Niedziela, 5 września 2021

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2021
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/KomunikatyOttawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników. W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

The editorial office is not responsible for the content of advertisements, the content and opinions contained in the readers' letters. With regard to letters, please contact the authors directly.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net

Msza św. "na żywo" w Saint Hyacinth Parish Ottawa   
https://swjacek-tv.click2stream.com

 

Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net


W dzisiejszym wydaniu

- Pogoda dla Ottawy
- Przychodzimy - Odchodzimy:  Roger Furmanczyk
- Federal Election - Monday, September 20, 2021
- Wspierajmy polonijne biznesy w tych trudnych czasach!
- ”Bałtyk Delicatessen” zatrudni ekspedientkę lub ekspedienta.
- Konkurs Norwidowski dla młodzieży polonijnej od 14 do 19 lat
- REJESTRACJA DO POLSKIEJ SZKOŁY w OTTAWIE
- UROCZYSTE POŚWIĘCENIE KRZYŻA  - 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej !
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie

Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link):  https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów - sprawdź.


Pogoda dla Ottawy

https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html

Poniżej pogoda z innej strony internetowej:
https://www.theweathernetwork.com/ca/14-day-weather-trend/ontario/ottawa

Przychodzimy - Odchodzimy
Roger Furmanczyk
30 września 1952 - 30 sierpnia 2021


Roger Furmanczyk
(30 września 1952 - 30 sierpnia 2021)Zmarł 30 sierpnia 2021 roku po długiej chorobie w wieku 68 lat. Ukochany mąż Renaty i kochający ojciec Piotra (Paul) i Pawła (Paul, Nataly Vu Le). Syn ś.p. Joseph Furmanczyk (zm. 6 czerwca 2018) i matki ś.p. Lydii.

Roger miał liczne rodzeństwo: Joseph Furman (Wiesa), Greg (Laurel), Tom (Belinda), Larry (Susan), Frank, Mary Gallagher (James), Ann Fitzpatrick (David), Maggie (Marc Gagne), Agnes Zielinski (Peter) and Pauline Winogron (Steve).

Będzie go bardzo brakowało wielu przyjaciołom.

Ze względu na ograniczenia Covid-19 prywatne nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w środę 8 września 2021 r. o godz. 10:00 w polskim kościele Św. Jacka (St-Hyacinth), a następnie pochówek na cmentarzu Beechwood o godz. 11:30.

Niestety z powodu ograniczeń COVID-19 we mszy pogrzebowej w parafii św. Jacka może uczestniczyć maksymalnie 70 osób. W związku z tym we mszy może uczestniczyć praktycznie jedynie najbliższa rodzina, która jest bardzo liczna. W tej chwili lista jest już kompletna.

Dlatego, jeśli chcesz wziąć udział w pogrzebie Rogera, możesz wziąć udział w mszy w Sali Parafialnej Św. Jacka, gdzie będzie transmisja video z mszy. Liczba uczestników w Sali Parafialnej jest również ograniczona.

Możesz również wziąć udział w pogrzebie na cmentarzu Beechwood (280 Beechwood Ave., Vanier, mapa) w środę, 8 września o godzinie 11:30 w sekcji polskiej (110), gdzie nie ma limitu osób z powodu COVID-u.

Roger był dobrze znaną osobą w środowisku Polonii Ottawskiej. Był członkiem organizacji polonijnych, długoletnim aktywnym uczestnikiem życia parafialnego parafii Św. Jacka (ministrant, opiekun ministrantów, lektor, członek i przewodniczący Rady Parafialnej, przewodniczący Rady Finansowej). Od września 1984 prezes i skarbnik Koła Przyjaciół KUL-u w Ottawie. Roger poświęcał się pracy charytatywnej. Pozyskiwał potrzebne fundusze i pomagał w zapewnieniu pomocy finansowej na edukację studentów na studiach uniwersyteckich i szkołach w Kanadzie i w Polsce.

Za swoją działalność został odznaczony w roku 2011 Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Kandydował do Rady Miejskiej Ottawy z dzielnicy Innes (Innes ward) w roku 2010.

Uczęszczał do szkoły High School of Commerce, Class of 1972. Uczęszczał do Algonquin College of Applied Arts and Technology oraz studiował na Carleton University (Graduated in 1980). W okresie maj 1972 do czerwca 2008 pracował jako Financial Advisor & Analyst w Public Services and Procurement Canada (PWGSC). Od stycznia 2008 pracował w swojej prywatnej firmie jako księgowy i doradca finansowy.


Składamy wyrazy najgłębszego współczucia i żalu dla Rodziny Rogera,
Jego Najbliższych i Przyjaciół.

