Wtorek, 9 czerwca 2020

Najstarszy na świecie polskojęzyczny biuletyn internetowy
1987 - 2020
Bardzo nieregularny


REDAKCJA i Prenumerata: Czesław Piasta redakcja@KomOTT.net
Niektóre numery archiwalne: http://www.KomOTT.net
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie

Redakcja nie odpowiada za treść podawanych ogłoszeń oraz treści i opinie zamieszczone w listach czytelników.
W sprawie listów proszę kontaktować się bezpośrednio z autorami.

Komunikaty Ottawskie na Facebook i Twitter

Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi - odwiedzaj stronę
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"

KO na Twitter:  https://twitter.com/Kom_OTT

UWAGA: Komunikaty Ottawskie są rozsyłane z wielu kont poczty e-mail z powodu ograniczeń ilości adresów e-mail, na które wysyłana jest poczta w ciągu doby.  Redakcja sprawdza dość nieregularnie pocztę zaadresowaną na adres inny niż redakcja@komott.net


    
Ogłaszaj się w Komunikatach Ottawskich
Wszystkie ogłoszenia są bezpłatne.
Imprezy, wydarzenia, nekrologi, usługi, itp.
Wyślij e-mail na adres: redakcja@komott.net
  


W dzisiejszym wydaniu

- Pilnie poszukiwana pomoc dla starszego małżeństwa
- STO: Internetowe spotkanie z Katarzyną Sądej
- Ottawa Public Health messages
- Reopening Ontario
- Otwieranie ograniczeń w Ontario
- Wymagana jest cierpliwość przy przechodzeniu do drugiego etapu otwierania Ontario
- Komunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie
- List z podziękowaniem od Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie
-  Informacja - Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.
- You could WIN $20,000 for your favourite charity!
- Wspierajmy polonijne biznesy!


Dzisiejsze wydanie na stronie internetowej (kliknij na link):  https://komott.net
Dla wielu osób może to być wygodniejsza forma czytania Komunikatów.

   


Pogoda dla Ottawy
https://weather.gc.ca/city/pages/on-118_metric_e.html
Pilnie poszukiwana pomoc dla starszego małżeństwa

Potrzebna stała pomoc dla starszego małżeństwa. Żona bardzo samodzielna. 95-letni mężczyzna z demencją, w związku z tym wymagana znajomość jednego z języków słowiańskich (polski, rosyjski, słowacki, czeski, ukraiński). Zapewnione mieszkanie i wyżywienie; honorarium do uzgodnienia. Lokalizacja: Wschód Ottawy, Orleans. Pomocne byłoby posiadanie auta. Jest miejsce do parkowania (garaż i podjazd).

Proszę przekaż tę informację, jeśli znasz kogoś, kto mógłby pomóc.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny:  613-746-1403 (Maria).

UWAGA:  Wszystkie imprezy polonijne w Ottawie zostały odwołane
w związku z wirusem COVID-19.


Stow. Twórców Ottawskich (STO)
Internetowe spotkanie z Katarzyną Sądej

Klub Ciekawego Człowieka zaprasza
na internetowe (via ZOOM) spotkanie
z Katarzyną Sądej
w czwartek 11 czerwca o godzinie 19:00.


Katarzyna Sądej - mezzosopran, jest światowej klasy śpiewaczką operową zamieszkałą w USA. Z powodu powszechnej izolacji przebywa obecnie w Ottawie, u swoich rodziców.


Katarzyna zjeździła już prawie cały świat, zawsze podkreślając swoje polskie pochodzenie. W swoim bogatym, klasycznym repertuarze ma także polskich kompozytorów, promując tym samym polską muzykę w świecie.   


Więcej o Katarzynie można dowiedzieć się na stronie: HTTP://WWW.KATARZYNASADEJ.COM

 

Link do połączenia na ZOOM:


https://us02web.zoom.us/j/85126775155?pwd=UUYyUGlPVHRES1A2dkdPTENoRTFudz09

    
 
Ottawa Public Health messages

Novel Coronavirus (COVID-19)

https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx


Ottawa: COVID-19 Epidemiology Update
The report includes the most current information available from the Ottawa Public Health COVID-19
https://www.ottawapublichealth.ca/en/reports-research-and-statistics/la-maladie-coronavirus-covid-19.aspx

Reopening Ontario

Ontario is gradually reopening businesses, services and public spaces on a regional basis as progress is made in the fight against COVID-19.

