Wtorek, 8 października 2019

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2019
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: https://komott.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników.
W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net
 

W dzisiejszym wydaniu

- Weź udział w wyborach do sejmu i senatu RP w sobotę 12 października 2019
- Polonijny agent nieruchomości poleca swoje usługi
- Kalendarz Ottawski w skrócie
- Kalendarz Ottawski
- Informacje o Wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w placówkach dyplomatycznych RP
- Oświadczenie Prezesa Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie w sprawie Wyborów 2019 w Polsce
- Wiadomości z Internetu - linki
     - Nagrania filmowe z uroczystości pogrzebowych Marszałka Kornela Morawieckiego
     - Podziękowania Premiera Mateusza Morawieckiego
     - Holokaust, polski antysemityzm... Rewelacje prof. Daviesa o zamkniętym spotkaniu w ambasadzie Izraela
     - Premier Mateusz Morawiecki wzywa do mobilizacji i apeluje do wyborców KO: Chcemy ich zaprosić do Rzeczpospolitej Solidarnej
     - Marek Rudnicki: Chcę działać na rzecz zgody w narodzie
     - Międzynarodowa percepcja niemiecko-sowieckiej inwazji na Polskę
     - How Germans and Soviets conspired in committing genocide on ethnic Poles

Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link):  https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów.



Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich

Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.

Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.

Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net
  

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w placówkach dyplomatycznych RP w Kanadzie

Masz ważny polski paszport - weź udział w wyborach w sobotę 12 października 2019!

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z
ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW eWYBORY:  https://eWybory.msz.gov.pl

Zgłoszenia można dokonać do czwartku 10 października 2019 r. (włącznie).

Więcej szczegółów poniżej w Kalendarzu Ottawskim pod datą 12 października oraz w "Informacje o Wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w placówkach dyplomatycznych RP".
 

Polonijny agent nieruchomości poleca swoje usługi

BARBARA VANDERVEEN
SALES REPRESENTATIVE
MOBILE: 613.316.6464  PHONE: 613.238.2801
EMAIL: BVanderveen@RoyalLePage.CA



Barbara is a dedicated and knowledgeable professional whose focus on the client and highest-level of service is outstanding. She puts people first and delivers the kind of quality and best practice that people seek in their agent. She is sensitive to peoples' needs and seeks to do the best that she can for clients.

Barbara has a business graduate degree and over twenty years of experience in marketing and business in large and small organizations and running her own business.

Spoken Languages
English, French, Polish, German

Web page: http://barbaravanderveen.ca
Barbara jest oddanym i kompetentnym profesjonalistą, którego nacisk na klienta i najwyższy poziom usług jest wyjątkowy. Stawia ludzi na pierwszym miejscu i zapewnia jakość i najlepsze praktyki, których ludzie szukają u swojego agenta. Jest wrażliwa na potrzeby ludzi i stara się robić wszystko, co w jej mocy, dla klientów.

Barbara posiada dyplom ukończenia biznesu i ponad dwadzieścia lat doświadczenia w marketingu i biznesie w dużych i małych organizacjach oraz prowadzeniu własnego biznesu.

Języki mówione
Angielski, francuski, polski, niemiecki

Strona internetowa: 
http://barbaravanderveen.ca


Buying or selling a home is a big decision - you need an experienced professional to guide you through the process. When you work with me, you can count on personal, attentive, patient service, excellent knowledge of the area, great negotiation skills and expert selling strategies.



Kupno lub sprzedaż domu to ważna decyzja - potrzebujesz doświadczonego specjalisty, który poprowadzi Cię przez ten proces. Pracując ze mną, możesz liczyć na osobistą, uważną i cierpliwą obsługę, doskonałą znajomość okolicy, świetne umiejętności negocjacyjne i eksperckie strategie sprzedaży.




Pogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html


Kalendarz Ottawski w skrócie
 • 12 października 2019, sobota, godz. 7:00 - 21:00 (7 AM - 9 PM) - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w placówkach dyplomatycznych RP w Kanadzie
 • 12 października 2019, sobota, godz. 10:30 - 11:30 - Polish Studio (Polish Credit Union TV) - the HDCTY channel 519, Rogers Cable Ottawa
 • 17 października 2019, czwartek, godz. 19:00 (7:00 PM) - Zbigniew Herbert - Meeting Mr. Cogito - Meridian Theatres @ Centrepointe, 101 Centrepointe Dr, Nepean, ON K2G 5K7 (map)
 • 18 października 2019, piątek, godz. 18:00 (6 PM)  - Narodowe Czytanie - Ambasada RP w Ottawie, 443 Daly Ave., Ottawa
 • 19 października 2019, sobota, godz. 10:30 - 11:30 - Polish Studio (Polish Credit Union TV) - the HDCTY channel 519, Rogers Cable Ottawa
 • 19 października 2019, sobota, godz. 18:30 (6:30 PM) - Bankiet z Okazji 35-lecia istnienia Klubu Sportowego "Białe Orły" - Dom SPK, 379 Waverley St.
 • 20 października 2019, niedziela, godz. 11:30 - "Polish Review" - polonijny program TV z Ottawy (premiera październikowego wydania) - Rogers Cable Ottawa, channel 510 and 22
 • 21 października 21019, poniedziałek, godz. 9:30 - 21:30 (9:30 AM - 9:30 PM) - The 2019 Canadian federal election - Wybory do Parlamentu kanadyjskiego; Advance Voting Days: October 11, 12, 13 and 14
 • 25-27 października 2019, piątek-niedziela - Film "Miłość i Miłosierdzie", Jezu Ufam Tobie - Parafia Św. Maksymiliana Kolbe, 4260 Cawthra Rd, Mississauga (mapa)
 • 26 października 2019, sobota, godz. 18:00 (6 PM) - Kawiarenka Parafialna - Sala Parafialna kościoła Św. Jacka, 201 LeBreton St. N, Ottawa
 • 27 października 2019, niedziela, godz. 15:00 (3 PM) - Film "Kamerdyner" - Dom SPK,  379 Waverley St., Ottawa
 • 27 October 2019, Sunday, 2:00 PM -  YPCPA "Autumn Hike"   - Chelsea's Gatineau Park Visitor Centre, 33 Chemin Scott, Chelsea, QC (map)
 •   9 listopada 2019, sobota, godz. 16:00 (4 PM) - Akademia z okazji Święta Niepodległości - Dom SPK,  379 Waverley St., Ottawa
 • 23 November 2019, Saturday, 9 AM - 2 PM - The Polish Defensive War of 1939 - the Outbreak of the World War II and Beyond - Amphitheatre G1124, Saint Paul University, 223 Main Street, Ottawa


