Piątek, 4 marca  2022

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2021
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/KomunikatyOttawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników. W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

The editorial office is not responsible for the content of advertisements, the content and opinions contained in the readers' letters. With regard to letters, please contact the authors directly.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net

Msza św. "na żywo" w Saint Hyacinth Parish Ottawa   
https://swjacek-tv.click2stream.com

 

Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net


W dzisiejszym wydaniu

- Pogoda dla Ottawy
- Sprzedaję: gołąbki, pierogi, naleśniki, krokiety, zupy i inne potrawy na zamówienie
- Oskar Halecki Institute lecture: THE LEGACY OF DR. ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI by Dr Andrzej Kurnicki
-  #PomagamUkrainie
- Przekaż datek na Fundację Brata Alberta aby wspomóc uchodźców z Ukrainy.
- Oświadczenie Ambasadora RP Andrzeja Kurnickiego w kontekście sytuacji na Ukrainie i potrzeby niesienia pomocy
- Fundacja Charytatywna Kongresu Polonii Kanadyjskiej - pomoc dla Ukrainy.
- #PolandFirstToHelp
- Andrzej Wilk:  Historia Klubu Sportowego "Białe Orły" (BO) w Ottawie (c.d. rok 1995, 1996)
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie
 

Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link): https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów - sprawdź.


Pogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html


Poniżej pogoda z innej strony internetowej:
https://www.theweathernetwork.com/ca/14-day-weather-trend/ontario/ottawaSprzedaję: gołąbki, pierogi, naleśniki, krokiety, zupy i inne potrawy na zamówienie.
tel 613-406-5857
Maria

THE LEGACY
OF
DR. ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI

by
His Excellency
Dr Andrzej Kurnicki
Ambassador of the Republic of Poland to Canada

Conclusion
Professor Marek Chodakiewicz
Institute of World Politics, Washington, D.C., USA


KOMUNIKAT # 13
THE 4TH OSKAR HALECKI MEMORIAL LECTURE
25 II 2022

W piątek, 25 lutego 2022 na platformie zoom odbył się The 4th Oskar Halecki Memorial Lecture. Był to kolejny czwarty wykład prestiżowej serii prowadzonej przez Oskar Halecki Institute in Canada. Seria ta cieszy się dużym uznaniem. Z tego powodu i mimo panujących ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, Zarząd Instytutu postanowił urządzić kolejny wykład związany z tematyką historii Europy Środkowej i Wschodniej.

W tym roku 4 Wykład im. Oskara Haleckiego wygłosił Jego Ekscelencja dr Andrzej Kurnicki, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie. Dr Andrzej Kurnicki jest wybitnym specjalistą w dziedzinie finansów, bankowości i rynków kapitałowych. Studiował w Polsce (doktorat) i w Stanach Zjednoczonych (Master of Administrative Science (MAS) w John Hopkins University, Baltimore, MD, oraz ukończył studia podyplomowe na Harvardzie i w Massaschusetts Institute of Technology, Boston, MA). Zakres jego szerokich zainteresowań obejmuje historię Polski i Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również historię dyplomacji i geopolitykę. Tytuł wykładu brzmiał: The Legacy of Dr. Zbigniew Brzeziński.

Profesor Zbigniew Brzeziński (1928 – 2017) był wybitnym amerykańskim dyplomatą polskiego pochodzenia i specjalistą w dziedzinie nauk politycznych. Jako naukowiec należał do szkoły realistycznej stosunków międzynarodowych. Dr. Andrzej Kurnicki przedstawił ewolucję poglądów Zbigniewa Brzezińskiego i jego wkład nie tylko w dziedzinie nauk politycznych, ale również jako niekwestionowanego męża stanu, który miał zasadniczy wpływ na politykę amerykańską od lat 60-tych aż po ostatnie lata swego życia w obecnym wieku. Podkreślił, że szczególną cechą Brzezińskiego był jego polityczny realizm i wyczucie, szczególnie gdy chodziło o stosunki między wielkimi mocarstwami. Brzeziński miał ogromny wpływ na politykę amerykańską od czasów Prezydenta Lyndona B. Johnsona (1966-1968) i potem jako National Security Advisor Prezydenta Jimmy Cartera (1977-1981). Prelegent zaznaczył jego największe osiągnięcia dotyczące normalizacji stosunków USA z Chinami, doprowadzenie do podpisania the Second Strategic Arms Limitation Treaty (SALT II) z ZSRS, podjęcie ostrej polityki przeciwko okupacji sowieckiej Afganistanu czy odegrania roli mediatora układu egipsko-izraelskiego w Camp David, kryzysu irańskiego czy również podpisania układu w sprawie kanału panamskiego w 1999.Prof. Zbigniew Brzeziński
(Fot. NN, konferencja prasowa w czasie jednej z rund negocjacji egipsko-izraelskich w 1977)