Ontario will be taking a regional approach to move into Stage 2, with regions that demonstrate readiness based on key public health indicators entering Stage 2 first.

Taking a regional approach to opening more businesses and services, as well as community, recreational and outdoor spaces, while emphasizing public health advice and personal responsibility.

In Stage 2, additional restrictions will be loosened while emphasizing public health advice, workplace health and safety guidance, and personal and collective responsibilities. More businesses and services will be permitted to open, as well as community, recreational and outdoor spaces. The people and employers of the province must continue to act and work in the ways required to help stop the spread of COVID-19. As part of Ontario’s responsible approach, protections for vulnerable people must remain a top priority throughout the next stages of reopening.

Places of worship
Faith is a source of comfort and an important aspect of the lives of many people across Ontario. To support places of worship to reopen across the province and help to ensure the safety of worshippers, the government will make available guidance, including limiting attendance to 30 per cent of building capacity and practicing physical distancing. Guidance will also be provided for spiritual leaders and their staff.

Read about Stage 2   https://www.ontario.ca/page/framework-reopening-our-province-stage-2

What can reopen in Stage 2
Otwieranie ograniczeń w Ontario

Ontario stopniowo ponownie otwiera firmy, usługi i przestrzenie publiczne na szczeblu regionalnym, w miarę postępów w walce z COVID-19.

Ontario zastosuje podejście regionalne do drugiego etapu.  Do tego etapu wejdą najpierw regiony, które wykażą gotowość w oparciu o kluczowe wskaźniki zdrowia publicznego.

Zastosowane zostaje podejście regionalne do otwierania większej liczby firm i usług, a także przestrzeni społecznych, rekreacyjnych i zewnętrznych, przy jednoczesnym podkreśleniu porad dotyczących zdrowia publicznego i osobistej odpowiedzialności.

Na etapie 2 dodatkowe ograniczenia zostaną złagodzone, kładąc nacisk na porady w zakresie zdrowia publicznego, wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązki osobiste i zbiorowe. Dozwolone będzie otwieranie większej liczby firm i usług, a także przestrzeni publicznych, rekreacyjnych i zewnętrznych. Ludzie i pracodawcy w prowincji muszą nadal działać i pracować w sposób wymagany do powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19. W ramach odpowiedzialnego podejścia Ontario ochrona osób wymagających szczególnego traktowania musi pozostać najwyższym priorytetem na kolejnych etapach ponownego otwarcia.

Miejsca kultu religijnego
Wiara jest źródłem komfortu i ważnym aspektem życia wielu ludzi w Ontario. Aby wesprzeć miejsca kultu, które zostaną ponownie otwarte w całej prowincji i pomóc zapewnić bezpieczeństwo wyznawców, rząd udostępni wytyczne, w tym ograniczenie frekwencji do 30 procent aby umożliwić utrzymanie dystansu fizycznego. Wskazówki i wytyczne będą również udzielane przywódcom duchowym i ich personelowi.

Więcej informacji pod poniższymi linkami:

Read about Stage 2   https://www.ontario.ca/page/framework-reopening-our-province-stage-2

What can reopen in Stage 2
Wymagana jest cierpliwość przy przechodzeniu do drugiego etapu otwierania Ontario

Od piątku 12 czerwca 2020 wprowadzane są kolejne łagodzenia obostrzeń związanych z COVID-19. Nie znaczy to wcale, że już od tego dnia będziemy mogli wszyscy skorzystać z wprowadzanych udogodnień. Czekać musimy na odpowiednie instrukcje i procedury opracowane przez rząd Ontario, Ottawa Health i odpowiednie instytucje, których dotyczy otwarcie drugiego etapu.

Przykładem może być przypadek mojej żony, która z radości podskoczyła do góry, gdy usłyszała,  że otwierane mogą być od 12 czerwca salony fryzjerskie. Natychmiast zadzwoniła do swojej fryzjerki, do której chodzi prawie 30 lat. Zostawiła jej wiadomość, że chciałaby zamówić sobie wizytę. Po południu następnego dnia oddzwoniła fryzjerka i poinformowała moją żonę, że można otwierać od piątku, ale salon fryzjerski musi być odpowiednio przygotowany, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa sanitarnego.  Zapoznała się z dostępnymi wytycznymi i stwierdziła, że najwcześniejszy termin, kiedy będzie mogła przyjąć pierwszą klientkę będzie nie wcześniej niż wtorek 16 czerwca. Fryzjerka powiedziała, że otrzymała już telefony od 90 swoich klientów. Wyznaczyła żonie termin wizyty na czwartek 18 czerwca. Muszę przyznać, że ja także jestem bardzo zadowolony, że w końcu żona pozbędzie się jednego źródła stresu, który musiałem odczuwać i ja :-) Ja nie miałem tego problemu, gdyż żona była moim prywatnym fryzjerem i nie miałem stresu z powodu braku usług fryzjerskich.