Czesław i Grażyna Piasta
ROGER FURMAŃCZYK
30.09.1952 - 30.08.2021


Roger Furmańczyk, od ponad 35 lat ofiarnie uczestniczył w życiu parafii; długoletni księgowy, opiekun ministrantów, skarbnik i przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół KUL-u w Ottawie.

Zawsze chętnie służył pomocą w różnych uroczystościach i przedsięwzięciach. Był wolontariuszem, który oddawał swoje siły dla kościoła św. Jacka Odrowąża w Ottawie.


Fundacja Dziedzictwa Polskiego składa najszczersze kondolencje rodzinie pogrążonej w żałobie. Nasze myśli i modlitwy są z Wami.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

  _____________

Roger Furmańczyk, for over 35 years, devotedly participated in the life of the parish; longtime accountant, mentor of altar boys, treasurer and chairman of the Friends of the Catholic University of Lublin in Ottawa.

He was always happy to help in various celebrations and events. As a volunteer, he donated his energies to St. Hyacinth Parish in Ottawa.

The Polish Heritage Foundation extends its sincere condolences to the bereaved family. Our thoughts and prayers are with you.

Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen.

Federal Election - Monday, September 20, 2021
Voting Hours:  9:30 a.m. - 9:30 p.m.

Advance voting (voting hours in ETD 9:00 a.m. - 9:00 p.m.) takes place on :
Friday, September 10, 2021   
Saturday, September 11, 2021
Sunday, September 12, 2021 
Monday, September 13, 2021


Visit Elections Canada Web page to get all your voter information!
Find: your riding, where to vote, list of candidates, your riding map, etc.
Do I have to register to vote?
Yes. There are many ways to register, including registering when you go to vote. If you are registered, you should get a Voter Information Card in the mail by September 10, 2021. It tells you where and when you can vote.
To make the voting process easier, bring your voter information card with you when you go to vote. Don't forget to bring your voter ID. See what documents are recognized when voting:
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=id&document=index&lang=e
Am I registered to vote?
Most Canadians who are eligible to vote are already registered in the National Register of Electors. To check if you are registered or to register to vote, use the Online Voter Registration Service, visit your local Elections Canada office or call 1-800-463-6868.
Am I registered:
https://ereg.elections.ca/CWelcome.aspx?lang=e
It is expected that this time more people will choose to vote by mail. If you consider voting by mail, please read information here:
Note that you need to apply to vote by mail! Do it as soon as possible, in order to be able to receive the ballot card by post and send it back on time!

If you have any important requirements for a candidate in your riding, contact that person to communicate your expectations and ask if the candidate will support your request. Make sure this candidate meets your expectations.

Come out and vote regardless of who your candidate is !
______

Komunikaty Ottawskie:
I don't agree with the PC Party position on many topics of my interest. However, I will vote for a change. The only chance to remove Justin Trudeau from the Prime Minister Office is to vote PC. It is the only party that has a chance to defeat the Liberals. Voting for other parties will pick up the votes of the PC party and allow Trudeau to win the election. Continuation of the Liberal policy could lead to an economic catastrophe in Canada.

Vote for change !  Vote PC !Wybory federalne - Poniedziałek, 20 września 2021
Godziny głosowania:  9:30 - 21:30 (9:30 a.m. - 9:30 p.m.)

Wczesne terminy głosowania (godz. 9:00 - 21:00 / 9 a.m. - 9 p.m.):
piątek, 10 września 2021
Sobota, 11 września 2021
Niedziela, 12 września 2021
poniedziałek, 13 września 2021

Odwiedź stronę internetową Elections Canada, aby uzyskać wszystkie informacje o wyborach!
Znajdź: swój okręg wyborczy, gdzie głosować, listę kandydatów, mapę twojego okręgu, itd.
Czy muszę się zarejestrować, aby głosować?
Tak. Istnieje wiele sposobów rejestracji, w tym rejestracja w lokalu wyborczym podczas głosowania. Jeśli jesteś zarejestrowany, powinieneś otrzymać pocztą swoją Kartę Informacyjną Wyborcy do 10 września 2021. Informuje ona, gdzie i kiedy możesz głosować.
Aby ułatwić proces głosowania, zabierz ze sobą kartę informacyjną wyborcy, gdy idziesz na głosowanie. Nie zapomnij zabrać ze sobą swojego dokumentu tożsamości z aktualnym adresem zamieszkania. Zobacz jakie dokumenty są uznawane przy głosowaniu:  https://www.elections.ca/content2.aspx?section=id&document=index&lang=e
Czy jestem zarejestrowany do głosowania?
Większość Kanadyjczyków uprawnionych do głosowania jest już zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Wyborców. Aby sprawdzić, czy jesteś zarejestrowany lub zarejestrować się do głosowania, skorzystaj z Usługi Rejestracji Wyborców Online, odwiedź lokalne biuro Elections Canada lub zadzwoń pod numer 1-800-463-6868.
Czy jestem zarejestrowany:
https://ereg.elections.ca/CWelcome.aspx?lang=e
Oczekuje się, że tym razem więcej osób zdecyduje się na głosowanie korespondencyjne. Jeśli rozważasz głosowanie drogą pocztową, zapoznaj się z informacjami tutaj:
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=vote&dir=app&document=index&lang=e
Pamiętaj, że musisz jak najszybciej złożyć wniosek o głosowanie pocztą, żeby zdążyć otrzymać kartę wyborczą pocztą oraz odesłać ją w terminie!

