Wtorek, 31 sierpnia 2021

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2021
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/KomunikatyOttawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników. W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

The editorial office is not responsible for the content of advertisements, the content and opinions contained in the readers' letters. With regard to letters, please contact the authors directly.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net

Msza św. "na żywo" w Saint Hyacinth Parish Ottawa   
https://swjacek-tv.click2stream.com

 

Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net


W dzisiejszym wydaniu

- Pogoda dla Ottawy
- Federal Election - Monday, September 20, 2021
- Wspierajmy polonijne biznesy w tych trudnych czasach!
- ”Bałtyk Delicatessen” zatrudni ekspedientkę lub ekspedienta.
- "Baltyk Delicatessen" will hire a salesperson.
- Stowarzyszenia "Republika Polonia": konferencja nt. obrony dobrego imienia Polski i Polaków
- Konkurs Norwidowski dla młodzieży polonijnej od 14 do 19 lat
- PHF:  Przedłużenie terminu składania podań o stypendia
- Duke Fine Foods offers products from Eastern Europe
- REJESTRACJA DO POLSKIEJ SZKOŁY w OTTAWIE
- UROCZYSTE POŚWIĘCENIE KRZYŻA  - 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej !
- Listy do redakcji
     - Poszukiwana jest p. Krystyna (Christina) Pachulska, córka ś.p. Olimpii Zwierzchowskiej
     - Canadian Frontline Nurses:  Nation Wide Rally - My body my choice
           Ottawa, środa, 1 września 2021, godz. 13:00 (1 PM), Ottawa Civic Hospital
     - An Example of Courageous Pushback for Those Facing Vaccine Mandates in the Workplace
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie


Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link):  https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów - sprawdź.


Pogoda dla Ottawy

https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html

Poniżej pogoda z innej strony internetowej:
https://www.theweathernetwork.com/ca/14-day-weather-trend/ontario/ottawa
Federal Election - Monday, September 20, 2021

Visit Elections Canada Web page to get all your voter information!

 You shuld receive your Voter Information Card by September 10th, 2021.

It is expected that this time more people will choose to vote by mail. If you consider voting by mail, please read information here:
Note that you need to apply to vote by mail!


Wspierajmy polonijne biznesy
w tych trudnych czasach!

W Ottawie obowiązują restrykcje kowidowe, ale można dokonywać zakupów w polskich sklepach. Są one odpowiednio przygotowane do zachowania warunków bezpieczeństwa. Wiemy, że polskie produkty spożywcze są najlepsze.

Podobnie jak w innych sklepach, obowiązują maski i zachowanie 2 m odległości.

Poszczególne sklepy podają ile osób może przebywać wewnątrz sklepu jednorazowo.

Kupuj w sklepach polonijnych!
Korzystaj z usług polonijnych biznesów!
”Bałtyk Delicatessen”
zatrudni ekspedientkę lub ekspedienta.


Oferujemy:
 • Zatrudnienie na pół etatu (po odbyciu okresu próbnego).
 • Minimum 30 godz. tygodniowo.
 • Bardzo dobre warunki pracy i płacy.
Wymagania:
 •   profesjonalna obsługa klienta
 •   dyspozycyjność
 •   dbałość o czystość i porządek
 •   punktualność
 •   komunikatywna znajomość języka polskiego.
  Mile widziane doświadczenie w sklepie spożywczym.
  Kontakt :     Anna, 613-761-7450    Email: dbaltyk@gmail.com

Przekaż informację znajomym, którzy mogliby być zainteresowani podjęciem pracy.


"Baltyk Delicatessen" will hire a salesperson.

We offer:
 • Part-time employment (after completing a trial period).
 • 30 hours minimum weekly.
 • Very good working and pay conditions.
Requirements:
 • professional customer service
 • availability
 • care for cleanliness and order
 • punctuality
 • communicative knowledge of the Polish language.
  Experience in a grocery store is welcome.
  Contact:   Anna, 613-761-7450    Email: dbaltyk@gmail.com

Share this information with your friends who might be looking for a job.


Stowarzyszenia "Republika Polonia" zaprasza na konferencję pt.
„Rola osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju w ochronie dobrego imienia Polski i Polaków”

Stowarzyszenia "Republika Polonia" serdecznie wszystkich zaprasza do wzięcia udziału w konferencji nt. obrony dobrego imienia Polski i Polaków drogą internetową za pomocą streamingu, który zostanie uruchomiony w dniu konferencji na stronie republikapolonia.org. Poniżej podany jest link do strony internetowej, na której będzie uruchomiony streaming. Na stronie tej znajdziecie Państwo również link do programu konferencji i warsztatów.

https://republikapolonia.org/konferencja-srp-2021/

PROGRAM

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PT.
ROLA OSÓB POCHODZENIA POLSKIEGO
ZAMIESZKAŁYCH POZA GRANICAMI KRAJU
W OCHRONIE DOBREGO IMIENIA POLSKI I POLAKÓW

3 września 2021 godz. 9:00 – 17:00 czasu polskiego (3:00 AM - 11:00 AM ETD, Ottawa),
transmisja online


Maria Szonert Binienda, Prezes, Stowarzyszenie Republika Polonia
      –
Przywitanie i Wprowadzenie.