Innym, interesującym nas tematem jest otwarcie kościołów. Można je otwierać od piątku, 12 czerwca, ale dopiero wtedy, gdy dany kościół jest odpowiednio przygotowany, żeby spełniać podyktowane wymagania.  Na dzień dzisiejszy, jeszcze nie zostały opracowane takie wymagania na szczeblu prowincji oraz poszczególnych diecezji. Dopiero, gdy parafie otrzymają odpowiednie procedury i zalecenia, będzie można przystąpić do realizowania planów otwarcia. Jeśli chodzi o polski kościół Św. Jacka w Ottawie, praktyczną datą może okazać się sobota, 20 czerwca 2020. Może wyjątkowo wcześniej w ciągu tygodnia, na pierwszą próbę, któregoś dnia na mszę wieczorną o godz. 19:00. Nasi księża są poza Ottawą do piątku 12 czerwca włącznie.

Proboszcz Św. Jacka, O. Tomasz, poczynił wczesne rozpoznania, apelując już 10 dni temu o zgłaszanie się woluntariuszy do pomocy w czasie ewentualnego wznowienia mszy świętych z udziałem wiernych. Podobny apel został wystosowany do wiernych, żeby zadeklarowali, czy będą uczestniczyć w mszach, gdy uzyskane zostaną pozwolenia na otwarcie kościoła. Teraz pozostaje jedynie czekanie na szczegółowe informacje od O. Proboszcza, gdy będzie stwierdzony stan gotowości, po wprowadzeniu procedur, które zostaną otrzymane od Arcybiskupa oraz odpowiednich władz prowincjonalnych i lokalnych, włączając w to wymogi sanitarne.

O. Tomasz poruszył ten temat w czasie ostatnich ogłoszeń parafialnych w czasie mszy św. w ostatnią niedzielę, 7 czerwca 2020. Wysłuchaj tych ogłoszeń tutaj: https://youtu.be/0HmYjeCDYo8?t=3600
Nie wiadomo jest, ile można będzie mieć mszy św. Jedno jest pewne, że obowiązkowo należy rejestrować się na uczestniczenie w mszach  świętych, podając imię, nazwisko, numer telefonu i ewentualnie adres poczty e-mail. W zależności od ilości chętnych trzeba będzie odpowiednio podzielić wiernych na grupy, które zostaną przydzielone do konkretnej mszy świętej. Biuro parafialne poinformuje wszystkie osoby, na którą mszę św. dana osoba może przyjść. Służby porządkowe muszą przy wejściu do kościoła sprawdzać, czy dana osoba jest zarejestrowana na tą konkretną msze św. i wpuszczać jedynie te osoby, które są na liście tej mszy. Te wymogi są podyktowane przez instytucje sanitarne, w celu możliwości skontaktowania się z daną osobą, gdyby zaistniała taka konieczność, np. w przypadku stwierdzenia, że na jakiejś mszy była osoba, u której potwierdzono po jakimś czasie obecność wirusa COVID-19. Służby porządkowe będą również zmuszone do zadania odpowiedniego zestawu pytań, które typowo zadawane są np. przy wejściu do szpitala, lekarza, itp. Wszystkie otwierane serwisy w Ontario będą musiały się upewniać, czy osoby chcące skorzystać z usługi nie mają objawów lub nie miały kontaktu z osobami, u których stwierdzono obecność wirusa COVID-19, lub podróżowały, itp. Nie będzie wolno grupować się przed kościołem. itp. W związku z tymi spodziewanymi wymogami, powinniśmy przychodzić do kościoła kilka minut wcześniej. Prawdopodobnie, nie będą wpuszczani ludzie na mszę świętą, zanim nie opuszczą kościoła wszystkie osoby, które uczestniczyły w poprzedniej mszy.