Jeśli masz jakieś ważne wymagania od kandydata w twoim okręgu, skontaktuj się z tą osobą, żeby przekazać swoje oczekiwania i spytaj czy kandydat poprze twoje żądania. Upewnij się, że ten kandydat spełnia twoje oczekiwania.

Weź udział w wyborach, bez względu na to, kto jest twoim kandydatem !

________

Komunikaty Ottawskie:
Nie zgadzam się ze stanowiskiem PC Party w wielu interesujących mnie tematach. Zagłosuję jednak za zmianą. Jedyną szansą na usunięcie Justina Trudeau z Kancelarii Premiera jest głosowanie na partię PC. Jest to jedyna partia, która ma szansę pokonać Liberałów. Głosowanie na inne partie odbierze glosy partii PC i umożliwi wygranie wyborów przez Trudeau. Kontynuowanie polityki Liberałów m.in. grozi katastrofą ekonomiczną w Kanadzie.

Głosuj za zmianą ! Głosuj na kandydata PC !
 


Wspierajmy polonijne biznesy
w tych trudnych czasach!

W Ottawie obowiązują restrykcje kowidowe, ale można dokonywać zakupów w polskich sklepach. Są one odpowiednio przygotowane do zachowania warunków bezpieczeństwa. Wiemy, że polskie produkty spożywcze są najlepsze.

Podobnie jak w innych sklepach, obowiązują maski i zachowanie 2 m odległości.

Poszczególne sklepy podają ile osób może przebywać wewnątrz sklepu jednorazowo.

Kupuj w sklepach polonijnych!
Korzystaj z usług polonijnych biznesów!
”Bałtyk Delicatessen”
zatrudni ekspedientkę lub ekspedienta.


Oferujemy:
  • Zatrudnienie na pół etatu (po odbyciu okresu próbnego).
  • Minimum 30 godz. tygodniowo.
  • Bardzo dobre warunki pracy i płacy.
Wymagania:
  •   profesjonalna obsługa klienta
  •   dyspozycyjność
  •   dbałość o czystość i porządek
  •   punktualność
  •   komunikatywna znajomość języka polskiego.
  Mile widziane doświadczenie w sklepie spożywczym.
  Kontakt :     Anna, 613-761-7450    Email: dbaltyk@gmail.com

Przekaż informację znajomym, którzy mogliby być zainteresowani podjęciem pracy.Konkurs Norwidowski dla młodzieży polonijnej od 14 do 19 latWięcej szczegółowych informacji o konkursie:
REJESTRACJA DO POLSKIEJ SZKOŁY w OTTAWIE

Zapisy uczniów do polskiej sobotniej szkoły dla klas od JK do Grade 8 są otwarte przez cały rok szkolny pod adresem http://conted.ocsb.ca/childrens-programs/elementary-il

W roku szkolnym 2021 - 2022 (11 września 2021 do 18 czerwca 2022) wszystkie zajęcia prowadzone są wirtualnie w soboty w godzinach 9:30 - 12:00.

Aby wziąć udział w zajęciach, studenci muszą mieć dostęp do urządzenia (chromebook, laptop) oraz dostęp do internetu.


Zarejestruj dziecko on-line:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev-_FFyvOmOlOzUx9lsNxOBMpUDlUvP4RRfdJwXO65IgLD0A/viewformInformacje o rejestracji na Kursy kredytowe języków międzynarodowych dla wszystkich stopni na wszystkich poziomach

Informacje znaleźć można na stronie:  http://conted.ocsb.ca/youth-programs/youth-ilGrupa Patriotyczna Polaków serdecznie zaprasza na Uroczyste Poświęcenie Krzyża oraz Piknik Letni 2021.
Miejsce: 8 Chemin Sylvester, Bristol, QC (mapa)
Data: Niedziela, 12 września 2021
Godzina: 2pm