Dr Andrzej Kurnicki podkreślił wpływ domu rodzinnego i środowiska Polonii w Montrealu na wybór drogi przez Zbigniewa Brzezińskiego oraz na jego stanowisko antykomunistyczne przez całe życie i podczas kariery w polityce amerykańskiej. Stwierdził też, że nie było do tej pory Polaka, który miał tak duży wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych jak Prof. Brzeziński. Profesor Brzeziński był też w bliskich stosunkach z Papieżem św. Janem Pawłem II.

Swoją karierę profesorską Brzeziński rozpoczął na Harvard University jeszcze w latach 50-tych, a następnie w Centrum Badań Strategicznych na Georgetown University, by ją zakończyć na Columbia University. Słusznie też domagał się zróżnicowanej polityki w stosunku do Związku Sowieckiego i krajów ówczesnego bloku wschodniego. Brzeziński był uważany za cennego eksperta politycznego przez wszystkich urzędujących prezydentów USA od czasu Prezydenta Johnsona aż do połowy ostatniej dekady. Mówca podkreślił też różnice pomiędzy doktryną Brzezińskiego, a stanowiskami Cyrusa Vance oraz w okresie wcześniejszym Henry Kissingera, z powodu ich nadinterpretacji polityki détente. Brzeziński utworzył wspólnie z Dawidem Rockefellerem tzw. Trilateral Commission, której przewodniczył jako dyrektor w latach 1973-1976. Brzeziński był autorem wielu cennych książek w dziedzinie geopolityki i polityki Stanów Zjednoczonych. Otrzymał 5 doktoratów honorowych, w tym w 1979 na Fordham University, gdzie przez wiele lat wykładał Prof. Oskar Halecki. Profesor Zbigniew Brzeziński został odznaczony w 1995 Orderem Orła Białego przez ówczesnego Prezydenta Polski, Lecha Wałęsę.

Ambasador dr Andrzej Kurnicki podkreślił, że poznał osobiście Prof. Zbigniewa Brzezińskiego podczas swoich studiów na John Hopkins University i że odegrał dużą rolę w postrzeganiu przez niego polityki i dyplomacji przez pryzmat procesów dynamicznych, których konsekwencje można przewidzieć z dużym podobieństwem. Ryzyko polityczne o wymiarach systemowych powinno być korygowane przez aktywną dyplomację.

Tak zwaną ,,konkluzję” po wykładzie wygłosił w sposób niezwykle obrazowy Prof. dr Marek Jan Chodakiewicz z Institute of World Politics w Waszyngtonie. Ponieważ studiował na Columbia University, miał możność osobiście poznać Prof. Zbigniewa Brzezińskiego i od tego czasu był w bliskich z nim, kontaktach. Prof. Chodakiewicz przytoczył wiele ciekawych momentów i anegdot z życia Zbiga Brzezińskiego. Profesor Chodakiewicz podkreślił niezwykłą ilość książek Brzezińskiego i stwierdził, że z powodu wielkiej dynamiki w świecie polityki mogły wydawać się czasem spóźnione, ale prawie natychmiast ukazywała się następna pozycja.

W wykładzie wzięło udział ponad 40 słuchaczy reprezentujących różne kręgi, w tym też Kanadyjczyków pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej, dzieci polskich żołnierzy i oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, kręgów dyplomatycznych i kół akademickich z Ottawy. Byli też słuchacze z innych miast kanadyjskich, w tym z Toronto i Mississauga.

Podczas obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych 26 lutego b.r. w Ambasadzie RP, prezes Instytutu, dr Aleksander Maciej Jabłoński wręczył Panu Ambasadorowi dr Andrzejowi Kurnickiemu, pamiątkę w postaci kopii historycznej fotografii Mistrza Ignacego Jana Paderewskiego wykonanej przez brytyjską i kanadyjską artystkę fotografii Minnę Keene w jej studio w Cape Town w Południowej Afryce, podczas jedynego afrykańskiego tournée Mistrza w 1913 r. w tym kraju.
Tekst wygrawerowany na zamieszczonej na obrazie mosiężnej płytce brzmi:
Presented to
Dr. Andrzej Kurnicki
Distinguished Speaker
The 4th Oskar Halecki Memorial Lecture 2022
Ottawa, Ontario, Canada