Niestety, musimy uzbroić się w cierpliwość, zanim wrócimy do stanu większej normalności, jeśli kiedykolwiek będzie to stan podobny do tego sprzed pandemii. Pamiętajmy, że to nie są jakieś kaprysy naszego fryzjera, dentysty czy proboszcza parafii, lub innych osób - to są wymogi dyktowane przez władze.

Zobacz poniżej, otrzymany przed chwilą, komunikat parafii Św. Jacka na temat mszy świętych z udziałem wiernych.

Czesław PiastaKomunikaty Parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie


Strona internetowa parafii Św. Jacka Odrowąża w Ottawie https://SwJacek.ca/
Biuro parafialne 613-230-0804  office@Swjacek.ca
Biuro jest zamknięte, ale można kontaktować się telefonicznie lub przez e-mail.

Odwiedzaj stronę https://SwJacek.ca/ w celu uzyskania najnowszych informacji, w tym o mszach świętych transmitowanych z kościoła Św. Jacka Odrowąża w Ottawie drogą internetową.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś otrzymywać aktualne informacje z Parafii Świętego Jacka, prosimy o wpisanie adresu e-mail w odpowiednim okienku na stronie https://swjacek.ca/


Pomóżmy potrzebującym

Zwracamy się z prośbą do wszystkich parafian: zapewnijmy, aby w tym trudnym czasie nikt z naszej wspólnoty nie czuł się opuszczony. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, pod względem praktycznym (zakupy, odebranie lekarstw, podwiezienie do lekarza, itp.), by pomóc tym, którzy są sami, starsi czy chorzy.

Osoby samotne, które potrzebują pomocy zachęcamy do kontaktu z biurem parafialnym 613-230-0804. Prosimy nie krępować się - zadzwoń, jeśli potrzebujesz pomocy lub wiesz o kimś, kto takiej pomocy potrzebuje.


Wpłaty "na tacę" i inne datki na cele parafii poprzez parafialną witrynę internetową

W celu złożenia datku "na tacę" należy kliknąć na stronie  https://swjacek.ca na "Ofiara na kościół" w prawym górnym rogu 
Wszystkie datki są traktowane dla celów podatkowych jako "charitable donations".

Zauważ, że nie ma dochodów z pierogów, obiadów i ciast, które były sprzedawane po mszach  św. w każdą niedzielę. Nie mieliśmy w maju corocznego Balu Wiosennego, który jest również dochodowy. Nie ma Kawiarenek. W związku z tym, nie wpłynęła kwota z tych dodatkowych źródeł dochodu dla naszej parafii.

W niedzielę, 7 czerwca 2020, składka na Papieskie Dzieła Misyjne.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają i troszczą się o dobro i utrzymanie naszej parafii.
Serdeczne Bóg zapłać!Transmisja Mszy Świętych z kościoła Św. Jacka Odrowąża w Ottawie

poniedziałek - piątek:  godz. 19:00 (7pm)
sobota:                 godz. 17:00 (5pm)
niedziela: godz. 9:30 (w jęz. angielskim), godz. 11:00 (po polsku)

Msza święta (YT: Saint Hyacinth Parish Ottawa)   
https://www.youtube.com/channel/UCo3oLZinBsfEnQiOsM7FfGw

UWAGA: Dni bez transmisji mszy świętych
Od poniedziałku 8 czerwca do piątku 12 czerwca włącznie, nie będzie transmisji Mszy świętych z Parafii Świętego Jacka. Transmisje wznowione będą w sobotę, 13 czerwca.


 
Przygotowania do wznowienia mszy świętych z udziałem wiernych
 • Potrzebni są woluntariusze  do wpuszczania/wypuszczania ludzi do/z kościoła, dezynfekcji miejsc używanych w czasie liturgii, itd. UWAGA: nie dzwonić do biura parafialnego! Zgłosić się przez formularz kontaktowy ze strony internetowej ( https://swjacek.ca/kontakt/ ), podając imię, nazwisko, numer telefonu. W formularzu, w polu "Treść wiadomości" podać: "jestem gotów/gotowa pomóc jako woluntariusz".
 • Zbierane są również informacje: Kto byłby gotowy uczestniczyć w takich mszach św.? Prośba o przekazanie tej informacji również poprzez wyżej wymieniony formularz kontaktowy ( https://swjacek.ca/kontakt/ - nie dzwonić! ), potwierdzając swoją gotowość do uczestniczenia we mszy. Te informacje pomogą w planowaniu i przygotowywaniu się na wznowienie mszy św.

