Piątek, 7 maja 2021

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2021
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników. W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

The editorial office is not responsible for the content of advertisements, the content and opinions contained in the readers' letters. With regard to letters, please contact the authors directly.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net

Msza św. "na żywo" w Saint Hyacinth Parish Ottawa   
https://swjacek-tv.click2stream.com

   
Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net

W dzisiejszym wydaniu
Very Important!  -  Bardzo ważne!
      2021 Census  -  Spis Ludności 2021
      Polish Canadians, make sure your household is counted in the 2021 Census!
      Kanadyjczycy polskiego pochodzenia, upewnijcie się, że wasze gospodarstwo domowe zostało uwzględnione w Spisie Ludności 2021!

______

- Wspierajmy polonijne biznesy w tych trudnych czasach!
- Nowy polonijny sklep internetowy z dostawą do domu
-  Polecam swoje usługi w zakresie remontów i napraw łazienek i kuchni.
- Oskar Halecki Institute in Canada: Inż. Wacław Struszyński
       Polski zwycięzca Bitwy o Atlantyk
- Andrzej Wilk:  Ruch Chorzów - Historia Klubu, c.d.
- OTTAWA:  Who can currently get the COVID-19 vaccine?
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie

Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link):  https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów - sprawdź.Very Important! 

Bardzo ważne!2021 Census

 ______________________________________________
 
Spis Ludności 2021

Completion of the Census questionnaire is required by law.
_______
 
Wypełnienie kwestionariusza Spisu Ludności jest wymagane przez prawo.
Komunikaty Ottawskie encourages our Polish Canadian community to participate in the 2021 Census and ensure that our voice is heard!

Please complete your census questionnaire online as soon as possible.
Please see here: 
https://census.gc.ca/index-eng.htm

Polish Canadians, make sure your household is counted in the 2021 Census!

In May 2021, Canada is conducting the 2021 Census. Census Day is May 11. However, you may complete your census form online today!

If you receive the long-form census, we encourage you to answer (where accurate, of course!) “Polish” where applicable, particularly to questions 9a, 10, 22, 23, which relate to language use and ethnic and cultural origins.

You can complete your census questionnaire online. Please see here: https://census.gc.ca/index-eng.htm

Enter the 16-digit secure access code received from Statistics Canada and follow the instructions. By law, your response will be kept confidential.

By participating in the census, our community can ensure that our interests and our needs are well-represented in policymaking and the development of government programs. Have your voice heard and help make Census 2021 a success!

In the previous Census, the number of people of Polish origin in Canada was over 1 million.

The census is a vital tool in the development of government policy, programs and services in Canada and is important for the Polish community in particular. The data collected is critical in our ability to implement bilingual school programs, conduct fundraising, and deliver programs and services that support the needs of our community. 

More information on the Census is available here: https://census.gc.ca/about-apropos-eng.htm

Make sure you count yourself into Canada's statistical portrait, and complete your census questionnaire today!

Czesław Piasta, Komunikaty Ottawskie
Komunikaty Ottawskie apelują do Polonii kanadyjskiej o wzięcie udziału w Spisie Powszechnym 2021 i zapewnienia, że ​​nasz głos zostanie usłyszany!

Proszę o jak najszybsze wypełnienie kwestionariusza spisowego online.
Ankieta spisowa dostępna jest tutaj: 
https://census.gc.ca/index-eng.htm

Kanadyjczycy polskiego pochodzenia, upewnijcie się, że wasze gospodarstwo domowe zostało uwzględnione w Spisie Ludności 2021!

W maju 2021 r. Kanada przeprowadza spis powszechny 2021 r. Dzień Spisu Ludności przypada 11 maja. Możesz jednak wypełnić formularz spisu ludności już dziś!

Jeśli otrzymasz pełny spis ludności, zachęcamy do udzielenia odpowiedzi (oczywiście tam, gdzie jest to prawdziwe!) „Polish” w odpowiednich miejscach, w szczególności na pytania 9a, 10, 22, 23, które dotyczą używania języka oraz pochodzenia etnicznego i kulturowego.

