzu Notre-Dame w Ottawie

Na Cmentarzu Notre-Dame w Ottawie znajdują się groby wielu Polskich Bohaterów i pamięć ich czcimy kiedy obchodzimy uroczystość 11go listopada. Składamy na ich grobach wiązanki biało-czerwonych kwiatów i zapalamy znicze.
 
          Biorą udział: Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, dr Andrzej Kurnicki; Attaché Obrony, Kmdr Krzysztof Książek; Konsul, Pan Jacek Bryniak; członkowie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów; szczepy harcerskie; młodzież ze Szkoły Polskiej; oraz liczni członkowie społeczności polonijnej.

       W tym roku, z powodu pandemii oraz ograniczeń grupowych, chcemy, aby wszyscy byli zdrowi i bezpieczni. W rezultacie na cmentarzu Notre-Dame nie będzie ceremonii.

       Prosimy wszystkich, aby osobiście lub przez Internet przyłączyli się z nami do Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w niedzielę 8 listopada o godz. 10:00 w Parafii Sw. Jacka.  https://swjacek.ca/

       Pamiętajmy i miejmy w naszych modlitwach wszystkich naszych Polskich Bohaterów pochowanych na cmentarzach na całym świecie.
 
           Mamy głęboką  nadzieję, że przyszłe pokolenia nadal będą  podtrzymywały tę piękną tradycję upamiętniania męstwa i poświęcenia, jakie okazywali nasi Bohaterowie dla swojej Ojczyzny i Rodakόw.

Cześć Ich Pamięci!

__________

       At the Notre-Dame Cemetery in Ottawa, there are  graves of many Polish Heroes and we honour their memory when we celebrate November 11th. We place white and red flowers on their graves and light candles.

           In attendance are: the Ambassador of the Republic of Poland, Dr. Andrzej Kurnicki; Defence Attaché, Capt. Krzysztof Książek; Consul, Mr. Jacek Bryniak; members of the Polish Combatants’ Association; Scout groups; youth from the Polish School; and numerous members of the Polish community.

       This year, due to the pandemic and group restrictions, we want everyone to be healthy and safe. As a result, there will be no ceremony at Notre-Dame Cemetery.

       We ask everyone to join us in person or via the Internet at Holy Mass for the Homeland on Sunday, November 8 at 10:00 at St. Hyacinth Parish. https://swjacek.ca/en/

       Let us remember and keep in our prayers all our Polish Heroes buried in cemeteries around the world.

           We sincerely hope that future generations will continue to maintain this beautiful tradition of commemorating the courage and sacrifice that our Heroes showed for their Homeland and Compatriots.
 
We Honour Their Memory!
 
Jerzy Kulczycki
Prezes / President
SPK Kolo #8-Ottawa


November 2019
 
Z serii „Zimowe Opowieści”, cz. 2

c.d. Opowieści opublikowanej w Komunikatach Ottawskich 2 października https://komott.net/main/KO_2_Oct_2020.html
_____

Pułapka na myszy ponownie została zmodyfikowana. Na jednym końcu pudełka wywiercony został niewielki otwór, tylko tak duży żeby było można wsunąć przez niego cienki patyk.

A więc wieczorem, jak zwykle, pułapki zostały zastawione w piwnicy. Rano w jednej z nich czekała mysz. Tym razem nie została wypuszczona na wolność natychmiast. W momencie gdy skierowała się w stronę gdzie był wywiercony otwór, patyk umoczony w farbie dotkną jej łebka. Mała kropla farby wyschła natychmiast, zanim jeszcze mysz znalazła się w pobliskim lesie. Następnego ranka w pułapce po raz kolejny znajdowała się mysz. Na głowie widniał wyraźnie ślad białej farby. Została wypuszczona do lasu w odległości dwa razy większej niż dotychczas.

Procedura łapania i wypuszczania „naznaczonej” myszy powtórzyła się wielokrotnie do tego stopnia, że możliwość jej zarzucenia (procedury) była coraz bardziej oczywista.

Pojawiło się pytanie: Czy ma sens ciągłe łapanie i wypuszczanie tej samej myszy, może trzeba jej po prostu pozwolić zamieszkać w piwnicy na okres mrozów a przy nadejściu wiosny sama się wyprowadzi? Skorzystanie z innego typu pułapki dałoby rezultat natychmiastowy i definitywny, ale od samego początku możliwość skorzystania z tego została wyeliminowana.

Niespodziewanie kilkakrotnie pułapki rano były puste. Możliwe, że myszy znalazły lepsze, wygodniejsze schronienie. A jednak nie. Pewnego ranka mysz czekała jak poprzednio wewnątrz pułapki. Biała kropla farby była widoczna pomiędzy małymi uszami. Została wypuszczona nie do najbliższego lasu, ale znacznie dalej. Trudno było przypuszczać, że jeszcze wróci.

Po kilku dniach przerwy pojawiła się znowu. Czym się kierowała wracając uparcie w to samo miejsce, tylko dla niej było wiadome. Jaką odległość może pokonać i jak się orientuje w terenie, że nieomylnie trafia do piwnicy, gdzie w pułapce czeka na nią ser?