Komunikat z dn. 9 czerwca 2020

Msza święta z udziałem wiernych?

Rząd Prowincji Ontario ogłosił, że od piątku, 12 czerwca, zezwala na otwarcie kościołów dla wiernych (do 30% zapełnienia).
Archidiecezja pracuje nad procedurami powrotu wiernych na Msze święte.
Jak tylko otrzymamy stosowne wytyczne, będziemy informować.


Mass is back?

The Ontario Government has announced that churches are allowed to open (at 30% capacity) beginning Friday, June 12th. 
The Archdiocese and the Clergy are working on a plan.
As soon as we know how we will be handling things we will let you know.

 
List z podziękowaniem od Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie


INSTYTUT NAUKOWY IM. OSKARA HALECKIEGO W KANADZIE
THE OSKAR HALECKI INSTITUTE IN CANADA
108 Gladecourt, Ottawa, ON K2H 9J6, Canada

Szanowny Pan
Czesław Piasta

Redaktor Naczelny
Komunikatów Ottawskich
Ottawa, Ontario
Canada


Ottawa, 7 czerwca 2020

Re: Wyróżnienie Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego Tytułem Człowieka Roku – Ottawa 2020


Szanowny Panie Redaktorze,

W imieniu Zarządu i wszystkich Członków Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie (Oskar Halecki Institute in Canada) chciałbym złożyć serdeczne podziękowanie za przyznanie Tytułu Człowieka Roku – Ottawa 2020 dla Instytutu przez Komunikaty Ottawskie.

Nagroda przyznana przez zasłużony portal prasowy, prowadzony z wielkim oddaniem przez Pana Redaktora, ma dla nas szczególne znaczenie i jest dla nas dowodem, że nasza działalność jest przyjmowana bardzo życzliwie i z pozytywnym oddźwiękiem.
Komunikaty Ottawskie służą nie tylko Polonii ottawskiej, ale są cennym źródłem niezależnej i wiarygodnej informacji dla innych ośrodków poza Ottawą.

Bez współpracy z Komunikatami Ottawskimi nie osiągnęlibyśmy tak dobrych rezultatów w naszej pracy. Zapewniamy, że będziemy ją dalej prowadzić dla dobra Polonii, Polski i Kanady. Liczymy też na dalszą współpracę z Komunikatami Ottawskimi.

Przesyłamy serdeczne pozdrowienia dla Pana Redaktora i dla Komunikatów Ottawskich.  


Z poważaniem,

Dr. Alexander M. Jabłoński, P.Eng.
President

Krzysztof Grabkowski, B. A. Sc. (Eng.), P.Eng.
Vice-President

Hanna Kępka, B.A.
General Secretary

The Oskar Halecki Institute in Canada (OHI)
Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

cc.  Bożena Serafin, OHI Office Administrator


 
Wybory prezydenckie odbędą się w Polsce w dniu 28 czerwca.
W Kanadzie 27 czerwca (głosowanie wyłącznie korespondencyjne).

Zgłoszenie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. pozostaje ważne w wyborach, które odbędą się w Kanadzie w dniu 27 czerwca 2020 r.
W Kanadzie wyłącznie głosowanie korespondencyjne. Jednak aby głosować korespondencyjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, należy dokonać zawiadomienia poprzez stronę: https://ewybory.msz.gov.pl/  do dnia 16 czerwca 2020 r.  (przycisk na dole strony: „ZMIEŃ SPOSÓB GŁOSOWANIA”). Osoby, które nie dokonają zawiadomienia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca br. nie będą mogły wziąć udziału w wyborach i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy (art. 3 ust 9 ustawy).

NOWE ZGŁOSZENIE: Aby dopisać się do spisu wyborców należy dokonać zgłoszenia poprzez ELEKTRONICZNY  SYSTEM  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl/ ,  najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

Zobacz szczegółowe informacje poniżej.
Informacja - Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.

Subject:     Informacja - Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.
Date:     Tue, 9 Jun 2020 19:36:33 +0000
From:     Ambasada RP w Kanadzie - Wydział Konsularny <ottawa.amb.wk@msz.gov.pl>

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą informacją. Informuję również, że aktualne informacje będą mogli Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej - https://www.gov.pl/web/kanada (zakładka Aktualności oraz Wybory 2020).