Po wykładzie odbyła się ciekawa dyskusja, w której podkreślono znaczenie myśli geopolitycznej i politycznej Prof. Zbigniewa Brzezińskiego. Wykład spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem słuchaczy i dodatkowe informacje będą zamieszczone zarówno na portalu OHI: www.halecki.org jak i na portalu TVinterPOLONIA: http://www.tvinterpolonia.com/Dr inż. Aleksander M. Jabłoński wręcza specjalny obraz z kopią fotografii Mistrza Paderewskiego
Jego Ekscelencji dr Andrzejowi Kurnickiemu, Ambasadorowi RP w Kanadzie,
jako pamiątki po wygłoszeniu 4-go Wykładu im. Profesora Haleckiego w Ottawie
(Fot. A. Minkiewicz-Janda, 26 II 2022)
Subject:     #PomagamUkrainie
Date:     Mon, 28 Feb 2022 21:07:20 +0000
From:     Ambasada RP w Ottawie - Konsul Dyżurny <ottawa.wk.dyzurny@msz.gov.pl>


Szanowni Państwo,

w przypadku osób w Ameryce Północnej odległość utrudnia przekazywanie dóbr materialnych do Europy, ale jest szereg organizacji charytatywnych w Polsce pomagających dziś naszym sąsiadom w Ukrainie.

Zachęcamy do organizacji wsparcia dla Ukrainy z wykorzystaniem poniżej przedstawionych możliwości:

#PomagamUkrainie

Oficjalnym miejscem w sieci, gdzie koordynowane są działania na rzecz Ukrainy jest strona https://pomagamukrainie.gov.pl/

𝗖𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗸𝗮
Zbiórka środków na o zaopatrzenie potrzebujących w żywność, środki higieniczne, ale także zapewnienie konkretnej pomocy materialnej: zakup koców, śpiworów, materaców czy kuchni polowych. Potrzebna jest także pomoc psychologiczna.
https://caritas.pl/ukraina/


𝗣𝗼𝗹𝘀𝗸𝗮 𝗔𝗸𝗰𝗷𝗮 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗻𝗮
Zbiórka na pomoc bezpośrednią (żywność i inne formy wsparcia) dla ludzi, którzy muszą uciekać ze swoich domów. Wsparcie obejmie osoby poszkodowane w wyniku konfliktu, włączając w to przemieszczających się wewnątrz kraju oraz uchodźczynie i uchodźców przyjeżdżających do Polski.
https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina


𝗣𝗼𝗹𝘀𝗸𝗶 𝗖𝘇𝗲𝗿𝘄𝗼𝗻𝘆 𝗞𝗿𝘇𝘆𝘇̇
Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.
https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/


𝗨𝗻𝗶𝗰𝗲𝗳
Zebrane środki przekazane zostaną na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych.
https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy

 
𝗦𝘁𝗼𝘄𝗮𝗿𝘇𝘆𝘀𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗦𝗢𝗦 𝗪𝗶𝗼𝘀𝗸𝗶 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗰𝗶𝗲̨𝗰𝗲 𝘄 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗰𝗲
Pomoc zbiórka na dla opuszczonych dzieci i rodzin zastępczych w Ukrainie.
https://pomagam3.wioskisos.org/?utm_source=mainweb...


Z poważaniem

Sebastian Szyszczyński

Wicekonsul
Kierownik Referatu ds. Konsularnych i Polonii
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie
443 Daly Avenue, Ottawa, Ontario, K1N 6H3
Tel.: +1 613 789-6542
faks: +1 613 789-1218
@PLinCanada: Twitter Facebook
 
      Przekaż datek na Fundację Brata Alberta aby wspomóc uchodźców z Ukrainy.
Puszki dostępne w sklepach "Bałtyk" oraz Polka Deli.


Subject:     Oświadczenie Ambasadora RP Andrzeja Kurnickiego w kontekście sytuacji na Ukrainie i potrzeby niesienia pomocy
Date:     Tue, 1 Mar 2022 16:40:30 +0000
From:     Ambasada RP w Ottawie - Polonia <ottawa.polonia@msz.gov.pl>

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją w Ukrainie przekazujemy specjalne oświadczenie Ambasadora RP Andrzeja Kurnickiego, zachęcające wszystkie osoby, w tym przede wszystkim organizacje polonijne w Kanadzie, do wsparcia Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem:

https://youtu.be/Q0h43OuoQvE

 
Z poważaniem

 
Sebastian Szyszczyński

Wicekonsul
Kierownik Referatu ds. Konsularnych i Polonii
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie
443 Daly Avenue, Ottawa, Ontario, K1N 6H3
Tel.: +1 613 789-6542
faks: +1 613 789-1218
@PLinCanada: Twitter Facebook

Fundacja Charytatywna Kongresu Polonii Kanadyjskiej, polonijna fundacja, która może przekazywać fundusze poza granice Kanady, ogłasza zbiórkę pieniędzy w ramach akcji:
„POMOC DLA UKRAINY”.