Sekretarz Stanu Adam Kwiatkowski, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Biskup ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej Wiesław Lechowicz 
     –  Błogosławieństwo, Słowo Pasterskie

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska

Sekretarz Stanu Jan Dziedziczak, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek lub przedstawiciel

Wiceminister Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk lub przedstawiciel

Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta – zaproszony

Europoseł Jadwiga Wiśniewska via video

Maria Szonert Binienda, Prezes, Stowarzyszenie Republika Polonia
– Przedstawienie Organizatorów

PRZERWA do godz. 12:00


Marian Romaniuk, Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela
Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981) jako orędownik integracji Europy chrześcijańskiej.

Prof. Wiesław Wysocki, Prezes, Instytut Józefa Piłsudskiego
Kontrowersje wokół polskiej polityki historycznej – między polityką resortową a państwową.

Dr Rafał Leśkiewicz, Pełnomocnik Prezesa IPN
Białe plamy strat Polski.

Dr Teresa Kaczorowska, Przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Integracja z Polakami na Wschodzie poprzez Międzynarodowe Motocyklowe Rajdy Katyńskie.

Lilia Luboniewicz, Prezes, Fundacja Wolność i Demokracja
Obrona dobrego imienia Polski w programach Fundacji WiD.


PRZERWA do godz. 15:00


Mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Ustawa o IPN jako podstawa dochodzenia ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej
Polskiej i Narodu Polskiego w kontekście rozstrzygnięć sądów krajowych i TSUE.

Prof. Jan Żaryn, Prezes, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana
Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego
Propaganda antypolska czy ignorancja?
Wizerunek Polski XX wieku w świecie na wybranych przykładach.

Maciej Świrski, Prezes, Fundacja Reduta Dobrego Imienia
Rola prawa prasowego w przeciwdziałaniu wojnie informacyjnej.

Prof. Andrzej Zybertowicz, Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
Między słabością a dumą: Gra o wizerunek Polski i polskości w strukturalnie zatrutej infosferze.

Prof. Zdzisław Krasnodębski, Europoseł
Jak skutecznie walczyć o dobre imię Polski?Konkurs Norwidowski dla młodzieży polonijnej od 14 do 19 lat

C. Norwid

Szanowni Państwo!
Droga Młodzieży!

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie przy współpracy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie i Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie ogłasza Konkurs Norwidowski z okazji 200-lecia urodzin Cypriana Kamila Norwida dla młodzieży polonijnej w wieku 14 - 19 lat, w trzech kategoriach prac konkursowych:

1. eseju/wypracowania (dot. wybranego utworu poety)
2. podcastu - filmiku (max. 4-6 min.) (j.w. - możliwa nagrana recytacja utworu poety przez uczestnika)
3. pracy graficzno-malarskiej (dot. wybranego utworu)

Każdy uczestnik/uczestniczka ma do wyboru jeden z 5 tematów opartych na utworach Cypriana Kamila Norwida, poety który jest nazywany czwartym wieszczem po Adamie Mickiewiczu, Juliuszu Słowackim i Zygmuncie Krasińskim. Szczegóły dotyczące tematów są podane w załączonym dokumencie (zawierającym linki do utworów poety oraz format składanych prac).


Harmonogram Konkursu Norwidowskiego


1. Ogłoszenie konkursu

2. Termin składania prac - 28 października 2021

3. Zakończenie konkursu z rozdaniem nagród i z Wieczorem Norwidowskim przygotowywanym przez Teatr Słowa im. Mieczysława Kotlarczyka, jest planowane 20 listopada 2021

   w Ambasadzie RP w Ottawie


Prace konkursowe należy nadsyłać na adres e-mail biura Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego: serafin3727@rogers.com

 

Mrs. Bożena Serafin

Oskar Halecki Institute in Canada

108 Gladecrest Court

Ottawa, ON K2H 9J6 Canada


Plakat jest w opracowaniu.


Zapraszamy inne organizacje do co-sponsorowania.


Jury Konkursu Nowidowskiego:

Prof. dr hab Kazimierz Braun - przewodniczący