  
Kalendarz Ottawski


Zgłoś wydarzenie wysyłając e-mail na adres: redakcja@komot
t.net
12 października 2019, sobota, godz. 7:00 - 21:00 (7 AM - 9 PM)  - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w placówkach dyplomatycznych RP w Kanadzie

Aktualne informacje na temat Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r. - https://ottawa.msz.gov.pl/pl/p/ottawa_ca_a_pl/wybory_2019/

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Obwód głosowania nr 104, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ambasada RP w Ottawie, 443 Daly Ave., Ottawa, ON K1N 6H3;

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

 Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport,
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.
Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z

ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW eWYBORY
:  https://ewybory.msz.gov.pl

 Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).
Więcej szczegółów na temat wyborów znajdziesz poniżej w "Informacje o Wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w placówkach dyplomatycznych RP"
17 października 2019, czwartek, godz. 19:00 (7 PM) - Zbigniew Herbert- Meeting Mr. Cogito
Adres: Meridian Theatres @ Centrepointe, 101 Centrepointe Dr, Nepean 
(map)
Organizator: Polish Canadian Women’s Federation Studio

fot. Anna Beata Bohdziewicz/Fotonova
An evening of poetry and music devoted to one of the most influential European poets of the second half of the 20 century – Zbigniew Herbert.

Herbert's poetry, “marked by a direct language and a strong moral concern, is shaped by his experiences under both the Nazi and Soviet dictatorships”. Although these experiences are destructive, in his works, Herbert “draws constructive conclusions”, and “builds a bridge between realms that seems to be irreconcilable: the past and the present, suffering and poetry.” His purpose as a poet and the subjects of his poetry are serious, however, he uses humour and satire to “keep his private language and avoid the total politicization of the self”.

In the musical part of the program, the compositions by L.V. Beethoven, F. Schubert, F. Chopin, K. Szymanowski and A. Scriabin have been selected to complement the profoundness and irresistible beauty of the Herbert's work.

The performers under the artistic direction of Eva Karpinski and the pianist Ruby Jin invite you to a meeting with the poet Zbigniew Herbert in the evening of poetry and music entitled “Meeting Mr. Cogito”.


---
Subject:     Zbigniew Herbert- Meeting Mr. Cogito - Centrepointe Theatre
Date:     Wed, 18 Sep 2019 18:14:12 -0400
From:     Eva Karpinski <eva.anna@sympatico.ca>
To:     Komunikaty Ottawskie <komott@gmail.com>

Drogi Panie Czesławie,

Czy mogę Pana prosić o umieszczenie informacji o wieczorze poezji i muzyki, który jest poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta.  Wieczór odbędzie się po angielsku w Studio Teatru Meridian, 17 października o godz. 19:00. Cena biletów $15.00.

W załączeniu przesyłam link do teatru. 

Serdecznie dziękuję i w imieniu wykonawców zapraszam wszystkich miłośników poezji Herberta i muzyki Chopina i innych wielkich klasyków na spotkanie z poeta.  Więcej informacji na temat Herberta i wieczoru znajdziecie Państwo na stronie internetowej Teatru:
https://meridiancentrepointe.com/en/events_tickets/october2019/Cogito/index.htm

Z poważaniem,

Ewa Karpińska
18 października 2019, piątek, godz. 18:00 (6 PM) - Narodowe Czytanie
Adres: Ambasada RP w Ottawie, 443 Daly Ave., Ottawa


Więcej szczegółów powyżej w Narodowe Czytanie w Ambasadzie RP w Ottawie.
19 października 2019, sobota, godz. 18:30 (6:30 PM) - Bankiet z Okazji 35-lecia istnienia Klubu Sportowego "Białe Orły"
Adres: Dom SPK,  379 Waverley St., Ottawa


21 października 2019, poniedziałek, godz. 9:30 - 21:30 (9:30 AM - 9:30 PM PM) - The 2019 Canadian federal election - Wybory do Parlamentu kanadyjskiego

Advance Voting Days: October 11, 12, 13 and 14

The 2019 Canadian federal election is scheduled to take place on October 21, 2019, to elect members of the House of Commons to the 43rd Canadian Parliament.


Visit Elections Canada Web page to get all the information:  https://www.elections.ca/homeGE.aspx