Głosowanie za granicą w wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Zgodnie  z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 988)  w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgu Referatu ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie, Konsulatu Generalnego RP w Montrealu, Konsulatu Generalnego RP w Toronto oraz Konsulatu Generalnego RP w Vancouver, głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w sobotę, 27 czerwca  2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego. 

Jeżeli żaden  z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w sobotę 11 lipca 2020 roku w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego. 

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) (w załączeniu)

 

OBWODY GŁOSOWANIA W KANADZIE:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) na terenie Kanady zostały utworzone następujące obwody głosowania:

- Okręg konsularny Referatu ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie

na terenie okręgu konsularnego Referatu ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie został utworzony jeden obwód głosowania: Obwód głosowania nr 64, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ottawa, Ambasada RP, 443 Daly Avenue, Ottawa ON K1N 6H3; z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

- Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Montrealu

na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Montrealu został utworzony jeden obwód głosowania: Obwód głosowania nr 65, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Montreal, Konsulat Generalny RP, 3501 Avenue du Musée, Montreal, QC, H3G 2C8; z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

- Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Toronto

na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Toronto został utworzony jeden obwód głosowania: Obwód głosowania nr 66, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Toronto, Konsulat Generalny RP, 2603 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 1G5; z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

- Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Vancouver

na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Vancouver został utworzony jeden obwód głosowania: Obwód głosowania nr 68, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Vancouver, Konsulat Generalny RP, 1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, BC, V6E 2K3; z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Osoby uprawnione do głosowania

Prawo głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

1)      najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2)      nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3)      nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
4)      nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

! Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest  wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Spis wyborców – JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ

Zgłoszenie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. pozostaje ważne w wyborach, które odbędą się w Kanadzie w dniu 27 czerwca 2020 r.
(w Kanadzie wyłącznie głosowanie korespondencyjne). Jednak aby głosować korespondencyjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, należy dokonać zawiadomienia poprzez stronę: https://ewybory.msz.gov.pl/  do dnia 16 czerwca 2020 r.  (przycisk na dole strony: „ZMIEŃ SPOSÓB GŁOSOWANIA”). Osoby, które nie dokonają zawiadomienia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca br. nie będą mogły wziąć udziału w wyborach i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy (art. 3 ust 9 ustawy).

NOWE ZGŁOSZENIE: Aby dopisać się do spisu wyborców należy dokonać zgłoszenia poprzez ELEKTRONICZNY  SYSTEM  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl/ ,  najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:


1.       Nazwisko
2.       Imię (imiona)
3.       Imię ojca
4.       Datę urodzenia
5.       Numer ewidencyjny PESEL
6.       Miejsce pobytu wyborcy za granicą
7.       Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
8.       Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
9.       Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
10.   Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
 

Zgłoszenie może być dokonane również ustnie, pisemnie lub telefaksem do właściwej placówki dyplomatyczno-konsularnej:

-  Referat ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie:

 1.  telefonicznie, nr tel.: +1 613 789 0468 wew. 424, 450 lub 425
 2. e-mailowo: ottawa.amb.wk@msz.gov.pl
 3. pisemnie: na adres Referat ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie, 443 Daly Avenue, Ottawa, ON, K1N 6H3
 4. ustnie w siedzibie urzędu Referat ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie, 443 Daly Avenue, Ottawa, ON, K1N 6H
 5. faksem, nr faksu: +1 613 789 1218

Zgłoszenia można dokonać do dnia 15 czerwca 2020 r.

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do właściwej placówki dyplomatyczno-konsularnej pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (wzór wniosku).

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

INFORMACJA NT. EWENTUALNEJ II TURY WYBORÓW

 

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (w Kanadzie głosowanie wyłącznie korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się  do konsula o wydanie zaświadczenia o  prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (II tura wyborów) wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 15 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania (I tura wyborów) dokonać takiego zgłoszenia do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00 (w Kanadzie głosowanie wyłącznie korespondencyjne).

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl


Z poważaniem,


Jacek Bryniak
Konsul RP
Kierownik Referatu ds. Konsularnych i Polonii
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie
Telefon: +1 (613) 789 0468, wew. 425
Faks: +1 (613) 789 8835
https://www.gov.pl/kanada
 

You could WIN $20,000 for your favourite charity!

CanadaHelps.org.
                             Giving Made
                             Simple.
Donate   Fundraise   About
Enter for your chance
                       to WIN $20,000 for your
                       favourite charity!