Wobec cierpień ludności na Ukrainie nie możemy pozostać obojętni. W wyniku militarnego ataku wojsk Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie giną cywilni mieszkańcy, niszczony jest ich dobytek, burzone domy, niszczona cywilna infrastruktura. Ludność Ukrainy będzie potrzebowała pomocy, będzie potrzebowała podstawowych środków umożliwiających przeżycie. Jestem pewien, że każda pomoc zostanie przyjęta z wdzięcznością.

Zwracam się do wszystkich o przekazywanie wpłat na konto Fundacji w Polish Credit Union (https://www.polcu.com) z zaznaczeniem „Pomoc dla Ukrainy”. Numer konta: 24583. Można także przesyłać czeki na adres fundacji:
Fundacja Charytatywna KPK, 206 Beverley St. Toronto, ON M5T 1Z3.

Zebrane pieniądze przekażemy fundacji w Polsce z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w Polsce. Przy wyborze fundacji w Polsce będziemy kierować się dwoma kryteriami: nieskazitelną opinią i minimalnymi kosztami administracyjnymi fundacji. Zależy nam na tym, aby jak największa część pieniędzy przeznaczona była na rzeczywistą pomoc potrzebującym.

Wszyscy darczyńcy przekazujący przynajmniej 25.00 CAD otrzymają oficjalne zaświadczenie do odpisów podatkowych (nr 890134190 RR 0001). Aby móc przesłać Państwu te zaświadczenia prosimy o przesłanie e-mailem następujących informacji: imię, nazwisko i adres zamieszkania, lub nazwa i adres biznesu (jeżeli darczyńcą jest biznes), wraz z podaniem kwoty przekazanej fundacji.

Nasz adres mailowy: contact@cfcpc.org

Z góry dziękuję wszystkim darczyńcom w imieniu cierpiącej ludności Ukrainy.

dr inż. Juliusz Kirejczyk
Prezes Fundacji Charytatywnej KPK

Toronto, 25 lutego 2022 r.
Uaktualniono: 1 marca 2022 r.Subject:     #PolandFirstToHelp
Date:     Wed, 2 Mar 2022 21:34:25 +0000
From:     Ambasada RP w Kanadzie - Wydział Konsularny <ottawa.amb.wk@msz.gov.pl>


Szanowni Państwo,

W wątku dot. dezinformacji i #fakenews oraz w związku zaangażowaniem się całego Narodu Polskiego w pomoc dla uchodźców – został uruchomiony, dosłownie kilka chwil temu, portal #PolandFirstToHelp à https://polandfirsttohelp.pl/en

Ma on za zadnie pokazywać, że Polska realnie pomaga WSZYSTKIM, bez wyjątku, którzy uciekają przed wojną. Jesteśmy narodem, który zawsze będzie solidaryzował się z pokrzywdzonymi, szczególnie tymi, którzy cierpią z powodu wojny!

https://twitter.com/PLinCanada/status/1499134293557272577?s=20&t=TIBWizoxtlaDgpnq9OBEdQ

 
#PolandFirstToHelp
War doesn't discriminate. It affects anyone who happens to be in Ukraine right now. That's why Poland is helping those in need, no matter who they are. Refugees are receiving full support in Poland - no matter what you hear on Fake News sites.

Z poważaniem


Sebastian Szyszczynski
Wicekonsul
Embassy of the Republic of Poland in Ottawa
Phone: +1 (613) 864 1535
fax: +1 (613) 789 8835
https://www.gov.pl/canada-en
Andrzej Wilk
Historia Klubu Sportowego "Białe Orły" (BO) w Ottawie (c.d. rok 1995, 1996)Rok 1995, zaczynamy z przytupem!, bo, Balem Sportowca! To już staje się tradycją, że przełom styczeń luty, Białe Orły zapraszają swoich członków i Polonię ottawską, na wspólną zabawę. Ale również jest to czas, na wyróżnienia; dla naszych zawodników; A. Lichota najlepszy zawodnik i strzelec (8 goli, drużyny seniorów), oraz L. Wolski z drużyny Old Timers (14goli). Pochwały i podziękowania dla śp. Romana Wodejko z małżonką Marią (dekoracja sali).