Możesz wypełnić kwestionariusz spisu ludności online, dostępnego tutaj: 
https://census.gc.ca/index-eng.htm

Wprowadź 16-cyfrowy bezpieczny kod dostępu, otrzymany od Statistics Canada, i odpowiadaj zgodnie z instrukcjami. Zgodnie z prawem, Twoja odpowiedź będzie poufna.

Uczestnicząc w spisie ludności, nasza społeczność może zapewnić, że nasze interesy i potrzeby są dobrze reprezentowane w kształtowaniu polityki i opracowywaniu programów rządowych. Wyraź swoją opinię i pomóż w sukcesie Spisu Ludności 2021!

W poprzednim Spisie Ludności liczba osób polskiego pochodzenia w Kanadzie wynosiła ponad 1 milion.

Spis ludności jest istotnym narzędziem opracowywania polityki, programów i usług rządowych w Kanadzie i jest szczególnie ważny dla Polonii. Gromadzone dane mają kluczowe znaczenie dla naszej zdolności do wdrażania programów szkół dwujęzycznych, zbierania funduszy oraz dostarczania programów i usług, które wspierają potrzeby naszej polonijnej społeczności.

Więcej informacji na temat Spisu można znaleźć tutaj: 
https://census.gc.ca/about-apropos-eng.htm

Upewnij się, że zaliczasz się do statystycznego portretu Kanady - wypełnij kwestionariusz spisu ludności już dziś!

Czesław Piasta, Komunikaty OttawskiePogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html

Wspierajmy polonijne biznesy
w tych trudnych czasach!

W Ottawie obowiązują restrykcje Stay-at-home, ale można dokonywać zakupów w polskich sklepach. Są one odpowiednio przygotowane do zachowania warunków bezpieczeństwa. Wiemy, że polskie produkty spożywcze są najlepsze.

Podobnie jak w innych sklepach, obowiązują maski i zachowanie 2 m odległości.
Poszczególne sklepy podają ile osób może przebywać wewnątrz sklepu jednorazowo.

Kupuj w sklepach polonijnych!


Nowy polonijny sklep internetowy z dostawą do domuOd niedawna rozpoczyna działalność polonijny sklep internetowy w Ottawie. Strona sklepu znajduje się na Facebook oraz Instagram i Pinterest.

Zapraszamy do korzystania z zakupów online w naszym sklepie - European Deli Delights. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu, zakupy dostarczymy w ten sam dzień lub następny do Państwa drzwi, przestrzegając wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

Oferujemy bezpłatną dostawę lokalną następnego dnia na terenie Ottawy i okolic, w promieniu 45 km od Kanata, Ontario - bez minimalnej kwoty zakupu!

Dostawy realizowane są codziennie w godzinach od 17:00 do 20:00 (5 pm do 8 pm). Otrzymasz powiadomienie, gdy Twoje zamówienie zostanie wysłane.

Adres sklepu, więcej informacji: 
https://EuropeanDeliDelights.ca

Zapraszamy serdecznie!

Katalog produktów:  https://europeandelidelights.ca/collections/all
Odwiedzaj naszą stronę - asortyment oferowanych produktów będzie powiększany w miarę potrzeb.A Polish online store in Ottawa has recently started operating. The store's website is on Facebook, Instagram and Pinterest.

We invite you to use online shopping in our store - European Deli Delights. Orders can be placed seven days a week, the purchases will be delivered the same day or the next to your door, in compliance with all safety rules related to COVID-19.

Free next-day local delivery is available for orders in Ottawa and the surrounding area in Ontario. We deliver in a radius of 45 km of Kanata, Ontario.

Deliveries are made between 5:00 to 8:00 pm, daily. You will receive a notification when your order is out for delivery.

Store Webpage, more information: 
https://EuropeanDeliDelights.ca

You are cordially invited!

Product catalog: 
https://europeandelidelights.ca/collections/all
Visit our website occasionally - the range of products offered will be expanded as needed.

Polecam swoje usługi w zakresie
remontów i napraw
łazienek i kuchni.

25-cio letnie doświadczenie pracy w Kanadzie.
    
Andrzej 613 286 8480