It’s back and bigger than ever!
Enter for a chance to WIN $20,000 for your favourite charity.

Donate to your favourite charity this June and give them a chance to WIN $20,000!
Every $1* donated to any Canadian charity on CanadaHelps is an automatic chance to WIN.

Right now, many charities are receiving fewer donations and experiencing an increase in demand to support communities severely affected by COVID‑19. Now more than ever, your favourite charity needs your help. Plus, this year’s grand prize money has been doubled to $20,000!
Give to these charities:
POLISH HERITAGE FOUNDATION OF CANADA
DONATE NOW


Wspierajmy polonijne biznesy!

Przekaż informację o polskich sklepach swoim kanadyjskim znajomym!

Korzystajmy z możliwości delektowania się znakomitymi polskimi przysmakami z 
polonijnych sklepów. Mam nadzieję, że jak najdłużej. Wsparcie dla polonijnych biznesów jest szczególnie ważne w tych trudnych czasach.

Pandemia koronawirusa wyzwoliła w Polakach ogromną energię pożytkowaną na pomaganie bliźnim w najróżniejszych formach.

Jest jeszcze jeden ważny aspekt walki z zarazą: wspieranie rodzimych producentów. Apele o robienie zakupów w sklepach prowadzonych  przez polskich handlowców spotykają się z pozytywnym odbiorem, co jest w dzisiejszych czasach dobitnym dowodem patriotyzmu.

Wspierajmy polskie biznesy w swojej okolicy. Polonijne firmy potrzebują nas teraz bardziej niż kiedykolwiek.

Wspierając polonijne biznesy wspieramy całą Polonię!

Polonijne sklepy wprowadziły odpowiednie procedury, żeby zakupy odbywały się w bezpiecznych warunkach. Sklepy są bardzo dobrze zaopatrzone. Wszyscy wiemy, że polskie wyroby są najlepsze.
  


Wiadomości z Internetu


Chcesz mieć codzienny kontakt z Komunikatami Ottawskimi (KO)
- odwiedzaj stronę https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie
- dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"Bieżące wiadomości znajdziesz na poniższych stronach internetowych:
https://www.facebook.com/komunikaty.ottawskie - dołącz do friends lub kliknij na guzik "follow"


wPolityce.pl
Niezalezna.pl
Telewizja Republika
theNews.pl
 
theNews24 English
Current Events Poland 
TvNiezaleznaPolonia
Ottawa

Gazeta Polska
artykuły

Gazeta Polska VOD
materiały video "GP"

TVinterPolonia
Ottawa-
Calgary
  Polonia Institute
Publications on the interests of Poland, the Polish people and Polonia
TV Trwam - na żywo
Radio Maryja
Solidarni2010.pl Nasz Dziennik
Smolensk Crash News Digest   
BlogPress
PolskieRadio24
Prawica.net
DoRzeczy.pl
SmolenskCrash.eu  
  Witold Gadowski
 
GadowskiTV
RebelPoland.com
Rebel Poland

JerzyRNowak
dr Jerzy Robert Nowak

theFirstNews
News from PL
Doomed Soldiers
  WNET.fm
Portal Radia Wnet

Aleksander Ścios
  Stanisław Michalkiewicz

S.M. na Youtube
Matka Kurka   Pomnik Smolensk
Goniec
Toronto
Polska-Kanada
Magazyn twórczy Toronto

Marsz Polonia
Toronto

PoloniaTube
Toronto
Ministerstwo Prawdy
Kroniki filmowe na aktualne tematy
nCzas.com
 
Najwyższy Czas

Sumlinski.pl
 
Wojciech Sumliński.tv (YT)
wSensie.pl

wSensie.tv

YT: Stanisław Krajski

FB: Stanisław Krajski
PolandIn
TVP publikacje po angielsku
  wPolsce.pl
Studio TV
AscoTV
ASME TV
BlogPublika.com
Tygodnik Solidarnosc
wRealu24.tv (na YT)
 
Wrealu24.pl

dlaPolski.pl
codziennie nowy materiał

  http://cido.pl
Centrum Informacji Drugiego Obiegu.
Bardzo długa lista linków.
www.halecki.org
Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie
Prezydent.pl
Prezydent RP
WZZW.wordpress.com
Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża

_________________________________________

Komunikaty Ottawskie - 9 czerwca 2020

http://www.komOTT.net
______________________________________________